Libertatea

libertateaDespre dorinţa omului de libertate nu s-a scris niciodată suficient. Mereu mai este ceva de adăugat, mereu vor ieşi oameni în stradă strigând: „Libertate!” Dar ce înseamnă libertatea? Şi, în contextul lecturilor de astăzi, ne întrebăm: poate convieţui libertatea noastră alături de poruncile lui Dumnezeu? Nu sunt acestea din urmă o îngrădire a libertăţii?

Poruncile Domnului nu limitează, ci desăvârşesc persoana şi libertatea noastră. Astăzi trebuie să accentuăm un adevăr: a fi liber nu înseamnă a alege între bine şi rău. A fi liber înseamnă a alege între bine şi mai bine. Răul nu trebuie să se prezinte ca opţiune pentru noi. Cine alege răul încalcă nu doar poruncile lui Dumnezeu, ci libertatea sa şi a celuilalt. Oare suntem oameni liberi atunci când crima, furtul, minciuna, jignirea, necurăţia, bârfa, viciul fac parte din viaţa noastră? Oare toate aceste rele nu ne fac mai degrabă sclavi şi neputincioşi? Şi cel mai dureros este că aceste rele nu ne afectează doar pe noi, ci şi pe cei din jurul nostru pe care-i rănim şi-i facem să sufere. Am vrea să nu mai vedem oameni plângând din cauza răului din noi.

Este trist că atunci când avem de ales între A şi B de cele mai multe ori râvnim la o a treia variantă pe care o considerăm mai bună şi pe care încercăm să o inventăm. Varianta C (de cele mai multe ori inexistentă!) ni se pare mai atractivă. Nu ne mulţumeşte oferta lui Dumnezeu.

Însă astăzi trebuie să devenim şi noi vocea care strigă: „poruncile şi legile Domnului sunt drepte, desăvârşesc omul”. Doar respectând poruncile vom deveni şi noi, românii, un „popor mare, înţelept şi priceput”. Doar ascultând şi învăţându-i şi pe alţii legea Domnului numele nostru va fi mare în împărăţia cerului.

Să avem un vis: să închidem ochii şi pentru câteva minute să vedem în jurul nostru doar oameni care respectă cele zece porunci. Oare cum arăta lumea în visul nostru? Oare nu ne dorim cu toţii să trăim într-o lume care respectă părinţii şi dreptul la viaţă? Este cineva care să nu-şi dorească să nu mai fie minţit sau furat? Toţi vrem o lume mai bună. Atunci să începem prin a fi noi mai buni. Poruncile nu sunt date pentru vecini şi prieteni, ci mai întâi pentru noi.

Reţine

Astăzi vreau să cred cuvântul Domnului care este duh şi viaţă. Astăzi vreau să trăiesc poruncile sale care sunt strălucitoare, luminează ochii şi înveselesc inima. Astăzi voi spune tuturor: libertatea înseamnă să alegi binele, viaţa, virtutea.

Miercuri, 6 martie 2013 

Miercuri din saptamâna a 3-a din Post
Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.

LECTURA I
Păstraţi poruncile şi puneţi-le în practică.

Citire din cartea Deuteronomului 4,1.5-9
Moise a spus poporului: 1 „Acum, Israele, ascultă poruncile şi legile pe care vi le fac cunoscute, pentru ca voi să le împliniţi. În felul acesta veţi trăi şi veţi intra în stăpânirea ţării, pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 5 Iată că v-am învăţat poruncile şi legile, pe care Domnul Dumnezeul meu mi le-a încredinţat, pentru ca să le împliniţi, în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 6să le păziţi şi să le puneţi în practică. Ele vor fi înţelepciunea şi priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor; când acestea vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată un popor mare, înţelept şi priceput». 7 Care este într-adevăr poporul acela atât de mare, ai cărui dumnezei să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? 8 Şi care este poporul acela atât de mare, care să aibă porunci şi legi atât de drepte, cum este toată această lege, pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voştri? 9 Dar ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, ca nu cumva să uiţi ceea ce ai văzut cu ochii tăi şi toată viaţa ta să nu-ţi iasă din inimă. Fă-le cunoscute acestea copiilor tăi şi copiilor tăi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.15-16.19-20 (R.: 12a)
R.: Laudă, Ierusalime, pe Domnul!
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,
laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el binecuvântează pe fiii tăi în tine. R.

15 Când el îşi trimite învăţătura pe pământ,
cuvântul său ajunge de îndată.
16 El face să cadă zăpada ca lâna,
el presară chiciura ca cenuşa. R.

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,
lui Israel legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa celorlalte popoare,
ele nu cunosc poruncile sale. R.

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b
Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Cine va împlini Legea şi o va învăţa, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: