Arhiva pentru martie 22nd, 2013

Suntem atât de diferiţi de Cristos…

credinta trebuie maritaEvanghelia zilei se termină cu aceste cuvinte: „Şi mulţi au crezut în el”. Printre acei oameni mulţi care au crezut în Cristos suntem şi noi, creştinii de astăzi. Însă ce înseamnă a fi creştin astăzi? Cum devii creştin? Ce faci ca să rămâi un adevărat creştin? În filmul Alexandru cel Mare, apărut în 2004 sub regia lui Oliver Stone, există o frază grăitoare pentru noi, creştinii. Pe când, copil fiind, viitorul împărat era instruit şi educat, mereu i se spunea, deşi era fiu de rege: „Alexandru, ţine minte: rege nu te naşti, rege devii! Rege te faci!”. Parafrazând, trebuie să recunoaștem acest adevăr: creştin nu te naşti, creştin devii! Creştin nu eşti o dată pentru totdeauna, ci creştin te menţii în fiecare zi! Trebuie să muncim să apărăm demnitatea la care am fost ridicați prin Botez.

Există un exemplu grăitor tot din viaţa aceluiaşi Alexandru cel Mare. Se povesteşte că i s-a raportat că în armata lui are un soldat cam fricos. Împăratul l-a chemat şi l-a întrebat:

– Soldat  ce aud despre tine?!

Niciun răspuns! Tăcere!

– Cum te numeşti, soldat?

– Alexandru, maiestate, Alexandru mă numesc!

– Nu are cum, a fost răspunsul mânios al împăratului. Alexandru e nume mare, e numele meu. Aşadar, te mai întreb o dată: cum te numeşti?

– Alexandru, maiestatea voastră!…Iertaţi-mă!

– Nu are cum, soldat, să te numeşti Alexandru şi să fii atât de fricos! Ascultă bine. Porţi un nume mare. Numele împăratului tău! Ori mergi şi lupţi plin de curaj, demn de numele ce-l porţi, ori îţi schimbi numele!

Şi noi purtăm un nume mare: ori luptăm pentru el, ori ne schimbăm numele! Este acest timp al postului mare un moment de luptă pentru măreția acestui nume de creștin? Se vede că suntem creștini și în afara bisericii, la serviciu, la școală, în familie, cu prietenii, pe facebook etc.?

Cât de neliniștitoare și provocatoare ar trebui să fie aceste cuvinte rostite de Mahatma Gandhi, un necreștin plin de înțelepciune: „Îmi place Cristos al vostru. Nu îmi plac creştinii voştri. Creştinii sunt atât de diferiţi de Cristos”. E atâta tristeţe în aceste cuvinte! Suntem atât de diferiţi de Cristos şi de adevăraţii creştini, de ucenicii și mulțimile care au crezut în el.

Reţine

În necredința și în slăbiciunile noastre să înălțăm împreună cu porfeții și psalmiștii glasul nostru către Cristos: „eliberează sufletele noastre de îndoială şi deznădejde. Pune în noi darul credinţei şi al speranţeiˮ. Astăzi vrem să semănăm cu Cristos, să fim creştini autentici.

Vineri, 22 martie 2013 

Vineri din saptamâna a 5-a din Post
Sf. Lia, vaduva

 

LECTURA I
Domnul este cu mine ca un luptător puternic.

Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13
10 Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului: „Învinuiţi-l, strigă ei; haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!” Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”. 11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic; de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine; o veşnică ruşine care nu se va uita! 12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor, care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor! Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea. 12 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 (R.: cf. 7)
R.: Strig către tine, Doamne, în necazul meu.
2 Te iubesc, Doamne, tăria mea.
3a Doamne, tu eşti stânca şi cetatea mea,
tu eşti eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,
scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.
4 Îl chem pe Domnul, cel prealăudat
şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

5 Mă înconjuraseră legăturile morţii
şi mă îngroziseră râurile pieirii;
6 mă înfăşuraseră lanţurile infernului
şi mă prinseră laţurile morţii. R.

7 Dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul
şi am strigat către Dumnezeul meu;
din lăcaşul lui el mi-a auzit glasul
şi strigătul meu a ajuns până la urechea lui. R.

VERS LA EVANGHELIE In 6,64b.69b
Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice.

EVANGHELIA
Căutau să-l prindă, dar el le-a scăpat din mâini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,31-42
În acel timp, 31 iudeii, pentru a doua oară, au luat pietre ca să-l ucidă pe Isus. 32 Dar Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucruri bune, care vin de la Tatăl meu; pentru care dintre ele aruncaţi cu pietre în mine?” 33 Iudeii i-au răspuns: „Nu pentru vreo faptă bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru blasfemie şi pentru că tu, fiind un simplu om, te pretinzi Dumnezeu”. 34 Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: sunteţi dumnezei?» 35 Dacă Legea îi numeşte dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată -, 36 aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume voi îi ziceţi: „Spui blasfemii” pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu?” 37 Dacă nu săvârşesc faptele Tatălui meu să nu mă credeţi. 38 Dar dacă le săvârşesc, chiar dacă nu mă credeţi pe mine, credeţi în aceste fapte, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să înţelegeţi că Tatăl este în mine şi eu sunt în Tatăl”. 39 La auzul acestor cuvinte, căutau iarăşi să-l prindă; dar le-a scăpat din mâini. 40 Isus s-a dus iarăşi dincolo de Iordan în locul unde botezase Ioan la început şi a rămas acolo. 41 Mulţi veneau la el şi ziceau: „Ioan n-a făcut nici o minune; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat”. 42 Şi mulţi au crezut în el.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: