Adevărul de dincolo de poveste

Fetita in adoratieÎn magazinul cu bijuterii intră o fetiţă de aproape cinci ani, ţinând o cutiuţă metalică în mână. Se îndreptă spre vitrina cu coliere şi-i spuse vânzătorului: „Vreau acest colier pentru sora mea. Are pietrele albastre aşa cum sunt şi ochii ei”.

Bijutierul o întrebă: „Câţi bani ai”? Fetiţa desfăcu capacul cutiuţei şi răsturnă pe tejghea câteva bancnote de un leu şi mai multe monede. Nu puteau fi decât vreo 20 lei în total.

„Sunt de ajuns?”, întrebă fetiţa privindu-l insistent pe vânzător şi continuă:  „Îi strâng de un an ca să-i iau un cadou surorii mele mai mari. De când a murit mama, ea mă creşte şi aş vrea să-i fac o bucurie de ziua ei”.

Bijutierul se duse în spate şi se întoarse cu o cutie tot albastră în care puse colierul şi i-o dădu fetiţei: „Sper să-i placă surorii tale”.

Copila ieşi din magazin cu ochii strălucind de fericire.

O oră mai târziu, în magazin intră o tânără cu ochii albaştri  şi cu un aer neliniştit. Puse pe tejghea cutia în care era colierul cu turcoaze şi întrebă:

– „Acesta a fost cumpărat de aici?”

– „Da, domnişoară”.

– „Şi cât a costat?”

– „Preţurile bijuteriilor pe care le vând eu sunt confidenţiale”, răspunse vânzătorul. „Le ştiu doar eu şi cumpărătorul”.

– „Dar sora mea avea doar câţiva bănuţi. Cum a putut să cumpere un asemenea colier?”

Bijutierul închise cutia şi o înmână tinerei spunându-i:

– „Sora dumneavoastră a plătit preţul cel mai mare pe care-l putea plăti cineva. A dat tot ce avea”.

Dragostea faţă de cineva ne dă curajul să oferim totul. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi l-a făcut să dea totul: să se dea pe sine însuşi. Cine dă cu jumătăţi de măsură, nu iubeşte total. Am parcurs şi parcurgem în continuare timpul postului mare meditând la iubirea lui Dumnezeu faţă de noi. Astăzi trebuie să vedem cât suntem noi dispuşi să-i oferim lui Dumnezeu. Să revizuim viaţa noastră şi să vedem dacă se împlineşte în noi cuvântul lui Isus: să-l iubeşti pe Domnul din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta…şi pe aproapele ca pe tine însuţi”. Este singura cale de a ne apropia de împărăţia cerurilor.

Reţine

Timpul postului mare este potrivit pentru verificarea iubirii noastre: cum îl iubesc pe Dumnezeu? Cum se manifestă dragostea mea faţă de aproapele? Sunt aproape sau departe de împărăţia lui Dumnezeu?

Vineri, 8 martie 2013 

Vineri din saptamâna a 3-a din Post
Sf. Ioan al lui Dumnezeu, calug. *

LECTURA I
Nu vom mai numi dumnezeu nici un lucru făcut de mâinile noastre.

Citire din cartea profetului Osea 14,2-10
Aşa vorbeşte Domnul: 2 „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale. 3 Căutaţi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i: «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place: în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre. 4 Pentru că asirienii nu pot să ne salveze, nu vom mai încăleca pe cai şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: Tu eşti Dumnezeul nostru, căci numai la tine găseşte milă cel orfan». 5 Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei; 6 voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului. 7 Ramurile lui vor creşte, podoaba lui va fi ca aceea a măslinului şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. 8Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea; vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile, iar vinul lor va avea renumele celui din Liban. 9 Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii? Eu sunt cel care te ascult şi am privirea îndreptată asupra ta, eu sunt ca un chiparos verde, de la mine provin roadele tale. 10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea? Cine este atât de priceput ca să le pătrundă? Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele, iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 (R.: cf. 11 şi 9a)
R.: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: ascultă glasul meu.
6c Am auzit un glas până atunci necunoscut:
7 I-am îndepărtat povara de pe umeri
şi am luat coşul din mâinile sale.
8a În necazul tău ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R.

8bc Ţi-am răspuns din mijlocul furtunii
şi te-am încercat la apele din Meriba.
9 Ascultă, poporul meu, şi ia aminte,
o, de m-ai asculta, Israele! R.

10 Nici un Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău,
şi să nu slujeşti dumnezeilor străini.
11ab Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te-am scos din ţara Egiptului. R.

14 O, de m-ar asculta poporul meu,
de-ar umbla Israel pe căile mele!
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu
şi l-aş sătura cu mierea din stâncă. R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,17
Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

EVANGHELIA
Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34
În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: