Să ne pregătim pentru Duminică, Ziua Domnlui (3)

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

DUMINICA A V-A DIN TIMPUL DE PESTE AN (A)
6 februarie 2011

LECTURA I

Lumina ta va răsări ca zorile.

Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10

Aşa vorbeşte Domnul: 7 Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, îl vei striga şi el îţi va zice: „Iată-mă!” Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R.: Cel drept va străluci ca o lumină.
sau
Aleluia.

4 Omul care se teme de Domnul
răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. R.

6 El nu se clatină niciodată
şi dreptatea lui va fi amintită veşnic.
7 El nu se teme de vorbele rele,
inima lui e tare şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă.
9 El este darnic faţă de cei săraci,
dărnicia lui nu cunoaşte margini,
iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

LECTURA A II-A

V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5

Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 8,12
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

Sfântul Oscar (2)

Iată şi continuarea despre care vorbeam ieri: viaţa sfântului episcop Oscar, aşa cum reiese ea din cartea Martiri şi sfinţi din calendarul roman, scrisă de Enrico Pepe şi publicată la edutura Sapientia, în 2007, paginile 72-75.

Sfântul Oscar (sau Ansgar)
episcop, apostol al Europei de Nord
(801-865)

„Prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu, a căutat cu toate puterile sale să vină în ajutorul oamenilor. Din când în când, totuşi, el a preferat singurătatea pentru a se dedica studiului Înţelepciunii divine, dar niciodată propria comoditate şi dragostea pentru singurătate nu a însemnat pentru el mai mult decât binele turmei ce i-a fost încredinţată. A voit astfel să fie ochi pentru cei orbi, picior pentru cei şchiopi, adevărat părinte al săracilor (Citat din Viaţa, scrisă de episcopul Rimbert, discipolul şi succesorul său.).

Oscar a fost tipul călugărului ideal al epocii carolingiene, atunci când Carol cel Mare încredinţa mănăstirilor nu numai misiunea de reevanghelizare şi de reorganizare a Europei, răvăşite de precedentele migraţii ale popoarelor din nord şi din est, dar de convertirea tuturor acelor regiuni care, încetul cu încetul, tre­ceau sub influenţa Sfântului Imperiu Roman. Despre Oscar se spune că a fost „călugăr în interior şi apostol în afară”, căci a făcut să strălucească în viaţa sa carisma monastică a sfântului Benedict şi cea apostolică a sfântului Patriciu.

S-a născut la Corbie, în Piccardia, în Franţa septentrională, în 801, la un an după încoronarea imperială a lui Carol cel Mare, dintr-o familie de emigranţi saxoni. Încă de copil şi-a pierdut mama şi a fost educat de călugării de la abaţia din Corbie, unde învăţatul abate Adelard, vărul împăratului, avea misiunea de a pregăti tinerii saxoni pentru evanghelizarea conaţionalilor lor.

Oscar reuşea foarte bine în studii şi practica cu mult zel disciplina monastică. Dacă nu se va face monah, – se gândeau aceşti călugări – va putea face carieră alături de legaţii imperiali, oameni de încredere ai împăratului, care controlau activitatea episcopilor şi a principilor din diferitele provincii.

Ţintind mai sus

Pe când părăsea adolescenţa, a avut loc un fapt neaşteptat, care l-a făcut să reflecteze îndelung. Biograful său, Rimberto, povestea că moartea neprevăzută a ui Carol cel Mare 1-a bulversat pe Oscar. Împăratul era cunoscut ca „cel mai strălucit dintre toţi domnii” şi Oscar însuşi îl văzuse în „splendoarea puterii sale” şi „auzise despre el că ţinuse sceptrul regatului cu multă înţelepciune şi cu mare faimă. Moartea unui asemenea domn i-a provocat teamă şi consternare”.

În faţa morţii, într-adevăr, chiar şi cele mai importante personaje se întorc spre a fi din nou ceea ce sunt în mod real: fiinţe muritoare. Merită oare să-şi con­sune viaţa în serviciul lor sau este mai bine să ţintească mai sus? Oscar avea doar 13 ani, dar, din acel moment, „a început să aspire la totala dăruire lui Dumnezeu” şi, o dată ajuns adult, s-a făcut călugăr.

Pentru un timp, a fost maestru în şcoala mănăstirii din Corbie, apoi, în 823, a devenit predicator în Noul Corbie, la Korvey pe Weser, în Germania nord-occidentală.

În locul lui Carol cel Mare, după dureroase şi sângeroase dispute în familia regală, a venit Ludovic cel Pios, care şi-a asumat cu hotărâre programul de lărgire şi consolidare a hotarelor imperiului. Acest lucru – pentru mentalitatea timpului – însemna chiar şi botezarea popoarelor supuse.

Aventura daneză

În 826, regele Harald al danezilor vine să ceară ajutor împăratului pentru a pune capăt luptelor interne ce împiedicau guvernarea paşnică a poporului. Cererea fost primită cu condiţia ca regele să primească creştinismul.

Harald s-a botezat cu alţi 400 de bărbaţi la Sant’Albano, aproape de Meinz, şi a cerut un grup de misionari, alături de care s-au întors în ţara lor.

Danezii erau recunoscuţi pentru modul în care îşi preţuiau independenţa. Şi alţi misionari încercaseră mai înainte să-i evanghelizeze, dar au trebuit să abandoneze. Merita oare să se încerce din nou?

Împăratul i-a cerut abatelui Wala din Korvey „un bărbat consacrat lui Dum­nezeu, care să fie gata să înfrunte pentru Cristos o călătorie aşa de periculoasă”, şi abatele i 1-a oferit pe Oscar, care în mai multe rânduri îşi manifestase dorinţa de a fi misionar. Abatele ar fi voit să trimită împreună cu el un grup de călugări, dar unul singur, Autbert, a avut curajul să-1 urmeze pe Oscar.

Au intrat în Danemarca şi au început să-1 predice pe Cristos, dar după un an, regele Harald a murit şi cei doi misionari au fost izgoniţi.

Prima Biserică în Suedia

Fără să se piardă cu firea, doi ani mai târziu, Oscar a încercat pe un alt drum, acceptând invitaţia regelui Björn al Suediei şi luându-1 cu sine pe Witmar, în locul lui Autbert care murise. În 830, se năştea, la Birka, la vest de Stockholm, prima Biserică creştină. Evanghelizarea devenea tot mai fecundă şi el s-a gândit la un proiect mai articulat, pe care 1-a prezentat curţii imperiale.

După părerea sa, dacă se voia implantarea creştinismului în ţinuturile scandi­nave, nu era suficient să fie trimişi la derută câţiva misionari, ci era necesar sa li se dea o bază de sprijin în interiorul teritoriului imperiului, la hotarul cu acele ţinuturi.

Propunerea a fost primită şi el a fost desemnat episcop misionar cu sediul la Hamburg. Oscar, „pentru a nu alerga în zadar”, s-a dus la Roma pentru a avea aprobarea papei. Grigore al IV-lea nu numai că a confirmat alegerea, dar 1-a făcut arhiepiscop şi legat al său personal pentru toate ţările scandinave.

Întors la Hamburg, s-a pus imediat pe treabă, organizând baza misionară trimiţând în Suedia un alt monah, Gautbert, după ce 1-a consacrat episcop, în timp ce el urma să se dedice misiunii celei mai dificile, cea daneză.

In plâns şi bucurie

Totul mergea cu pânzele întinse şi, cu ajutorul confraţilor săi, a putut să creeze o mănăstire pentru formarea tinerilor din aceste noi ţinuturi, până când invazia normanzilor, în 845, a distrus toate operele sale din Hamburg, şi danezii s-au revoltat, iar suedezii l-au expulzat pe Gautbert.

Şi de această dată, chiar dacă este abandonat până şi de călugării săi, nu-şi pierde cumpătul. A continuat să-i susţină pe creştinii danezi şi suedezi şi a acceptat invitaţia regelui Olav, ducându-se la Sigtuna. Aici 1-a lăsat ca episcop pe prietenul şi discipolul său, Rimbert, şi el s-a dus la Bremen, ca arhiepiscop de Bremen-Hamburg, pentru a reorganiza o nouă bază misionară.

A murit la data de 3 februarie 865, şi Rimbert, care 1-a succedat la Bremen, i-a scris viaţa.

Omul lui Dumnezeu şi al timpului său

Rimbert îl cunoştea îndeaproape pe maestrul său, şi astfel, a scos în evidenţi unele caracteristici foarte interesante. Oscar, profund cunoscător al timpul său, a ştiut să se mişte cu abilitate înăuntrul politicii imperiale, fără să renunţe vreodată la libertatea omului Bisericii. Astfel, el a lucrat întotdeauna în sintonie mai întâi cu papa Grigore al IV-lea şi apoi cu papa Nicolae I.

În planurile sale pastorale folosea prudenţa, dar, mai înainte de toate, dădea ascultare Spiritului: „El avea timp – scrie Rimbert – pentru toate deciziile importante; nu dispunea nimic fără să fi meditat îndelung, fără să ştie dinainte, luminat de harul lui Dumnezeu, ceea ce era drept să facă. Când îşi dădea seama de valoarea supranaturală a cauzei sale, dispunea fără ezitare ceea ce trebuia făcut.

Nu rar misionarii îşi aflau martiriul în mijlocul acestor noi popoare. Oscar niciodată nu a renunţat la predică din cauza fricii de moarte, ba chiar aspira mereu la martiriu. Rimbert, în relatarea sa, observa: „E cunoscut că există două tipuri de martiriu: acela ascuns, în timpurile pacifice ale Bisericii, şi acela manifestat în timpurile de persecuţie; totuşi, el a fost pregătit pentru amândouă, 1-a atins însă numai pe primul. Dar la un om care era consumat de slujirea Domnului prin atâtea grave suferinţe fizice şi tulburări sufleteşti, nu se poate în nici un caz nega dreptul la onoarea martiriului”.

Papa Nicolae I, care îl făcuse arhiepiscop de Bremen, a avut şi bucuria de a-1canoniza ca apostol al Nordului.

Pentru meritele sfinţilor tăi, Doamne îndură-te de noi!

 

 

 

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: