Arhiva pentru octombrie 30th, 2013

Mântuirea care tocmai ni se întâmplă (acum)

MantuireaPe cine mai interesează astăzi mântuirea sau poarta cea îngustă? Pe cine mai interesează viitorul într-o lume în care fiecare se înghesuie să trăiască prezentul, clipa? Pe viaţa noastră scrie: carpe diem – trăieşte clipa! Viitorul nostru se rezumă la următoarele ore şi la ce putem extrage mai bun din ele. Ce e dincolo de datul imediat e un ipotetic viitor pe care, spunem deseori, cine ştie dacă-l mai prindem, aşa că trebuie să profităm de efemerul prezent. Oare gândurile noastre nu ne neagă credinţa în mântuire? Oare faptele noastre nu contrazic tocmai speranţa care ar trebui să fie în sufletul nostru: suntem pelerini pe acest pământ şi trăim ca să ne putem bucura apoi de Dumnezeu în împărăţia sa veşnică?

Mântuirea nu e ceva ce se va întâmpla cândva, ci e o realitate care tocmai se întâmplă, se petrece aici, acum. Drumul nostru spre mântuire a început când am primit darul vieţii şi de atunci păşim spre Dumnezeu, spre viaţa veşnică. Mântuirea noastră se întâmplă acum: s-a întâmplat prin ce-am făcut ieri (pro sau contra ei!), se întâmplă prin ce facem astăzi (pro sau contra ei!) şi va continua să se întâmple – dacă ne mai rabdă bunul Dumnezeu – prin ce vom face mâine (pro sau contra ei!).

Astăzi este necesar să conştientizăm toţi că nu mântuirea care vine trebuie să ne intereseze, nici ca fericire, cu gândul că va fi „ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu”, şi nici ca teamă cu gândul că o vom rata şi va fi „plânset şi scrâşnire din dinţi”! Ceea ce trebuie să ne intereseze este mântuirea care tocmai se întâmplă, pe care tocmai o trăim! Să lucrezi la mântuire în fiecare clipă înseamnă să faci lucruri pline de un pic de nebunie atunci când se iveşte momentul, înseamnă să priveşti în jurul tău şi să vezi prezenţa Domnului în viaţa aproapelui, înseamnă să îndrăzneşti să te socoteşti mic, printre cei din urmă, care vor fi cei dintâi.

Este adevărat că drumul spre mântuire, spre acea poartă la care vom bate şi vom striga „Doamne, deschide-ne”, nu este uşor. Însă în ajutorul neputinţei noastre vine Duhul Sfânt. El este sprijinul nostru, cel care ne inspiră faptele şi rugăciunile noastre. El intervine pentru noi cu suspine negrăite. El este cel care în mijlocul luptei pentru mântuire, în mijlocul suferinţei, vine şi ne şopteşte încurajator: „Dumnezeu îndreaptă toate spre binele celor care-l iubesc pe el. Ai încredere şi nu te teme”!

Reţine

Mântuirea nu e ceva ce ni se va întâmpla la sfârşitul vieţii, ci este acea realitate care tocmai ni se întâmplă. Mântuirea este acea lume nouă pe care Cristos a creat-o pentru noi.

Miercuri, 30 octombrie 2013 

Miercuri din saptamâna a 30-a de peste an Sf. Gerard de Potenza, ep.

LECTURA I Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-30 Fraţilor, 26 Duhul Sfânt vine în ajutorul neputinţei noastre. Pentru că noi nici nu ştim să ne rugăm cum trebuie; însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine negrăite. 27 Şi Dumnezeu, care pătrunde inimile, cunoaşte intenţiile Duhului: el ştie că mijlocind pentru noi cei credincioşi, Duhul Sfânt vrea ceea ce vrea Dumnezeu. 28 Noi ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, adică al celor care au fost chemaţi, potrivit planului său; 29 într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; pe cei pe care i-a îndreptăţit, i-a şi condus la mărirea sa.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,4-5.6 (R.: cf. 6a) R.: Ocroteşte-mă, Doamne, căci mă încred în tine! 4 Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei ca să nu mă cuprindă somnul morţii; 5 să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!” şi să nu se bucure potrivnicii mei de moartea mea. R.

6 Eu am încredere în bunătatea ta! Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta! Voi cânta Domnului pentru binele pe care mi l-a făcut. R.

ALELUIA 2Tes 2,14 (Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA Vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,22-30 În acel timp, 22 în drumul său spre Ierusalim, Isus trecea prin sate şi cetăţi, învăţând. 23 Cineva l-a întrebat: „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?” Isus le-a zis: 24 „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: Mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va ridica şi va încuia uşa, rămaşi pe dinafară, veţi începe să bateţi la poartă spunând: «Doamne deschide-ne», el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 26 Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 27 Însă el vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi nelegiuirea». Acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac şi pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu, iar voi vă veţi vedea aruncaţi afară. 29 Atunci vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 30 Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei dintâi şi dintre cei dintâi care vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului