Novenă în cinstea Duhului Sfânt (VII)

Ziua a şaptea

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi aşa cum ni-l vesteşte Sfânta Biserică.

O, Marie, Fecioară preaînţeleaptă, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, ca să nu ne lăsăm înşelaţi niciodată de învăţături greşite, ci Cristos să trăiască pururi, prin dreapta credinţă, în sufletele noastre.

 

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.:
Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoieşti a trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: