Arhiva pentru august 28th, 2011

Sărbătoarea sfântului Augustin

Astăzi este sărbătorit sfântul Augustin. Este sfântul meu preferat. Îmi amintesc astăzi cu drag de el, îl recitesc, în special Confesiunile.  Mă rog lui Dumnezeu prin mijlocirea lui! El s-a convertit şi şi-a schimbat viaţa la 30 de ani. Şi eu sunt aproape: şi de 30 de ani şi de convertire! În mod desosebit recitesc acest text pe care-l împărtăşesc tuturor:

„O, veşnic adevăr şi adevărată iubire şi veşnicie iubită! Tu eşti Dumnezeul meu, după tine suspin zi şi noapte. Când te-am cunoscut pentru prima dată, m-ai înălţat către tine ca să văd că există ceva care trebuie să fie văzut, dar să văd de asemenea şi că nu eram încă în stare să-l văd. Ai orbit nevolnicele mele priviri cu strălucirea ta atât de puternică încât m-am cutremurat de iubire şi de înfricoşare. Am înţeles că mă aflam departe de tine, într-un ţinut al neasemănării, unde mi se părea că aud din înălţimi glasul tău…Căutam calea de a dobândi puterea de care aveam nevoie pentru a mă bucura de tine, dar nu o găseam

Târziu te-am iubit, frumuseţe, atât de veche şi totuşi atât de nouă, târziu te-am iubit! Căci iată, tu te aflai înăuntrul meu, iar eu în afara mea. Acolo, în afara mea, te căutam pe tine, şi în urâţenia mea mă năpusteam asupra lucrurilor frumoase pe care le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine! Şi mă ţineau departe de tine tocmai acele lucruri frumoase care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. M-ai chemat, m-ai strigat şi ai sfâşiat cu ţipătul tău surzenia mea! Ai fulgerat, ai străluminat şi ai izgonit orbirea mea! Ai răspândit mireasma ta, ţi-am respirat suflarea, iar acum suspin după tine, ţi-am simţit gustul, iar acum mi-e sete şi mi-e foame de tine! M-ai atins şi ai aprins în mine dorinţa după pacea ta!” (Confesiuni, Cartea a Zecea, capitolul XXVII)

E preferatul meu. Îndrept un gând bun şi o rugăciune spre Dumnezeu pentru toţi cei care-l au ca patron spiritual şi ca model de viaţă. Domnul să ne binecuvânteze prin mijlocirea sfântului Augustin, episcop şi învăţător al Bisericii.

Gândul din Evanghelia zilei

 

Cât de diferite ar fi zilele noastre dacă nu am uita niciodată ceea ce este cu adevărat important: viaţa, viaţa veşnică! Să ne gândim numai la această dimineaţă sau la ziua de ieri: ne zbatem pentru lucruri atât de trecătoare şi pierdem din vedere esenţialul.
Iată ce ne aminteşte Isus în această zi:

„Atunci Isus a spus ucenicilor săi:
Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, dacă apoi şi-ar pierde viaţa?” (Mt 16,26)