Arhiva pentru martie 15th, 2013

Avem prea multe de făcut …

Isus ne vorbesteRăsfoind mass-media sesizăm cu uşurinţă lumea agitată în care trăim: se întâmplă prea multe. Este greu ca din acest iureş să alegem o informaţie pe care să o dezbatem şi să o evaluăm trăgând din ea doza de adevăr necesară supravieţuirii morale. Informaţiile ajung repede la noi, dar trec mai departe fără să ne pătrundă inima, rămânând doar un contact superficial. Viteza care ne caracterizează astăzi a făcut din noi oameni care posedăm tehnologie multă şi creier puţin (gândire slabă), viteză mare şi moralitate mică (inimă împietrită). Erau timpuri când oamenii nu se grăbeau. Le plăcea să stea să aprofundeze: literatură, filozofie, teologie, religie, arhitectură, muzică etc. Vremuri în care oamenii se aşezau şi stăteau să privească răsăritul, contemplau apusul sau se destindeau la susurul unui râu… Astăzi nu.

La cât de agitaţi suntem ni s-ar putea întâmpla să ne întâlnim cu Cristos şi să nu-l recunoaştem. În evanghelie locuitorii Ierusalimului se întrebau: „Nu este el acela pe care caută să-l omoare? ”. Nu ştiu dacă trecerea lui Isus prin localitatea noastră ar stârni vreo întrebare. Oare l-am observa? Şi dacă totuşi l-am zări, oare cum am proceda, ce am face?

Unii probabil am vrea să-l punem la încercare, aşa ca în prima lectură, să vedem cum va reacţiona, poate face vreo minune sau va interveni cineva pentru el să-l salveze. Alţii poate ne-am strânge în jurul lui plini de uimire. Am vrea să-l atingem şi să ne simţim vindecaţi. Am vrea să ne vorbească. Am vrea să ne fascineze cu pildele şi învăţătura sa. Însă mulţi, poate prea mulţi, am rămâne indiferenţi. Suntem prea ocupaţi. Avem prea multe de făcut ca să mai avem timp pentru Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu ne ilustrează un adevăr: Cristos este în mijlocul nostru. El face parte din viaţa noastră. Îl vedem? Îi simţim prezenţa? El se lasă observat de cei care nădăjduiesc răsplata sfinţeniei, de cei care cred că sufletele curate vor primi cununa dreptăţii. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Ei, cei mâhniţi, înţeleg ce înseamnă să-ţi faci timp pentru Dumnezeu, să-l priveşti şi să-l asculţi.

Cristos trece astăzi prin viaţa noastră şi vrea să fie recunoscut ca Domnul şi Mântuitorul nostru. El vrea să străbatem împreună timpul postului mare spre înviere. Să-l observăm pe Cristos. Să ne facem timp pentru Dumnezeu.

Reţine

Există un timp pentru toate. Însă astăzi este timpul lui Dumnezeu, ziua în care Dumnezeu trece prin viaţa mea. Dacă-l întâlnesc şi nu-l recunosc am pierdut totul.

Vineri, 15 martie 2013 

Vineri din saptamâna a 4-a din Post
Sf. Luiza de Marillac, calug.

 

LECTURA I
Să-l osândim la o moarte ruşinoasă.

Citire din cartea Înţelepciunii 2,1a.12-22
1a Cei care cugetă nedrept şi-au zis: 12 „Să-i întindem o cursă celui drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte faptelor noastre; ne învinuieşte că încălcăm Legea lui Dumnezeu şi ne învinovăţeşte că stricăm datinile părinteşti. 13 El pretinde că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte pe sine: Fiul lui Dumnezeu. 14 El este pentru noi o condamnare a gândurilor noastre şi ne vine greu chiar şi numai să-l privim. 15 Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi căile lui sunt cu totul altele. 17 Înaintea lui suntem socotiţi ca nişte oameni de nimic şi se fereşte de căile noastre, ca de nişte murdării; el declară fericit sfârşitul celor drepţi şi se laudă că-l are pe Dumnezeu drept tată. Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate; să urmărim ce i se va întâmpla şi vom şti care îi va fi sfârşitul. 18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi îl va scoate din mâna duşmanilor săi. 19 Să-l supunem la ocări şi la chinuri, ca să-i cunoaştem blândeţea şi să-i punem răbdarea la încercare. 21 Să-l osândim la o moarte ruşinoasă, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”. 21 Acestea sunt gândurile lor, dar ei se înşală; răutatea lor i-a orbit. 22 Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, ei nu nădăjduiesc răsplata sfinţeniei şi nu cred că sufletele curate îşi vor primi cununa.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,17-18.19-20.21 şi 23 (R.: 19a)
R.: Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită.
17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din orice strâmtorare. R.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate. R.

21 El are grijă de toate oasele celui drept,
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
23 Domnul scapă sufletele robilor săi.
Nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul! R.

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine trăieşte omul,
dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Căutau să-l prindă, dar încă nu-i venise ceasul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 7,1-2.10.25-30
1 În acel timp, Isus străbătea Galileea; el nu voia să meargă prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. 2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, numită a Corturilor. 10 După ce au plecat rudele lui la sărbătoare, a plecat şi el, dar nu în văzul lumii, ci pe ascuns. 25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului ziceau: „Nu este el acela, pe care caută să-l omoare? 26 Iată, vorbeşte pe faţă şi ei nu-i spun nimic! Or fi recunoscut cumva căpeteniile noastre că el este Mesia? 27 Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă când va veni Mesia, nimeni nu va şti de unde este”. 28 Isus, învăţând poporul în templu, a strigat: „Da, mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la mine însumi, ci trimis de către cel care există cu adevărat şi pe care voi nu-l cunoaşteţi. 29 Eu îl cunosc, căci vin de la el şi el m-a trimis”. 30 Ei au voit atunci să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i venise ceasul.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: