Arhiva pentru februarie 16th, 2014

De la distanţă se vede doar exigenţa…

Dumnezeu se roaga pentru noiCe diferență mare este între un om care admiră o operă de artă de la distanță, eventual așa cum o prezintă presa, și unul care se apropie pentru a-i surprinde detaliile, unul care merge în muzeu, unde e expusă, și acolo o vede în toată măreția ei! Cât de mare este diferența între un om care merge duminica la biserică – și apoi își exprimă cu pertinență opiniile: ce i-a plăcut, ce poate fi îmbunătățit etc. – și un altul care nu a fost la biserică de ani de zile, sau poate niciodată, dar „știe” tot ce a fost acolo, cât de plictisitor a fost preotul, cât de depășite sunt textele citite, cât de „rupți de realitate și înapoiați” sunt cei care pierd vremea cu astfel de practici. După cum sunt și unii care nu au făcut nici cel mai mic efort pentru a păzi legea Domnului, pentru a trăi poruncile, dar ei „știu” că sunt depășite, că nu au nici o valoare.

Dumnezeu este privit de la distanță, judecat și condamnat. Biserica este privită de la distanță și astfel mulți văd doar „praful” așezat pe-alocuri. Duminica este privită de la distanță și tratată doar ca zi de relaxare: nu mai este ziua Domnului. Însăși propria viața o trăim privind-o de la distanță, uitându-ne mai mult în grădina vecinului, analizând mai mult alegerile lui decât pe ale noastre.

De aceea astăzi Domnul ne cheamă să ne apropiem, să venim lângă el și să alegem de aproape: viața sau moartea, binele sau răul. Alegerile bune nu se fac de la distanță, ci de aproape. Nu-l putem refuza pe Dumnezeu mai înainte de a-l cunoaște. Iar după ce-l cunoști, după ce simți că el a pregătit celor care îl iubesc „ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns”, cum mai poți trăi departe de el?

Este adevărat că Domnul e exigent: da să fie da, nu să fie nu; vrea să trăim în pace cu frații noștri, departe de orice gând păcătos, fideli jurămintelor noastre, dar oare nouă nu ne place la fel?! Ce preferăm: un om de cuvânt sau un om care „ne duce cu zăhărelul”?

Dumnezeu nu este exigent, ci este frumos, are acea frumusețe care nu vrea să fie umbrită de nicio pată, de nici un rid, de nimic. Însă această frumusețe a Domnului se vede doar de aproape. De la distanță se vede doar exigența. O inimă care bate plină de iubire nu se aude fără să te apropii de ea!

Reține

Dumnezeu este plin de detalii care îl fac irezistibil de frumos. Dar acestea nu se văd de la distanță. De aceea astăzi trebuie să apropiem un om de Domnul. Trebuie să ajut un om să vadă frumusețea lui Dumnezeu.

Duminică, 16 februarie 2014 

† DUMINICA a 6-a de peste an
Ss. Pamfil si îns., m.
Sir 15,15-20; Ps 118;  1Cor 2,6-10; Mt  5,17-37 (Mt 5,20-22a. 27-28.33-34a.37)

LECTURA I
Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit.
Citire din cartea lui Ben Sirah 15,16-21
16 Dacă vrei, poţi să păzeşti poruncile, de tine depinde să rămâi credincios. 17 Domnul a pus în faţa ta apa şi focul: întinde mâna spre care doreşti. 18 Viaţa şi moartea, binele şi răul, sunt puse în faţa oamenilor; fiecăruia i se va da una sau alta, după cum a ales. 19 Căci înţelepciunea lui Dumnezeu este mare, el este atotputernic şi vede toate. 20 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de el, el cunoaşte toate faptele oamenilor. 21 El n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit, n-a permis nimănui să păcătuiască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)

R.: Fericit este omul care păzeşte Legea Domnului!
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, care umblă în Legea Domnului. 2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfinţenie. 5 O, de ar fi căile mele statornice în a păzi poruncile tale. R.

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă şi să păzesc cuvântul tău. 18 Deschide-mi ochii ca să văd minunăţiile Legii tale. R.

33 Arată-mi, Doamne, drumul orânduielilor tale şi-l voi urma până la sfârşit. 34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta şi s-o împlinesc din toată inima. R.

LECTURA A II-A
În înţelepciunea sa, Dumnezeu, a hotărât să ne ducă la mărire.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,6-10
Fraţilor, 6 celor maturi în credinţă le propunem şi noi o înţelepciune, dar ea nu este înţelepciunea acestei lumi, nici înţelepciunea stăpânitorilor acestei lumi, care sunt muritori. 7 Dimpotrivă, noi vestim înţelepciunea lui Dumnezeu, înţelepciune ţinută ascunsă, dar rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor, ca să ne ducă la mărire. 8 Nimeni dintre stăpânitorii acestei lumi nu a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul măririi. 9 Noi vă vestim, după cum spune Scriptura: ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns, aceea a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. 10 Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, această înţelepciune. Căci Duhul pătrunde în toate lucrurile, chiar şi profunzimile lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime; eu însă vă spun.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-37
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun vouă: dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi», iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată. 22 Eu însă vă spun: oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei. 23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar, iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău, apoi vino şi adu-ţi darul. 25 Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în închisoare. 26 Îţi spun adevărul: nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi ultimul ban”. 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter. 33 Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci nici un jurământ fals», şi «Să ţii jurământul făcut Domnului». 34 Eu însă vă spun: să nu vă juraţi deloc, nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu, 35 nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale, nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege. 36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nici măcar un fir de păr nu-l poţi face alb sau negru. 37 Când spuneţi «da» să fie «da», când spuneţi «nu» să fie «nu». Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: