Arhiva pentru ianuarie 15th, 2012

Doar un gând pentru Mihai Eminescu

Astăzi este ziua lui Mihai Eminescu. Am căutat unele din poeziile sale şi le-am recitit. Asta mi-a ajuns acum direct la suflet:

Răsai asupra mea

Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.

Speranţa mea tu n-o lăsa să moară
Deşi al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.

Străin de toţi, pierdut în suferinţa
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.

Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa
Şi reapari din cerul tău de stele;
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!

Ziua Migrantului şi a Refugiatului

Iată şi mesajul păstorului nostru, Petru Gherghel, episcop de Iaşi, pentru cea de-a 98-a Zi Mondială a Migrantului şi a Refugiatului:


Rugăciune:
„Ca toţi să fie una” în vestirea evangheliei

În fiecare an, Biserica, cu grija ei de mamă a tuturor, se îndreaptă spre marea categorie de oameni care participă la fenomenul migrator şi îi cheamă pe toţi oamenii, îndeosebi pe fiii ei, să se deschidă faţă de ei, pentru a-i primi sau însoţi ca pe nişte adevăraţi fraţi în Domnul şi mesageri ai credinţei şi evanghelizării.

Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea adresează pentru cea de-a 98-a Zi Mondială a Migrantului şi Refugiatului un mesaj special pentru ca acest fenomen să contribuie la noua evanghelizare a societăţii actuale.

Datoria de a-l vesti pe Cristos, unic Mântuitor al lumii, constituie misiunea esenţială a Bisericii şi a fiecărui credincios în parte şi ea nu numai că îi primeşte pe cei cuprinşi în marea mobilitate a migrărilor, ci le arată tuturor că este o datorie a lor şi un mandat special pe care îl primesc toţi creştinii prin sfântul Botez şi prin taina Confirmaţiunii.

În noul context al globalizării şi secularizării, pericolul de a se îndepărta de valorile evanghelice este din ce în ce mai mare, iar credincioşii se află într-o situaţie fără precedent de a-şi pierde forţa şi echilibrul sufletesc, atât de necesar unei vieţi demne şi corespunzătoare vocaţiei omului, creat după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.

Consecinţele actuale ale secularizării, apariţia de noi mişcări sectare, o răspândită indiferenţă faţă de credinţa creştină, o marcantă tendinţă spre fragmentare fac dificilă formarea unei familii de fraţi şi surori, în care toate persoanele, chiar şi cele de alte religii, să fie stimulate la un dialog de convieţuire liniştită şi rodnică, cu respectarea diferenţelor legitime. Acestea impun o nouă strategie de evanghelizare şi o nouă formă de răspândire a mesajului creştin, singurul în stare de a realiza o lume unită şi vrednică de demnitatea fundamentală de om, ne arată cu claritate Sfântul Părinte în mesajul său.

Aşadar, situaţiile pe care le întâlnim în lume şi, desigur, în Europa cer o profundă analiză şi aşteaptă o nouă strategie de răspândire a mesajului evanghelic din partea întregii Biserici şi a fiecărui creştin în parte.

Fenomenul migrator, dincolo de toate aspectele sale dureroase, reprezintă o oportunitate providenţială pentru vestirea „evangheliei”, subliniază Sfântul Părinte în mesajul său pentru anul 2012.

Toţi cei care provin din alte regiuni ale lumii şi nu-l cunosc pe Cristos sau îl cunosc prea puţin aşteaptă de la cei cu tradiţie creştină un mesaj clar şi un sprijin în cunoaşterea şi îmbrăţişarea idealului evanghelic.

Creştinii buni pot să le ofere imigranţilor, odată cu exemplul vieţii lor, un ajutor puternic în descoperirea noii împărăţii vestite de Cristos şi de Biserică, precum şi creştinii care sunt obligaţi să ia drumul emigraţiei pot să poarte cu ei valorile inestimabile ale evangheliei şi ale frumoaselor şi valoroaselor tradiţii creştine din locul lor de baştină.

În această mare lucrare de vestire a evangheliei, aşadar, au un rol important şi decisiv toţi lucrătorii pastorali, preoţi, persoane consacrate şi laici, care, în colaborare cu păstorii lor şi sub coordonarea episcopilor proprii, pot să le ofere celor ce-l caută pe Cristos şi evanghelia sa un adevărat tezaur de credinţă şi un exemplu viu de trăire frăţească.

Parcurgând cu atenţie şi interes mesajul Sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului, putem descoperi datoria sfântă ce revine Bisericii şi tuturor membrilor ei pentru a face ca evanghelia şi noua împărăţie a lui Dumnezeu să se răspândească tot mai mult şi să-i cuprindă în sânul ei pe cât mai mulţi, astfel încât lumea să devină o familie adevărată şi fericită, aşa cum a voit-o Creatorul.

Vă chemăm, dragi fraţi şi surori în Domnul, să trăiţi cu mare deschidere Ziua Migrantului şi Refugiatului (15 ianuarie), vă invităm să parcurgeţi cu viu interes mesajul Sfântului Părinte papa Benedict al XVI-lea şi să deschideţi larg inimile pentru a-i întâmpina cu vie credinţă pe cei care ajung la noi în marea mişcare a migraţiei şi, îndeosebi, să faceţi ca toţi cei care pleacă în emigraţie din mijlocul nostru să devină, prin credinţa şi trăirea lor, mesageri ai evangheliei, pe care să o poarte ca pe un tezaur şi un dar tuturor celor la care ajung.

Odată cu îndemnul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, adresat întregii Biserici, mijloacelor de comunicare, comunităţilor creştine, preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor, şi laicilor, bărbaţi şi femei, de a fi sensibili în a oferi sprijin atâtor surori şi fraţi, ajutându-i şi primindu-i cu bucurie să-l întâlnească pe Cristos, vă recomandăm cu căldură şi vă încurajăm să purtaţi, oriunde ajungeţi, pentru muncă sau pregătire, tuturor celor pe care-i întâlniţi, mesajul evanghelic şi tezaurul binecuvântat al credinţei moştenite din părinţi, ca astfel lumina evangheliei să-i lumineze pe toţi şi, împreună cu toţi oamenii şi cu toate popoarele lumii, să formăm o lume mai bună, mai dreaptă şi mai fericită.

O, Marie, mama lui Isus şi mama noastră, fă ca toţi să ne recunoaştem fraţi în aceeaşi împărăţie a Fiului tău şi aşa să formăm o singură familie unită şi plină de speranţă!

Iaşi, 10 ianuarie 2012

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

Preluat de pe: http://www.ercis.ro