Arhiva pentru ianuarie 9th, 2012

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 15 ianuarie

Duminică, 15 ianuarie 2012 

† DUMINICA a 2-a de peste an
Ss. Arnold Janssen, pr.; Paul, primul pustnic

„L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos” (In 1,41)

LECTURA I

Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19
În zilele acelea, 3b tânărul Samuel era culcat în templul Domnului, unde se afla arca lui Dumnezeu. 4Atunci Domnul l-a strigat: „Samuel!” Acesta a răspuns: „Sunt aici!” 5 Apoi a alergat la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, du-te şi te culcă!” El s-a dus şi s-a culcat. 6 Domnul l-a chemat din nou: „Samuel!” Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, fiul meu, du-te şi te culcă!” 7 Samuel nu-l cunoştea încă pe Domnul şi cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit încă. 8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Acesta s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!” Atunci Eli şi-a dat seama că Domnul îl chemase pe băiat. 9 Eli i-a spus lui Samuel: „Mergi şi te culcă. Dacă te mai cheamă o dată, răspunde-i: Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul său. 10 Domnul a venit, s-a apropiat de el şi l-a strigat ca mai înainte: „Samuel, Samuel!” Samuel a răspuns: „Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. 19 Samuel a crescut în autoritate, pentru că Domnul era cu el şi nu lăsa neîmplinit nici unul din cuvintele lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)
R.: Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;
el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.
8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.
Aceasta mă bucură,
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,13c-15a.17-20
Fraţilor, 13c trupul nu este pentru desfrânare; el este pentru Domnul şi Domnul pentru trup. 14Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi cu puterea sa. 15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? 17 Cine e unit cu Domnul formează un singur duh cu el. 18 Fugiţi de desfrânare. Orice alt păcat pe care l-ar face omul este în afară de trup; dar cine se dedă la desfrânare păcătuieşte împotriva propriului său trup. 19 Nu ştiţi voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, care v-a fost dat de Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Preamăriţi-l, aşadar, pe Dumnezeu în trupul vostru.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 1,41.17b
(Aleluia) L-am chemat pe Mesia (ceea ce înseamnă Cristos);
harul şi adevărul au venit printr-însul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Au văzut unde locuia şi au rămas la el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,35-42
În acel timp, 35 Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. 36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. 37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi l-au urmat pe Isus. 38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis: „Pe cine căutaţi?” Iar ei au răspuns: „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ora patru după-amiază.40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis: „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”. 42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, adică Petru”.

Cuvântul Domnului


Cuvântul vieţii

„Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni” (Mc 1,17). 

Ecoul strigătelor lui Isus se izbesc încă de dimineaţă de pereţii urechilor mele: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,15). Mi-aş dori să păşesc mai uşor pe urmele sale, să fiu ca apostolii din evanghelie: când Cristos trece şi spune „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni” (Mc 1,17) să merg imediat, să alerg, aşa cum ei au lăsat totul îndată şi l-au urmat.

Suflete al meu, pentru ce mai zăboveşti? Ridică-te! Te cheamă Domnul. Mergi. El te va face pescar de oameni, lumina lumii şi sarea pământului

Astăzi păşeşti uşor, Domnul meu, pe malul vieţii mele. Vezi ce fac? Vezi cu ce mă ocup? Îţi place? Eu tresar de bucuria prezenţei tale.
Îmi place să întâlnesc privirea ta pentru că nu mă mustră, ci ochii tăi sunt plini de blândeţe şi înţelegere.
Îmi place glasul tău pentru că nu mă alungă, ci vocea ta mă cheamă…şi-mi spui pe nume.
Îmi plac mâinile tale pentru că nu le ridici pentru a învinovăţi, ci degetele tale îmi fac semnul binecuvântării.
Îmi plac paşii tăi pentru că nu fug de mine, ci picioarele tale te poartă spre mine şi-mi întinzi mâna privindu-mă şi spunându-mi „Urmează-mă!”.