Să ne pregătim pentru Duminică, Ziua Domnlui (3)

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

DUMINICA A V-A DIN TIMPUL DE PESTE AN (A)
6 februarie 2011

LECTURA I

Lumina ta va răsări ca zorile.

Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10

Aşa vorbeşte Domnul: 7 Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, îl vei striga şi el îţi va zice: „Iată-mă!” Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R.: Cel drept va străluci ca o lumină.
sau
Aleluia.

4 Omul care se teme de Domnul
răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. R.

6 El nu se clatină niciodată
şi dreptatea lui va fi amintită veşnic.
7 El nu se teme de vorbele rele,
inima lui e tare şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă.
9 El este darnic faţă de cei săraci,
dărnicia lui nu cunoaşte margini,
iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

LECTURA A II-A

V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5

Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 8,12
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: