Arhiva pentru octombrie 18th, 2013

Primul care a pictat portretul Preacuratei

Mama Maria si Pruncul IsusFiecare creştin are în jurul său cel puţin o imagine cu sfânta Maria. Sunt multe imaginile care ne-o prezintă pe Mama noastră cerească. Dacă mergem prin biserici sau prin galerii de artă simţim că este o competiţie în a o prezenta cât mai frumoasă pe Regina lumii. Avem mereu prezent chipul Preacuratei, dar câţi dintre noi ştim cine a pictat acel chip, acele imagini? De cele mai multe ori artistul ne este necunoscut, dar această necunoaştere nu ştirbeşte nimic din frumuseţea realizărilor.

Mi-am amintit de aceste imagini frumoase cu Sfânta Fecioară, pentru că există o tradiţie conform căreia primul care a zugrăvit portretul Preacuratei a fost sfântul Luca. Nu ştim dacă este o legendă sau un fapt real, însă ştim că în evanghelie el ne-a lăsat o imagine copleşitoare a Mamei noastre cereşti şi îşi merită titlul de „patronul pictorilor”.

Sfântul Luca, prin felul în care ne-o prezintă pe Sfânta Maria ca Mamă plină de iubire şi pe Dumnezeu ca Tată milostiv, ne ajută să ne simţim copiii unei familii desăvârşite, copleşiţi de dragoste. Din scrierile sale, atât din evanghelie, cât şi din Faptele apostolilor, noi înţelegem esenţa mesajului său: suntem iubiţi şi ocrotiţi de însuşi Dumnezeu, suntem mai presus de toate vrăbiile din lume, suntem cei în întimpinarea cărora aleargă Tatăl, cei în cinstea cărora face sărbătoare şi pe care, după suferinţele acestei vieţi, îi aşează direct în braţele lui Abraham.

Puţini sunt cei care ar putea să prezinte omului de astăzi milostivirea lui Dumnezeu aşa cum o face sfântul Luca în evanghelie. El a preluat de la Isus cuvintele şi faptele, parabolele şi minunile care ne ajută să înţelegem iubirea Tatălui mereu milostiv, iertător, vindecător. Totodată, prin scrierile sale şi prin viaţa sa, el îi invită pe oameni să devină „samariteanul milostiv”: să fim oameni care aduc celorlalţi ajutor, alinare şi vindecare. Pentru toate acestea şi pentru că tradiţia spune despre el că era medic, sfântul Luca este cunoscut astăzi şi ca patronul medicilor, al celor care aduc alinare.

Să-i amintim astăzi în rugăciunile noastre pe artiştii care ne umplu viaţa cu frumuseţea operelor lor. Să-i amintim şi pe medicii care de-a lungul vieţii ne-au ajutat şi ne-au vindecat. Prin mijlocirea sfântului Luca şi a sfintei Maria, tămăduitoarea  bolnavilor, dragostea faţă de Dumnezeu să vindece toate infirmităţile noastre.

Reţine

Dacă Tatăl nostru este plin de milostivire şi Mama noastră ne copleşeşte cu iubirea sa, trebuie să fim la rândul nostru milostivi şi plini de dragoste. Suntem chemaţi să aducem alinare şi să devenim sfinţi.

Vineri, 18 octombrie 2013 

Vineri din saptamâna a 28-a de peste an SF. LUCA, ev.

LECTURA I Numai Luca este cu mine.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,10-17a Preaiubitule, 10 Dima m-a părăsit de dragul acestei lumi şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galaţia, iar Tit s-a dus în Dalmaţia. 11 Numai Luca este cu mine. Adu-l pe Marcu împreună cu tine, căci el îmi va fi de mare ajutor. 12 Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13 Când vei veni adu-mi mantia, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp; adu-mi şi cărţile, mai ales pergamentele. 14 Alexandru fierarul mi-a făcut mult rău: el va primi de la Domnul răsplată pentru faptele lui. 15 Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este un duşman înverşunat al învăţăturii noastre. 16 Când m-am prezentat la proces, prima dată, pentru apărare, nimeni nu m-a susţinut; toţi m-au părăsit. Dumnezeu să nu le ia în seamă lucrul acesta. 17a Domnul a fost însă alături de mine şi m-a întărit, ca să pot vesti Evanghelia până la capăt, şi să o audă toate popoarele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12) R.: Prietenii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 11 să proclame slava împărăţiei tale şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale, slava plină de măreţie a împărăţiei tale. 13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică, şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

17 Domnul este drept în toate căile sale, milostiv în toate lucrările sale. 18 Domnul este lângă cei care-l cheamă, lângă cei care-l cheamă din toată inima. R.

ALELUIA Cf. Lc 7,22 (Aleluia) Domnul m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA De secerat este mult, iar lucrătorii puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9 În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului