Arhiva pentru ianuarie 7th, 2012

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 8 ianuarie – Botezul Domnului

Duminică, 8 ianuarie 2012 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Claudiu Apollinariu, ep.

 „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria” (Mc 1,11).

Ioan Botezatorul

LECTURA I
Veniţi la apă; ascultaţi şi veţi trăi.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.4 Iată, l-am pus martor printre popoare, căpetenie şi stăpânitor al popoarelor. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l ştii şi vor alerga la tine popoare care nu te cunoşteau, de dragul Domnului Dumnezeului tău şi pentru Sfântul lui Israel, căci te-a preamărit. 6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. 7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul – căci el se va îndura de dânsul – la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – spune Domnul. 9 Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre. 10 După cum coboară ploaia şi zăpada din ceruri şi înapoi nu se întorc până ce nu udă pământul şi-l fac să odrăslească şi să rodească pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, 11 aşa e şi cuvântul ce iese din gura mea: nu se întoarce la mine fără rod, dar ceea ce vreau eu va face şi îşi v-a împlini misiunea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
2 Iată Dumnezeu este mântuitorul meu,
voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea.
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

4 Şi veţi spune atunci:
„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,
vestiţi printre neamuri lucrările lui,
nu uitaţi că mare este numele lui. R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;
să ştie aceasta tot pământul.
6 Strigaţi de bucurie şi de veselie, locuitori ai Sionului,
Căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru”. R.

LECTURA A II-A
Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9
Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 7 Trei sunt care dau mărturie: 8 Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:
Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,6b-11
În acel timp, 6 Ioan Botezătorul propovăduia zicând: 7 „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 8Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 9 În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10 În momentul în care ieşea din apă, Isus a văzut cerurile deschizându-se şi Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. 11 Din cer s-a auzit un glas: „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria”.

Cuvântul Domnului

Angelus din Solemnitatea Epifaniei Domnului (6 ianuarie 2012) şi numirea cardinalilor

Iubiţi fraţi şi surori,

Astăzi, în solemnitatea Epifaniei Domnului, am hirotonit, în Bazilica Sfântul Petru, doi noi Episcopi, şi de aceea să iertaţi întârzierea. Această sărbătoare a Epifaniei este o sărbătoare foarte veche, care îşi are originea în Orientul creştin şi scoate în evidenţă misterul manifestării lui Isus Cristos tuturor neamurilor, reprezentate de magii care au venit să-l adore pe Regele Iudeilor abia născut la Betleem, aşa cum relatează Evanghelia sfântului Matei (cf. 2,1-12). Acea „lumină nouă” care s-a aprins în noaptea de Crăciun (cf. Prefaţa de Crăciun I), astăzi începe să strălucească asupra lumii, aşa cum sugerează imaginea stelei, un semn ceresc care a atras atenţia magilor şi i-a condus în călătoria lor spre Iudeea.

Toată perioada Crăciunului şi a Epifaniei este caracterizată de tema păcii, legată şi de faptul că, în emisfera nordică, după solstiţiul de iarnă ziua începe să se lungească faţă de noapte. Dar, dincolo de poziţia lor geografică, pentru toate popoarele este valabil cuvântul lui Cristos: „Eu sunt lumina lumii; cine mă urmează, nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In 8,12). Isus este soarele apărut la orizontul omenirii pentru a lumina existenţa personală a fiecăruia dintre noi şi pentru a ne conduce pe toţi împreună spre ţinta pelerinajului nostru, spre ţara libertăţii şi a păcii, în care vom trăi pentru totdeauna în comuniune deplină cu Dumnezeu şi între noi.

Vestirea acestui mister de mântuire a fost încredinţată de Cristos Bisericii sale. „El – scrie sfântul Paul – a fost revelat sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul: păgânii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt împreună părtaşi ai promisiunii în Cristos Isus prin Evanghelie” (Ef3,5-6). Invitaţia pe care profetul Isaia o adresa sfintei cetăţi a Ierusalimului, se poate aplica Bisericii: „Scoală-te, îmbracă-te în lumină, pentru că vine lumina ta, gloria Domnului străluceşte deasupra ta. Pentru că, iată, întunericul acoperă pământul, ceaţa deasă învăluie popoarele; dar peste tine străluceşte Domnul, gloria sa apare deasupra ta” (Is 60,1-2). Aşa este, cum spune Profetul: lumea, cu toate resursele sale, nu este în măsură să dea omenirii lumina pentru a orienta drumul ei. Întâlnim asta şi în zilele noastre: civilizaţia occidentală pare că a pierdut orientarea, navighează în derivă. Însă Biserica, graţie Cuvântului lui Dumnezeu, vede prin aceste neguri. Nu are soluţii tehnice, dar ţine privirea îndreptată spre ţintă şi oferă lumina Evangheliei tuturor oamenilor de bunăvoinţă, din orice naţiune şi cultură.

Aceasta este şi misiunea Reprezentanţilor Pontificali pe lângă state şi organizaţii internaţionale. Chiar astăzi, aşa cum am spus deja, am avut bucuria de a conferi Hirotonirea episcopală la doi noi Nunţii Apostolici. Să încredinţăm Fecioarei Maria slujirea lor şi opera evanghelizatoare a întregii Biserici.

* * *

În cursul rugăciunii Angelus de astăzi, Sfântul Părinte a anunţat pentru 18 februarie un Consistoriu în care va proceda la numirea a douăzeci şi doi de cardinali. Acestea sunt cuvintele Papei:

Şi acum, cu mare bucurie, anunţ că la 18 februarie 2012 voi ţine un Consistoriu în care voi numi 22 de noi membri ai Colegiului Cardinalilor.

Aşa cum se ştie, Cardinalii au misiunea de a-l ajuta pe Succesorul lui Petru în desfăşurarea Ministeriului său de a-i întări pe fraţi în credinţă şi de a fi principiu şi fundament al unităţii şi al comuniunii Bisericii.

Iată numele noilor cardinali:

1. Mons. FERNANDO FILONI, Prefect al Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor;

2. Mons. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO, Penitenţiar Major;

3. Mons. SANTOS ABRIL Y CASTELLÓ, Protopop al Bazilicii Papale „Santa Maria Maggiore”;

4. Mons. ANTONIO MARIA VEGLI?, Preşedinte al Consiliului Pontifical al Pastoraţiei pentru Migranţi şi Itineranţi;

5. Mons. GIUSEPPE BERTELLO, Preşedinte al Comisiei Pontificale pentru Statul Vatican şi Preşedinte al Guvernatoratului;

6. Mons. FRANCESCO COCCOPALMERIO, Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative;

7. Mons. JO?O BRAZ DE AVIZ, Prefect al Congregaţiei pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică;

8. Mons. EDWIN FREDERIK O’BRIEN, Pro-Mare Maestru al Ordinului Ecvestru al Sfântului Mormânt din Ierusalim;

9. Mons. DOMENICO CALCAGNO, Preşedinte al Administraţiei Patrimoniului Scaunului Apostolic;

10. Mons. GIUSEPPE VERSALDI, Preşedinte al Prefecturii Afacerilor Economice a Sfântului Scaun;

11. Preafericirea Sa GEORGE ALENCHERRY, Arhiepiscop Major de Ernakulam-Angamaly al siro-malabarezilor (India);

12. Mons. THOMAS CHRISTOPHER COLLINS, Arhiepiscop de Toronto (Canada);

13. Mons. DOMINIK DUKA, O.P., Arhiepiscop de Praga (Republica Cehă);

14. Mons. WILLEM JACOBUS EIJK, Arhiepiscop de Utrecht (Olanda);

15. Mons. GIUSEPPE BETORI, Arhiepiscop de Firenze (Italia);

16. Mons. TIMOTHY MICHAEL DOLAN, Arhiepiscop de New York (Statele Unite ale Americii);

17. Mons. RAINER MARIA WOELKI, Arhiepiscop de Berlin (Republica Federală Germania);

18. Mons. JOHN TONG HON, Episcop de Hong Kong (Republica Populară Chineză);

În afară de asta, am decis să ridic la demnitatea de cardinal un venerat Prelat, care desfăşoară slujirea sa de Păstor şi Părinte al unei Biserici, şi trei iluştri ecleziastici, care s-au remarcat prin angajarea lor în slujba Bisericii.

Ei sunt:

1. Preafericirea Sa LUCIAN MUREŞAN, Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba Iulia a românilor (România);

2. Mons. JULIEN RIES, Preot din Dieceza de Namur şi profesor emerit de istoria religiilor la Universitatea Catolică din Louvain;

3. Pr. PROSPER GRECH, O.S.A., Profesor emerit la diferite Universităţi romane şi Consultant la Congregaţia pentru Doctrina Credinţei;

4. Pr. KARL BECKER, S.I, Profesor emerit al Universităţii Pontificale Gregoriana, Consultant al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei.

Noii Cardinali provin din diferite părţi ale lumii, aşa cum aţi auzit, şi desfăşoară diferite slujiri în slujba Sfântului Scaun sau în contact direct cu credincioşii ca Păstori ai Bisericilor particulare.

Aş vrea să vă invit pe toţi să ne rugăm pentru noii aleşi, cerând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, pentru ca să ştie să mărturisească mereu cu curaj şi dăruire iubirea lor faţă de Cristos şi faţă de Biserica sa.

Benedictus pp. XVI

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu