Arhiva pentru august 12th, 2011

Novenă de pregătire la solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – V

Ziua a cincea
Înălţarea preasfintei Fecioare

Preasfântă Maică a Domnului, trupul tău nevinovat şi sfânt nu putea să vadă putrezirea. El merita să treacă direct la slavă în paradis. Îngerii l-au purtat pe braţele lor până la tronul lui Dumnezeu şi a primit locul de cinste lângă cel al Mântuitorului. Mijloceşte-ne şi nouă, bună Mamă, harurile necesare pentru a ne învrednici de învierea de apoi.

Ajută-ne să ferim trupul nostru de pângărirea păcatului şi să ne hrănim adesea, cu vrednicie, din taina trupului şi sângelui lui Cristos, care este garanţia unei învieri glorioase.

Ai milă de tineretul şi copiii rămaşi fără educaţie. Îndepărtează-i din calea lor pe toţi cei care vor să-i împiedice să-şi asigure un viitor fericit. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Aici puteti găsi sursa fotografiei.
(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Song of the day: Abba – The winner takes all

I don’t wanna talk
About the things we’ve gone through
Though it’s hurting me
Now it’s history
I’ve played all my cards
And that’s what you’ve done too
Nothing more to say
No more ace to play

The winner takes it all
The loser standing small
Beside the victory
That’s her destiny

I was in your arms
Thinking I belonged there
I figured it made sense
Building me a fence
Building me a home
Thinking I’d be strong there
But I was a fool
Playing by the rules

The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear
The winner takes it all
The loser has to fall
It’s simple and it’s plain
Why should I complain.

But tell me does she kiss
Like I used to kiss you?
Does it feel the same
When she calls your name?
Somewhere deep inside
You must know I miss you
But what can I say
Rules must be obeyed

The judges will decide
The likes of me abide
Spectators of the show
Always staying low
The game is on again
A lover or a friend
A big thing or a small
The winner takes it all

I don’t wanna talk
If it makes you feel sad
And I understand
You’ve come to shake my hand
I apologize
If it makes you feel bad
Seeing me so tense
No self-confidence
But you see
The winner takes it all
The winner takes it all….. All!

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 14 august

Duminică, 14 august 2011  – Darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile!

† DUMINICA a 20-a de peste an
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

LECTURA I
Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel sfânt…

Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)
R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,
să-şi îndrepte spre noi faţa senină;
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta la toate popoarele. R.
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să-ţi mulţumească.
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;
toate marginile pământului să-l cinstească. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu nu şi-a retras darurile şi chemarea lui, date poporului israelit pentru totdeauna.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32
Fraţilor, 13 vă spun vouă, care eraţi păgâni: în măsura în care eu sunt apostol al păgânilor, în acea măsură va fi gloria slujirii mele 14 să-i fac geloşi pe confraţii mei iudei şi să-i aduc la mântuire cel puţin pe unii dintre ei. 15 Dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii cu Dumnezeu, ce se va întâmpla atunci când vor fi reprimiţi? Va fi ca o înviere a morţilor. 29 Darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi.

Cuvântul Domnului.

ALELUIA Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu
şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28
În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului