Arhiva pentru august 30th, 2011

Dacă şi îngerii…

Adevărul Domnului rămâne întotdeauna

 Judecăţile tale, Doamne, le descarci ca trăsnetul asupra mea şi zgudui cu frică şi groază toate oasele mele.
    Stau înmărmurit şi mă gândesc că nici cerurile nu sunt curate în faţa ta.
    Dacă şi în îngeri ai găsit răutate (cf. Iob 15,15; 4,18) şi nu i-ai cruţat, ce se va întâmpla cu mine?
    Au căzut stelele din cer (cf. Ap 6,13), şi eu, ţărână, la ce mă pot aştepta?
    Au căzut în adâncul prăpastiei aceia ale căror fapte păreau vrednice de toată lauda, iar pe cei care mâncau pâi­nea îngerilor i-am văzut desfătându-se cu ghinda porcilor.
    Nu există, aşadar, nici un fel de sfinţenie, dacă tu, Doamne, îţi retragi mâna ta. Zadarnică este orice înţelep­ciune, dacă tu încetezi de a o cârmui. Inutilă este orice putere, dacă tu încetezi de a o susţine.
    Pentru că, dacă suntem lăsaţi în voia noastră, ne cufundăm şi ne pierdem; iar dacă ne vii tu în ajutor, ne ridicăm şi trăim.
    Într-adevăr, suntem nestatornici, dar prin tine ne întărim; lâncezim, dar prin tine iarăşi ne înflăcărăm.
    Toată gloria mea deşartă a fost înghiţită în adâncimea judecăţilor tale asupra mea.
    Ce este tot trupul în ochii tăi? Oare se va putea mân­dri lutul în faţa celui ce l-a format? (Cf. Is 29,16).
    Cum poate acela a cărui inimă este într-adevăr supusă lui Dumnezeu să se mai mândrească în zadar?
    Nici lumea întreagă nu este în stare să mai insufle mândrie în inima aceluia pe care l-a luat în stăpânire ade­vărul; iar acela care şi-a pus toată speranţa în Dumnezeu nu va fi clătinat nici de strigătele tuturor lăudătorilor.
    Dar şi cei care vorbesc sunt şi ei tot nimic şi vor sfârşi o dată cu sunetul vorbelor lor; iar adevărul Dom­nului rămâne în veac (Ps 116[117],2).

Text preluat din cartea Imitaţiunea lui Cristos, Cartea 3, 14 propus de Biserică în această zi la Oficiul Lecturilor.

 

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 4 septembrie

† DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Roza din Viterbo, fc.

„Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor” (Mt 18,20)

 

LECTURA I
Dacă nu-i vei atrage atenţia celui nelegiuit, eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui.

Citire din cartea profetului Ezechiel 33,7-9
Aşa spune Domnul: 7 „Fiul omului, te pun supraveghetor peste israeliţi. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura mea şi să-i înştiinţezi din partea mea. 8 Dacă eu îi spun celui nelegiuit: «Vei muri» şi tu nu-i spui şi nu-i atragi atenţia, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, atunci cel nelegiuit va muri din cauza răutăţii lui, dar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru moartea lui. 9 Dimpotrivă, dacă tu îi atragi atenţia celui nelegiuit să se întoarcă de la calea lui şi el nu se întoarce, el va muri în răutatea lui, dar tu îţi vei salva viaţa”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: cf.  8  )
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,
să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,
turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu,
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA A II-A
Iubirea este împlinirea desăvârşită a Legii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,8-10
Fraţilor, 8 să nu aveţi nici o datorie faţă de nimeni, afară de datoria de a vă iubi unii pe alţii, căci cel care îl iubeşte pe celălalt a împlinit Legea. 9 De fapt, ce spune Legea: să nu săvârşeşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti, aceste porunci şi toate celelalte sunt cuprinse în această poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 10 Iubirea nu face nici un rău aproapelui. Iubirea este deci împlinirea desăvârşită a Legii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,
iar nouă ne-a încredinţat
misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului