Război şi pace!

Isus Cristos si omulExistă un pericol pe care trebuie să-l evităm atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu: fragmentarea. Dacă scoatem unele pasaje biblice din contextul în care au fost scrise şi incluse ne trezim într-o altă lume a credinţei sau, mai bine spus, a necredinţei. Acest risc este prezent şi la meditarea evangheliei zilei. Scos din context, Isus poate apărea ca un promotor al dezbinării. Putem spune acest lucru dacă ne gândim şi la conflictele iscate în jurul lui: părerile împărţite despre el, fragmentarea cărturarilor şi fariseilor. Unii oamenii vin spre el, chiar şi noaptea, ca Nicodim. Alţii caută să-l ucidă. Unii spun fascinaţi „niciun om nu a vorbit vreodată ca omul acesta”, în timp ce alţii îl iau în toiul zilei şi-l urcă pe muntele prăpastiei pentru ca să-l arunce de acolo, scandalizaţi de cuvintele lui.

Aşadar, s-a creat în jurul lui Isus o dezbinare. Însă noi ştim că Isus a fost şi este mesagerul păcii. El nu promovează dezbinarea. El este cel pentru care profetul Ieremia foloseşte aceste cuvinte: „Era ca un miel blând pe care-l duci la înjunghiereˮ. Domnul Isus, ne spun profeţii, este „principele păcii”. El însuşi, înainte de a părăsi lumea aceasta, a spus: „Pacea mea v-o las vouă; pacea mea v-o dau vouă”. Şi adaugă: „Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă” (In 14,27). El este şi rămâne Domnul păcii, o pace care ne alungă orice teamă şi orice dezbinare.

Dacă ne întoarcem acum, în familiile sau în comunităţile noastre, cum îl descoperim pe Isus? Poate e bine să ne întrebăm astăzi: a fost Isus vreodată pentru mine sau din cauza mea motiv de dezbinare? Ştim cu toţii istoria oamenilor care au suferit pentru Cristos, istoria martirilor. Oare noi am fi capabili de vreun sacrificiu pentru ca „principele păciiˮ să domnească? Aşa cum ştim, în contextul actual al ţării noastre, astăzi nu ni se cere să ne dăm viaţa pentru Cristos. Noi ne bucurăm de libertate religioasă. Însă astăzi ni se cere altceva: să trăim pentru Cristos. Să purtăm în lume pacea sa.

Să ne unim astăzi în rugăciune pentru cei care nu se bucură de libertatea religioasă, pentru cei care chiar acum, în timp ce citim aceste rânduri, suferă dând mărturie pentru evanghelie.

Reţine

Astăzi sunt chemat să fiu un mesager al păcii şi un vestitor al lui Cristos. Astăzi nu trebuie să mor martir, ci trebuie să trăiesc ca un sfânt: moartea ta o vestesc, Doamne, prin viaţa mea, până când vei veni în slavă.

Sâmbăta, 16 martie 2013 

Sâmbata din saptamâna a 4-a din Post
Sf. Iulian, m.

 

LECTURA I
Sunt asemenea unui miel blând, care este dus la înjunghiere.

Citire din cartea profetului Ieremia 11,18-20
Ieremia se ruga astfel lui Dumnezeu: 18 „Tu, Doamne, mi-ai dat de ştire şi astfel am ajuns să ştiu; atunci tu mi-ai dezvăluit uneltirile lor. 19 Dar eu eram ca un miel blând, pe care-l duci la înjunghiere şi nu ştiam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea. Ei ziceau: «Să smulgem pomul din rădăcină, să-l stârpim din mijlocul celor ce trăiesc pe pământ, ca să nu i se mai pomenească numele». 20 O, Doamne, Dumnezeul oştirilor, tu eşti un judecător drept, care pătrunzi cu privirea rărunchii şi inimile: fă-mă să văd răzbunarea ta asupra lor, căci ţie îţi încredinţez cauza mea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 7,2-3.9bc-10.11-12 (R.: 2a)
R.: Doamne Dumnezeul meu, tu eşti speranţa mea.
2 Doamne Dumnezeule, la tine îmi caut salvarea.
Scapă-mă, mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei;
3 ca să nu mă sfâşie aceste fiare şi să mă rupă,
fără ca cineva să-mi poată sări în ajutor. R.

9bc Judecă-mă, Doamne, după dreptatea şi nevinovăţia mea.
10 Pune odată capăt răutăţii păcătoşilor
şi întăreşte-l pe cel drept,
tu care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii,
Dumnezeule preadrept. R.

11 Scutul meu este Dumnezeu.
El îi mântuieşte pe cei cu inima curată.
12 Dumnezeu este un judecător drept,
dar în orice zi se poate aprinde mânia lui. R.

VERS LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;
oricine crede în el are viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Poate să vină Cristos din Galileea?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 7,40-53
În acel timp, 40 unii din mulţime, când au auzit cuvintele lui Isus, ziceau: „Acesta este cu adevărat profetul”. 41 Alţii ziceau. „Acesta este Mesia!” Dar alţii se întrebau: „Cum, oare Mesia poate veni din Galileea? 42 Oare nu zice Scriptura că Mesia trebuie să vină din seminţia lui David şi din satul Betleem, de unde era David?” 43 Astfel părerile mulţimii, cu privire la el, erau împărţite, 44 ba unii dintre ei voiau chiar să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el. 45 Văzând că cei trimişi să-l aresteze s-au întors, mai marii preoţilor şi fariseii i-au întrebat. „De ce nu l-aţi adus?” 46 Trimişii au răspuns: „Nici un om n-a vorbit vreodată, ca omul acesta!” 47 Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aţi lăsat şi voi prinşi în rătăcire? 48 A crezut în el măcar vreunul dintre mai marii noştri sau din farisei? 49Crede doar gloata aceasta, care nu cunoaşte Legea; dar aceştia sunt nişte blestemaţi!” 50 Nicodim, unul dintre ei, care venise noaptea la Isus, le-a zis: 51 „Oare Legea noastră osândeşte pe vreun om înainte de a-l asculta şi de a şti ce a făcut?” Ei i-au răspuns: 52 „Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează bine Scripturile şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciodată vreun profet”. 53 Apoi fiecare s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: