Arhiva pentru august 8th, 2011

Novenă de pregătire pentru solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – II

Ziua a II-a
Suflet matur

Întreaga ta viaţă, o, preacurată Fecioară Marie, a fost un şir neîntrerupt de haruri, dar şi o corespundere din ce în ce mai conştientă la har. Astfel, tu, deşi ai fost copleşită de har din prima clipă a vieţii, ai progresat în virtute o dată cu vârsta, până ai ajuns la acea maturitate a credinţei care nu-şi mai găseşte locul pe acest pământ.

Mijloceşte-ne şi nouă harul de a dori şi a căuta cu toată sinceritatea înaintarea noastră sufletească. Fereşte-ne, Mamă bună, de acel progres superficial, care urmăreşte numai cele trecătoare. Însufleţeşte zelul acelora care s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu, pentru ca pilda lor să ne reamintească de râvna cu care ai muncit tu, pentru a dobândi fericirea cerească.

Vino în ajutorul celor distruşi sufleteşte, mai ales, al celor descurajaţi. Dă-le o rază de speranţă şi fă-i părtaşi de meritele tale bogate. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

(Nevena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Novenă de pregătire pentru solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – I

Ziua I
Împlinirea misiunii sale

Mamă iubită a Domnului, tu ai fost aleasă de Cel Atotputernic să-l naşti în lume, la timpul hotărât, pe Fiul său veşnic. Tu ai corespuns în mod minunat chemării sale: l-ai adus pe lume şi l-ai crescut pe bunul nostru Mântuitor. Înălţat la cer, el te-a lăsat în mijlocul apostolilor, pentru a-i îndemna şi a-i întări în misiunea lor grea. Astfel, ai devenit şi Mama Bisericii care abia se năştea.

Primeşte rugăciunea pe care ţi-o adresăm pentru sfânta Biserică din misiuni. Atrage inimile celor înstrăinaţi de Dumnezeu şi copleşeşte-le cu bogăţia harului, pentru ca toţi oamenii să înţeleagă că rostul nostru pe pământ este să-l urmăm pe Fiul tău.

Întăreşte unirea creştinilor din sânul Bisericii lui Cristos, ca lumea, văzând viaţa celor ocrotiţi de tine, să-şi caute mântuirea în îndrumările şi grija sfintei Biserici, iar ţie să-ţi aducă laude nesfârşite. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

(Nevena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)