Arhiva pentru martie 21st, 2013

Test de fidelitate

fidelitateDe fiecare dată când auzim de Abraham, simţim ecoul a cel puţin două cuvinte: credinţă şi fidelitate. Abraham este omul statorniciei până la sfârşit. Este cel care se regăseşte în cuvintele lui Isus: „Cine păzeşte cuvântul meu nu va vedea moartea în veciˮ. Ca să folosim un limbaj modern, deseori întâlnit în mass-media, el este omul care a trecut întotdeauna cu bine testul de fidelitate.

Păşind acum pe tărâmul sufletului nostru ne putem întreba: noi cum stăm cu fidelitatea? În cercul nostru de prieteni, cu ce ne lăudăm: cu fidelitatea sau cu trădările noastre? Pe cei din jurul nostru ce-i învăţăm: autenticitatea vieţii sau metode de infidelitate faţă de angajamentele lor? Ce promovăm?

Fidelitatea este statornicia în convingeri, în sentimente, în atitudini.

Fidelitatea înseamnă devotament.

Fidelitatea înseamnă respectarea cuvântului dat: „cuvântul vostru să fie da, da şi nu, nu. Ce-i în plus e de la Diavol”, cum spune Domnul (cf. Mt 5,37).

Fidelitatea înseamnă să nu mergi după regula „mă descurc”, „mă fofilez şi voi supravieţui”, „merge şi aşa”.

Să fii fidel nu înseamnă să fii demodat, depăşit, îngust.

Să fii fidel nu înseamnă să nu ştii să-ţi trăieşti viaţa.

Să fii fidel nu înseamnă să fii plictisit şi plictisitor.

Dimpotrivă! Să fii fidel înseamnă să ai verticalitate.

Să fii fidel înseamnă să ţii la demnitatea ta de om şi de creştin şi mai presus de toate să ţii la cei dragi şi să te gândeşti mereu la viaţa veşnică şi la Dumnezeu.

Fidelitatea înseamnă să-ţi pese de om, de cel de lângă tine. Să te doară numai până şi gândul că l-ai putea face pe celălalt să sufere din cauza infidelităţii tale. Să te gândeşti la cel iubit şi să pui binele lui mai presus de plăcerile tale, să pui virtuţile mai presus de viciu, să pui onoarea mai presus de orgoliu. Dar mai presus de orice, fidelitatea înseamnă să-ţi pese de viaţa veşnică, să-ţi pese de Dumnezeu.

E o onoare să fii fidel şi va fi la fel şi peste 2000 de ani. Toţi vrem să ne înconjurăm de oameni fideli, atunci de ce nu începem prin a oferi fidelitate?!

Reţine

Dacă nu am fost fideli sau dacă nu suntem fideli este pentru că nu ne pasă nici de oameni, nici de Dumnezeu. Vom deveni fideli în momentul în care vom începe să-i iubim pe oameni şi să credem în veşnicie. E atât de trist că uneori conştientizăm acest lucru când deja e prea târziu.

Joi, 21 martie 2013 

Joi din saptamâna a 5-a din Post
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

 

LECTURA I
Vei fi tatăl multor popoare.

Citire din cartea Genezei 17,3-9
În zilele acelea, 3 Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 „Iată legământul, pe care-l fac cu tine: Vei fi tatăl multor popoare. 5 Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi Abraham; căci voi face din tine tatăl multor popoare. 6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult, voi scoate din tine popoare şi regi vor ieşi din tine. 7 Voi încheia legământul meu cu tine, iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi. 8 Ţie şi urmaşilor tăi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi eu voi fi Dumnezeul vostru”. 9 Apoi a zis Dumnezeu lui Abraham: „Să păzeşti legământul meu, tu şi urmaşii tăi după tine, din neam în neam”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)
R.: Domnul nu uită legământul său.
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,
de minunile şi judecăţile rostite de gura lui. R.

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,
voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,
7 Domnul este Dumnezeul nostru;
hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său,
de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham
şi de jurământul făcut lui Isaac. R.

VERS LA EVANGHELIE Ps 94,8ab
Astăzi nu vă împietriţi inimile,
ci ascultaţi glasul Domnului.

EVANGHELIA
Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie, căci a văzut ziua mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,51-59
În acel timp, 51 Isus le-a spus iudeilor: „Adevăr, adevăr vă spun, dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”. 52 Iudeii i-au zis: „Acum vedem că ai diavol; Abraham a murit, de asemenea şi profeţii, şi tu zici: «Dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci». 53Oare eşti tu mai mare decât părintele nostru Abraham? El a murit, de asemenea şi profeţii au murit. Cine crezi că eşti tu?” 54 Isus a răspuns: „Dacă mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu este nimic; Tatăl mă slăveşte, el, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru; 55 şi totuşi nu-l cunoaşteţi. Eu îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-l cunosc, aş fi şi eu ca voi, un mincinos. Dar îl cunosc şi păzesc cuvântul lui. 56 Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie în speranţa că va vedea ziua mea: a văzut-o şi s-a bucurat”. 57 Iudeii i-au zis: „Nu ai nici cincizeci de ani, şi l-ai văzut pe Abraham!” 58 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, înainte de a fi Abraham, eu sunt”. 59 La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Isus, ascunzându-se, a ieşit din templu.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: