Arhiva pentru octombrie 17th, 2013

Să vină peste mine foc şi cruce, haite de fiare, tăierea cărnii…

Sfantul-Ignatiu-din-AntiohiaFilmele şi romanele de groază sunt din ce în ce mai căutate, spun specialiştii. Oamenii sunt dornici de senzaţii tari şi caută tot felul de imagini sau texte care să le crească nivelul de adrenalină. Mai nou se zice că poţi slăbi urmărind filme horror. Totul e posibil. Din categoria acesta poate fi considerat şi următorul text: „Să vină peste mine foc şi cruce, haite de fiare, tăierea cărnii, împărţirea trupului, risipirea oaselor, strivirea mădularelor, măcinatul întregului trup, relele chinuri ale Diavolului”. Însă dacă se citeşte şi continuarea: „Să vină toate, numai să-l dobândesc pe Cristos”, se face lumină: nu suntem în faţa unor fragmente de groază, ci în faţa unei iubiri dusă până la martiriu, iubirea sfântului Ignaţiu.

Aceasta a fost rugăciunea omului dispus să păţească orice numai să-l dobândească pe Cristos. Viaţa lui a fost trăită în spiritul Apostolului: un cetăţean al cerului de unde l-a aşteptat ca mântuitor pe Isus, cel care va transforma sărmanul său trup într-unul plin de glorie.

Suntem în faţa unui om pentru care evanghelia nu a fost o opţiune, ci singura realitate, totul.  El a fost bobul de grâu căzut în pământ, măcinat de dinţii fiarelor şi plin de rod. În faţa morţii violente care se apropia de el pentru a-i oferi coroana martiriului, Ignațiu a scris: „Orice dorinţă a mea pământească este răstignită şi nu mai există în mine dorinţă pentru ceva material, ci doar apa vie, care şuşoteşte în mine şi îmi spune: vino la Tatăl. Nu-mi mai place nicio hrană coruptibilă, nici plăcerile acestei vieţi. Vreau doar pâinea lui Dumnezeu, care este trupul lui Cristos, vreau ca băutură sângele său, care este dragostea necoruptă”.

Dacă martiriul său ar fi fost filmat, imaginile teribile din arena romană nu s-ar fi putut difuza în timpul zilei, nici măcar la ştirile de la ora 17. Erau prea violente. Însă ceea ce s-a difuzat şi se va răspândi în continuare nu e filmul sfârşitului său, ci lumina învăţăturii sale, pecetluită cu martiriul. El este unul dintre cei care fac diferenţa între creştinii cu numele şi creştinii cu fapta, cu iubirea până la moarte. Noi ce fel de creştini suntem? Viaţa noastră este doar o poveste romanţată sau o realitate (uneori dură) a urmării lui Cristos răstignit pe cruce?! Cum trăim aşa vom şi muri!

Reţine

„Mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos”. Mulţi! Dar eu? Ce este viaţa mea: o mărturie în favoarea evangheliei sau împotriva ei? Până unde sunt dispus să merg din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele?

Joi, 17 octombrie 2013 

Joi din saptamâna a 28-a de peste an Ss. Ignatiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet

LECTURA I Noi suntem cetăţeni ai cerului.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17-4,1 Fraţilor, 17 luaţi-mă drept model şi îndreptaţi-vă privirea spre cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. 18 Căci v-am spus-o adesea şi acum vă repet cu lacrimi în ochi: mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, ei se fălesc cu cele ce sunt spre ruşinea lor şi nu se gândesc decât la cele pământeşti. 20 Noi însă suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 21 care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea, rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie ni se părea că visăm. 2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie şi buzele de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea între neamuri: „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; ne e plină inima de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, robia noastră după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu veselie. R.

6 Cel care merge plângând când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii. R.

ALELUIA In 12,24 (Aleluia) Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. (Aleluia) sau (Aleluia) Eu sunt grâul lui Dumnezeu şi trebuie să fiu măcinat pentru a deveni pâinea curată a lui Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,24-26 În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod. 25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti.

Cuvântul Domnului