Staţiunea a II-a: Isus ia crucea pe umeri!

Isus a îmbrăţişat crucea!
Isus a îmbrăţişat crucea!

Staţiunea a II-a:
Isus ia crucea pe umeri.

“Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm
Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea!”

Parcă acum se întâmplă toate acestea şi-mi răsună în urechi ţipetele lor: „Aşadar – a întrebat Pilat – ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos? Au zis toţi: Să fie răstignit! El le-a spus: Dar ce rău a făcut? Ei însă strigau şi mai tare: Să fie răstignit!„… Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce l-a biciuit, l-a dat ca să fie răstignit (Mt 27,22-23.26).

Nu a contat că nu a făcut niciun rău. Voiau să-l vadă mort şi nu orice fel de moarte, ci moartea pe cruce, o moarte de răufăcător, o moarte de ocară. El, Domnul şi Dumnezeul nostru, cel prin care toate s-au făcut şi care a văzut încă de la întemeierea lumii „că toate erau foarte bune”, primea acum condamnarea din partea făpturilor sale, chiar dacă nu a făcut niciun rău şi chiar dacă toate câte le făcuse erau din nou „foarte bune”. Se regăsesc atât de bine aici cuvintele Înţelepciunii din Vechiul Testament: „Să-l vânăm pe cel drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor noastre şi ne scoate vină că stricăm legea şi ne învinovăţeşte că nu umblăm cum am fost învăţaţi din copilărie. El se face pe sine că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte: fiul Domnului. El este pentru noi ca o osândă a gândurilor noastre şi ne este greu chiar numai să ne uităm la el. Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi cărările lui sunt schimbate. Înaintea lui suntem socotiţi ca necuraţi şi de căile noastre se fereşte ca de o spurcăciune; el fericeşte sfârşitul celor drepţi şi se laudă că are pe Dumnezeu drept tată. Deci să vedem dacă cuvintele lui sunt adevărate şi să cercetăm ce i se va întâmpla ieşind din această viaţă. Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna potrivnicilor săi. Să-l încercăm cu ocări şi cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător şi să încercăm suferinţa lui. Să-l dăm unei morţi de ocară căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el” (Înţ 2,12-20). Şi s-au hotărât să-l răstignească. Toţi au strigat: „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”. Şi dacă fac linişte în mine şi în jurul meu şi dacă-mi privesc cu sinceritate inima, cuvintele şi faptele parcă aud şi vocea mea cum strigă: „Răstigneşte-l!”. M-am dus acolo, în mulţime, şi am strigat să fie răstignit. Și aceasta de fiecare dată când am păcătuit. Și ieri. Și astăzi. Oare și mâine?

Şi nu doar că acum mă aud strigând, ci mă şi văd cum împreună cu ei mă uit şi caut cu privirea o cruce pe care să-l înălţăm. Toată mulţimea de oameni căuta o cruce! O cruce potrivită pentru celălalt, nu pentru propria persoană. Fiecare, în acele momente – ca şi astăzi! – se uită la crucea celuilalt şi uită de propria cruce. Toţi voiau atunci, Domnul meu, să-ţi găsească o cruce uriaşă, una care să te sperie, care să te facă să dai înapoi şi să implori milă.

Meditând acum suferinţele tale încerc să trăiesc momentul în care privirea ta s-a aţintit asupra crucii. Toţi ştim că ochii tăi cuprindeau lumea iar privirea ta vindeca boli şi alunga diavoli. Acum, aceşti ochi, atât de îndrăgiţi de scumpa ta Mamă, priveau crucea şi pe cei care ţi-o pregăteau. La cine, Domnul meu şi Dumnezeul meu, te gândeai atunci dacă nu la mine şi la păcatele mele care vor fi ispăşite prin moartea pe acea cruce pe care ei ţi-o pregăteau?

Câţiva călăi îţi aduc crucea iar mulţimea plină de ură şi curiozitate se uită şi aşteaptă reacţia ta. Domnul meu, meditând suferinţele acestei staţiuni vreau să mă fac ecoul acestui adevăr: este atât de goală şi săracă o inimă fără sentimente, dar mult mai urâtă şi înfricoşătoare este o inimă plină de ură! Cu astfel de inimi te condamnăm la moartea pe cruce şi-ţi punem pe umeri povara păcatelor noastre de fiecare dată când nu reuşim să înţelegem iubirea ta şi ne abatem de pe calea poruncilor tale, de pe calea iubirii. Meditez, Domnul meu, la patima ta şi în faţa ochilor mei am privirea lor şi în urechi aud strigătul lor: „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”. Te văd cum mergi spre cruce şi simt privirea lor care te urmăreşte. Te-am văzut cum te-ai aplecat şi ai sărutat crucea şi ai cuprins-o în cea mai gingaşă îmbrăţişare!

Cu ce cuvinte aş putea să surprind emoţiile pe care le trăiesc atunci când văd o mamă cum îşi strânge la piept copilul? Sau cum să descriu cel mai bine momentul atât de firesc, dar plin de tandreţe, când un mire îşi îmbrăţişează mireasa? Gesturile lor sunt atât de naturale şi pline de iubire, atât de des întâlnite, însă de fiecare dată inima noastră se înduioşează văzându-le, simţind dragostea ce există între persoanele care se iubesc. Chipul lor exprimă toată iubirea pe care ai sădit-o în inimile noastre, tu Creatorul nostru şi izvorul iubirii.

Aşa a fost atunci când te-ai dus spre cruce: ca un mire spre mireasa sa, ca o mamă spre copilul ei. Scumpul meu Mântuitor te-am văzut mergând spre Cruce aşa cum noi alergăm să-l îmbrăţişăm pe cel pe care-l aşteptăm cu dor de mult timp! Sentimentele care se zbat în inima mea meditând acest duios şi dureros moment dau glas certitudinii că nimeni, niciodată nu va avea o iubirea mai mare faţă de noi. Tu, Domnul meu, nu ai îmbrăţişat un lemn, un instrument de tortură, un semn al ruşinii, ci voinţa Tatălui prin care au fost ispăşite păcatele noastre. Tu, în această clipă, mă înveţi cum să-mi port crucea obligaţiilor mele zilnice astfel încât să împlinesc şi eu voinţa Tatălui şi să beneficiez de toate roadele suferinţelor tale!

Când meditez acest mister al îmbrăţişării crucii, când mă uit la întâlnirea dintre tine şi lemnul sfânt pe care au fost ispăşite păcatele mele, îmi dau seama cât de important este să ştii cum să apuci crucea, cum să o prinzi cu putere şi cum să o porţi. E trist să vezi că oamenii nu-şi poartă crucea, ci o târăsc, o trag agale după ei, mirosind a lehamite. Aceasta nu înseamnă purtarea crucii! Îmi dau seama că de fiecare dacă când am făcut aşa nu m-am regăsit printre cei care au răspuns la chemarea ta: Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine să-şi ia crucea şi să mă urmeze!

Şi mai este un gând Domnul meu şi Dumnezeul meu care acum se strecoară spre inima mea şi îmi trezeşte remuşcări: gândul la clipele când am fugit de propria cruce. Acum înţeleg că nu este nimeni altcineva care să poată purta crucea în locul meu. Acum văd că în purtarea crucii putem primi sprijin, dar nu putem folosi alţi cărăuşi, înlocuitori. Nu putem fugi de cruce fără ca să fim zdrobiţi de ea. Acum văd şi că nu trebuie nici măcar să încercăm să luăm noi crucea altora. Da, trebuie să-i sprijinim, dar nu să le luăm crucea. Trebuie să-i învăţăm să o poarte singuri, ca să le fie bine în zilele când nu vom mai fi lângă ei.

Învaţă-ne, Doamne, să nu mai fugim de cruce. Învaţă-ne să nu râvnim după crucea aparent mai uşoară a celorlalţi. Învaţă-ne să nu fim o cruce pentru cei din jurul nostru. Dar mai presus de toate, învaţă-ne să preţuim, să cinstim şi să ne însemnăm cu sfânta ta cruce. Să ne însuşim strigătul apostolului Paul: Nu zădărniciţi crucea lui Cristos! (cf. 1Cor 1,17). Prin purtarea crucii tale sfinte, dă-ne, Doamne, forţa de a păşi mereu pe urmele tale. Amin.

Aici puteţi medita

Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oară sub povara crucii

Staţiunea a VI-a: Veronica şterge faţa lui Isus cu o maramă

Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajută pe Isus să-şi ducă Crucea

Staţiunea a IV-a: Isus o întâlneşte pe Maica sa îndurerată

Staţiunea a III-a: Isus cade sub povara crucii

Staţiunea a II-a: Isus ia crucea pe umeri

Staţiunea I: Isus este condamnat la moarte!

Rugăciune de pregătire pentru Calea Sfintei Cruci

Să fie primăvară pentru toţi!

O primavara inspirataÎmi doresc o primăvară care să fie suficientă pentru toţi: să ajungă şi pentru copacii dornici să înmugurească şi pentru florile nerăbdătoare să se scalde în lumina soarelui; să fie imbold pentru animalele zgribulite care vor să zburde şi îmbiere la cânt pentru păsările care ne vor copleşi cu trilul lor; să fie o primăvară care trezeşte tot ce era amorţit şi redă vigoare naturii care stătea în lâncezeală.

Îmi doresc o primăvară care să fie pentru toţi: să redea speranţa celor care au pierdut-o şi forţă celor căzuţi care nu se pot ridica; să fie plină de soare pentru copiii care vor să alerge liberi în natura ce înverzeşte calm şi totodată plină de linişte pentru bătrânii ce abia aşteaptă să-şi reia locul pe băncuţa din parc; să fie plină de înţelepciune pentru elevii ce o vor petrece admirând-o de la fereastra sălilor de clase şi totodată să fie binevoitoare faţă de truda părinţilor şi să facă rodnice eforturile lor de acasă şi de la serviciu.

Îmi doresc o primăvară suficientă pentru toate virtuţile: să răsară soarele dreptăţii şi al adevărului în casele noastre; credinţa, speranţa şi dragostea să adie prin inimile noastre şi să înflorească în familiile noastre; iar în întunericul ce uneori ne sperie şi ne descurajează să se facă lumină. Peste tot să fie armonie şi bună înţelegere, aşa cum e în natura ce se dezlănţuie spre verde, eliberată de orice frică a gerului şi a nopţii.

Îmi doresc o primăvară plină pentru toţi de inspiraţia Duhului Sfânt: să fie o primăvară a Bisericii şi a credinţei; să fie o primăvară a deciziilor pentru viaţă şi pentru familie; să fie o primăvară a valorilor şi a demnităţii, a curajului şi a libertăţii, a rugăciunii şi a respectului; dar mai ales să fie o primăvară a păcii: pace cu Dumnezeu, pace cu semenii noştri şi pace cu noi înşine.

Tuturor vă doresc o primăvară atât de lungă încât să aveţi timp să vă împliniţi toate visele, să vă faceţi toate rugăciunile, să citiţi toate cărţile adunate pe noptieră; să aveţi timp să faceţi binele, să iubiţi frumos, să aduceţi speranţă acolo unde ea lipseşte; să fie un timp de contemplat natura, de admirat arta, de ascultat muzica. Însă aceeaşi primăvară vreau să vă fie scurtă ca să nu aveţi timp să faceţi răul, să nu fie timp să vă speriaţi sau răgaz pentru a vă descuraja; să fie atât de scurtă încât să nu vă cuprindă nicio boală, niciun necaz şi nicio dezamăgire. Totul să fie ca o floare plină de culoare şi parfum!

Aceasta-i primăvara pe care vi-o doresc, una suficientă pentru toţi: cu soare şi adiere de vânt, cu putere şi speranţă, cu zâmbet şi dragoste, cu mult adevăr despre ziua de ieri şi plină de curajul de a spera în ziua de mâine şi în vara care va aduce lumină în vieţile noastre. La mulţi ani tuturor celor însetaţi de primăvară!

PS.

La toate aceste gânduri adaug şi reînnoiesc urarea de anul trecut:
Ce-aş putea să-ţi doresc la început de primăvară?
Toată forţa naturii,
strălucirea soarelui,
speranţa pământului atât de roditor şi răbdător,
neclintirea pomilor în faţa vântului…

Dar cel mai mult îţi doresc un suflet cristalin
ca apele cele repezi şi curate ale munţilor:
unde ajungi tu totul să înflorească
şi cuvântul tău să dea roadele cele mai bune ale armoniei, ale curajului şi ale iubirii.
Toţi să vadă că Dumnezeu te iubeşti şi tu să-i răspunzi iubirii în fiecare zi.

Uitarea şi nerecunoştinţa

Fii recunoscator!„Amintiţi-vă de faptele minunate ale lui Dumnezeu„ (Ps 104,5) este cântarea ce se înalţă astăzi din inima noastră. Amintiţi-vă pentru că nimic nu doare mai tare decât uitarea. Toţi suferim când suntem uitaţi şi părăsiţi, abandonaţi singurătăţii. De asemenea neglijăm suferinţa pe care o producem atunci când la rândul nostru uităm pe cineva. Deseori uitarea este precedată, ca un simptom, de indiferenţă şi este urmată, ca o consecinţă, de trădare. Acestea trei – indiferenţa, uitarea şi trădare – degradează chipul lui Dumnezeu din noi. Infectaţi de ele nu ne mai comportăm cu demnitate şi risipim calităţile noastre umane.

Pentru că uităm ne regăsim deseori în imaginea primei lecturi. Şi ce anume uităm? Uităm că suntem toţi fii ai Tatălui ceresc, că suntem fraţi în Cristos, că am primit acelaşi Duh. Măcinaţi de invidie suntem dispuşi nu doar să uităm, ci chiar să trădăm, să vindem. Nu ţinem cont de suferinţa victimelor noastre, nu vrem să auzim strigătul inimii lor care imploră milă. Deşi suntem creştini, ne dovedim adesea slabi, cu mâna ridicată şi gata să strigăm spre cel care e mai bun decât noi: „Iată, vine visătorul. Haideţi să-l ucidem„. Încercăm să distrugem vise şi să spulberăm speranţe doar pentru că noi nu îndrăznim să visăm. Facem rău deoarece uităm că noi nu suntem stăpânii vieţii şi ai talanţilor, ci simpli administratori.

Uitarea binefacerilor primite îi întristează pe oameni, dar şi pe Dumnezeu. Doar că el este mai răbdător decât oamenii şi încearcă să ne recupereze. Face tot posibilul ca noi să ne aducem aminte că el „este stăpânul viei„. Zilnic e vizibilă lupta pe care Dumnezeu o dă pentru a ne recuceri: ne vorbeşte prin cuvântul său, ne oferă exemplul sfinţilor, aşază lângă noi prieteni, dovezi vii ale bunătăţii sale. Însă noi, ca şi viticultorii din evanghelie, ne împotrivim harului său. Nu vrem să dăm ceea ce i se cuvine lui Dumnezeu. Nu suntem mişcaţi nici măcar de prezenţa fiului său, ci nutrim gânduri ucigaşe: „Acesta este moştenitorul; haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui„.

Însă vrem ca astăzi să nu mai fie aşa. Nu vom mai uita binefacerile lui. Cuvântul Domnului şi-a găsit locul în inima noastră şi nu vom mai trăda. Îl vom primi pe Fiul său în viaţa noastră şi vom pune în mâinile lui viaţa noastră şi drumul nostru spre înviere.

Reţine

Bucuria Domnului este ca în această zi să nu uit de binefacerile sale şi să mă dovedesc un administrator credincios al darurilor sale. Ce mi-am propus să fac astăzi cu talanţii pe care Dumnezeu mi i-a oferit?

Vineri, 1 martie 2013 

Vineri din saptamâna a 2-a din Post
Sf. Albin, ep.

LECTURA I
Iată visătorul! Haideţi să-l ucidem!

Citire din cartea Genezei 37,3-4.12-13a.17b-28
3 Iacob îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi copii ai săi, pentru că era copilul bătrâneţilor sale, şi-i făcuse o haină lungă şi aleasă. 4 Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, îl urau şi nu-i puteau spune decât vorbe duşmănoase. 12 Într-o zi, fraţii lui se duseseră să pască oile la Sihem. 13a Iacob i-a spus lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem; vino să te trimit la ei”.17b Şi s-a dus Iosif la fraţii săi, pe care i-a găsit la Dotain. 18 Iar ei, văzându-l de departe, până a nu se apropia de ei, s-au sfătuit să-l omoare. 19 Au zis unul către altul: „Iată, vine visătorul. 20 Haideţi să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică, şi vom vedea ce se va alege de visele lui!” 21 Auzind aceasta, Ruben a voit să-l scape din mâinile lor şi a spus: 22 „Să nu-i luăm viaţa!” Apoi a adăugat: „Să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l în fântâna aceea din pustiu, dar nu vă ridicaţi mâinile asupra lui!” Iar aceasta o zicea cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor şi de a-l trimite la tatăl său. 23 Când a sosit Iosif la fraţii săi, ei l-au dezbrăcat de haina cea lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat, 24 l-au luat şi l-au aruncat în fântână; fântâna era goală, nu avea apă. 25 După aceea s-au aşezat să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o caravană de ismailiţi, venind dinspre Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, balsam şi smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26Atunci Iuda a zis către fraţii săi: „Ce folos vom avea, dacă vom ucide pe fratele nostru şi vom ţine ascuns sângele lui? 27 Haideţi mai degrabă să-l vindem acestor ismailiţi şi să nu ne ridicăm mâinile asupra lui, pentru că este fratele nostru, de acelaşi sânge cu noi”. Şi l-au ascultat fraţii lui. 28Trecând negustorii madianiţi, fraţii l-au scos pe Iosif din fântână şi l-au vândut ismailiţilor cu douăzeci de arginţi, iar aceştia l-au dus în Egipt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,16-17.18-19.20-21 (R.: 5a)
R.: Amintiţi-vă de faptele minunate ale lui Dumnezeu.
16 Domnul a trimis foamete asupra ţării
şi i-a lăsat fără hrană.
17 A trimis înaintea lor pe un bărbat, pe Iosif,
care a fost vândut ca sclav. R.

18 I-au strâns picioarele în obezi,
i-au pus lanţuri la gât,
19 până când profeţia lui s-a împlinit,
până când cuvântul Domnului s-a adeverit. R.

20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile
şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;
21 l-a pus stăpân peste casa lui
şi mai mare peste toată bogăţia lui. R.

VERS LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;
oricine crede în el are viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Acesta este moştenitorul: haideţi să-l ucidem!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43.45-46
În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi fariseilor: 33 „Ascultaţi această parabolă: Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază, apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat într-o călătorie. 34 Când a sosit timpul culesului, şi-a trimis slujitorii la viticultori, ca să-şi ridice roadele. 35 Dar viticultorii au pus mâna pe slujitori şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis, după un al treilea au aruncat cu pietre. 36 Atunci a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât prima dată, dar şi cu aceştia s-au purtat la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, zicându-şi: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei: «Acesta este moştenitorul; haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui».39 Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis. 40 Ei bine, când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori?” 41 Ei îi răspund: „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă, iar via o va arenda altor viticultori, care îi vor da recolta la timpul cuvenit”. 42 Isus le zice: „Nu aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?» 43 De aceea vă spun: împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade”. 45 Arhiereii şi fariseii, auzind aceste parabole, au înţeles că despre ei este vorba. 46 Ar fi voit deci să pună mâna pe el, dar se temeau de popor, care îl ţinea de profet.

Cuvântul Domnului

NB. Meditaţiile pe care le voi posta în luna martie, cele legate de lecturile zile, le-am publicat deja în „De la Răsăsit până la Apus”, nr. 3-4 pe anul 2013. Vă mulţumesc pentru că sunteţi alături de mine şi vă doresc să beneficiaţi de rodirea cuvântului divin în inimile dvs. 

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: