Novenă în cinstea Duhului Sfânt (IX)

Ziua a noua

O, Sfântă Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestăţii tale şi îţi mulţumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăţi. Îţi mulţumim, Tată Veşnic, şi ţie, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat al Duhului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la Voi, v-aţi dăruit pe Voi înşivă nouă, sărmanilor oameni. Îţi mulţumim, Duhule Preasfinte, care eşti şi Dar şi Dătător de daruri, şi te rugăm din toată inima să binevoieşti a-ţi face sălaş în sufletele noastre. Ce-ţi putem da în schimb pentru acest bine negrăit? Îţi închinăm gândurile şi dorinţele noastre, întreaga noastră fiinţă. Stăpâneşte-ne şi nu îngădui să ne îndepărtăm vreodată de tine.

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.:
Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, aprinde-ne de focul Duhului Sfânt, pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos şi pe care a dorit să-l vadă arzând în inimile noastre. El care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Novenă în cinstea Duhului Sfânt (VIII)

Ziua a opta

Duhule Sfinte, Sfinţitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înţelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate şi a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu.

O, Marie, Scaunul înţelepciunii, dobândeşte-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru ca, înflăcăraţi de iubire faţă de Dumnezeu, să împlinim voinţa lui în toate.

P.: Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioşilor tăi.
C.:
Şi aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreţiei tale să se reverse asupra noastră, şi lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuţi prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: