Novenă în cinstea Duhului Sfânt (III)

Ziua a treia

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne ataşeze de Tatăl ceresc şi să ne unească cu Isus, Fratele nostru, şi cu toţi oamenii, deveniţi, prin întruparea lui, fii ai aceluiaşi Părinte dumnezeiesc.

O, Marie, vas vestit de cucernicie, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca în toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre să ne arătăm adevăraţi fii ai lui Dumnezeu şi fraţi pentru toţi semenii noştrii.

 

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.:
Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învăţat inimile credincioşilor tăi, dă-ne ca, în acelaşi Duh să cunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

 

Novenă în cinstea Duhului Sfânt (II)

Ziua a doua

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru ca, având pururi conştiinţa vie a infinitei maiestăţi a Creatorului nostru şi a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar şi viaţa, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat.

O, Marie, oglinda dreptăţii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar care să ne dea căinţă desăvârşită pentru greşelile noastre din trecut şi putere să păstrăm cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu.

 

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.: Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Dumnezeule, în faţa atotştiinţei tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult şi preamări de-a pururi. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: