Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for Octombrie 2011

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 6 noiembrie

Posted by Paxlaur pe 31/10/2011

Duminică, 6 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 32-a de peste an
Sf. Leonard, pustnic

„Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul” (Mt 25,13)

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.

Citire din cartea Înţelepciunii 6,13-17
13 Înţelepciunea este strălucitoare; cei care o iubesc o meditează cu plăcere, cei care o caută o găsesc. 14 Ea vine în întâmpinarea celor care o doresc, pentru a li se face cunoscută. 15 Cine se scoală dis-de-dimineaţă nu va obosi căutând-o, căci o va găsi şezând la poarta lui. 16 Cine nu se gândeşte decât la ea dovedeşte o înţelepciune perfectă şi cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji. 17 Ea însăşi merge în căutarea celor care sunt vrednici de dânsa, li se arată cu o faţă surâzătoare pe toate căile lor şi vine în întâmpinarea lor ori de câte ori se gândesc la ea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,
să văd puterea şi măreţia ta.
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele te laudă. R.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Mă gândesc la tine în timpul nopţii,
ore în şir continui să-ţi vorbesc;
8 Tu eşti ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au murit întru el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-17
Fraţilor, 13 nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au murit, ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au adormit în el. 15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor care au murit. 16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, însuşi Domnul se va coborî din cer. Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;
căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Cartea înţelepciunii, Duminica, Evanghelia după sfântul Matei, Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Gândul din Evanghelia zilei

Posted by Paxlaur pe 31/10/2011

Timpul este cel care confirmă întotdeauna învăţăturile lui Cristos, le argumentează şi le demonstrează. Iată învăţătura Mântuitorului proclamată la Liturghia acestei zile, cuvinte care-şi caută destinatari receptivi şi printre oamenii timpului nostru: „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi astfel să-ţi primeşti răsplata. 13 Dimpotrivă, când dai un ospăţ, invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. 14 Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească şi îţi vei primi răsplata la învierea celor drepţi” (Lc 12,12-14).

Trebuie să învăţăm şi să re-inventăm milostivirea faţă de cei defavorizaţi, mai ales acum când se apropie luna credincioşilor răposaţi. Pomana, ca şi dragostea, acoperă o mulţime de păcate!

Posted in Evanghelia după sfântul Luca, Evanghelia zilei, Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Song of the day: Angeli – Vreau să văd chipul tău

Posted by Paxlaur pe 31/10/2011

Posted in Muzica | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Pe 31 otombrie 2011, populaţia de pe Glob ajunge la 7 miliarde

Posted by Paxlaur pe 30/10/2011

Tocmai am citit pe www.realitata.net că mâine,31 octombrie,numărul locuitorilor de pe Glob va ajunge la 7 miliarde, asta la doar 12 ani de la atingerea pragului de 6 miliarde. Cât de mult înseamnă însă această valoare? Iată câteva calcule referitoare la fabulosul număr 7.000.000.000, prezentate pe realitatea.net:

  • În ceea ce priveşte forma numerică, cele două numere sunt identice: există nouă zerouri în 6 miliarde (6.000.000.000), la fel ca în 7 miliarde (7.000.000.000), însă pentru numărarea între aceste două valori ar fi necesari peste 30 de ani, scrie Mediafax.
  • Conform revistei Forbes, doar 140 de oameni din lume au o avere de peste 7 miliarde de dolari.
  • În urmă cu 7 miliarde de secunde era anul 1789, când George Washington a fost desemnat primul preşedinte american, iar Congresul SUA s-a întrunit pentru prima dată.
  • Dacă am face 7 miliarde de paşi de-a lungul Ecuatorului, am înconjura planeta de cel puţin 106 ori.
  • Buricul unui deget poate ţine doi mililitri de apă. 7 miliarde de degete ar putea umple cel puţin cinci bazine olimpice.
  • 7 miliarde de furnici ar cântări cel puţin 23 de tone.

Posted in E bine de ştiut | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Scurt, dar cuprinzător

Posted by Paxlaur pe 30/10/2011

„Nucleul ispitirii pentru om şi al căderii lui este cuprins în acest cuvânt programatic: „Veţi deveni ca Dumnezeu” (Gen 3,5). Ca Dumnezeu: adică liberi de legea Creatorului, liberi de legile înseşi ale naturii, stăpâni absoluţi ai propriului destin. Omul care doreşte încontinuu numai asta: să fie creator şi stăpân al lui însuşi. Însă ceea ce ne aşteaptă la sfârşitul acestui drum nu este, desigur, paradisul pământesc” (Joseph Ratzinger în Raport asupra credinţei, pag.91).

Posted in Scurt, dar cuprinzător | Etichetat: , , , | 2 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: