Arhiva pentru februarie 23rd, 2014

Am o singură obligaţie pentru astăzi

Sfantul Mihail Spania IstanAceastă zi de duminică, în care am ajuns prin mila și răbdarea Domnului, am putea să o declarăm: Ziua mondială a oamenilor care încearcă să fie sfinți. Să fii sfânt, desăvârșit o zi, adică astăzi, nu pare atât de greu, nu? Însă este un pic descurajator să te gândești că în fiecare zi, timp de 50 sau 70 de ani, trebuie să fii sfânt. Pare imposibil să reușești să trăiești 60 de ani, zi de zi, de exemplu, evanghelia zilei: „nu întoarceți răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt; și dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ți ia cămașa, lasă-i și mantaua. Și dacă cineva te obligă să faci cu el 1.000 de pași, tu fă 2.000…”. Ba mai mult: „iubiți pe dușmanii voștri”. Să-l iubesc pe cel care mi-a făcut rău încă 30 de ani, în fiecare zi?! Imposibil.

De aceea, astăzi vrem să gândim și să acționăm doar pentru 24 de ore. Doar astăzi, atât, vreau să fiu sfânt: voi ierta, voi dărui, voi fi blând. Doar astăzi. Apoi, mâine, dacă Domnul mă va mai răbda, voi încerca din nou. Dar acum am doar această obligație: 24 de ore să fiu desăvârșit cum Tatăl meu ceresc este desăvârșit. Cred că putem face o zi, ceea ce ne sperie dacă ar trebui să facem toată viața.

Și se spune că ceea ce faci astăzi, dacă exersezi un pic, poate deveni o obișnuință, în cazul nostru, o virtute. Astfel Ziua mondială a oamenilor care încearcă să fie sfinți ar deveni ziua oamenilor care trăiesc în virtute, departe de păcat. Oare cum ar arăta duminica noastră dacă am reuși? Cum ar arăta viața în jurul nostru dacă pentru 24 de ore am trăi în sfințenie? Putem spera, ca într-un vis, la o duminică, la o zi în care într-adevăr dragostea lui Dumnezeu în noi ar fi desăvârșită. Ar fi ziua în care s-ar vedea atât de bine că „suntem ai lui Cristos”, că suntem „templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi”. Cu siguranță că la sfârșitul unei astfel de zile vom putea cânta plini de bucurie: „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și toată ființa mea să laude numele lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita nicicând de darurile lui”. Și dacă astăzi vom reuși să trăim în virtute, să fim aproape de sfințenie, de ce nu am încerca și mâine? Dar pentru a încerca și mâine, trebuie să începem astăzi. Astăzi trebuie să fim sfinți, nu mâine!

Reține

Răspunsul la chemarea Domnului nu e opțional și nici nu e doar pentru unii. Sfințenia este pentru toți și nu este niciodată pentru mâine. Sfințenia este o obligație pentru astăzi!

Duminică, 23 februarie 2014 

† DUMINICA a 7-a de peste an Sf. Policarp, ep. m. Lev 19,1-2.17-18; Ps 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

LECTURA I Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18 1 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: 2 „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui. 18 Nu căuta să te răzbuni şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a) R.: Îndurător şi milostiv este Domnul. 1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

3 El îţi iartă toate păcatele şi te vindecă de orice infirmitate. 4 El îţi scapă viaţa de la pierzare şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv, el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

12 Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. 13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R.

LECTURA A II-A Toate sunt ale voastre, voi însă sunteţi ai lui Cristos,iar Cristos al lui Dumnezeu. Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,16-23 Fraţilor, 16 nu uitaţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu sunteţi voi. 18 Nimeni să nu se înşele. Dacă cineva se crede înţelept în această lume, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19 Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Scris este: „El îi prinde în cursă pe cei înţelepţi cu propria lor iscusinţă”; 20 şi în alt loc: „Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor, ştie că ele nu sunt decât o suflare de vânt”. 21 Nimeni să nu-şi pună încrederea în oameni, toate vă aparţin: 22 şi Paul, şi Apolo, şi Petru, şi lumea, şi viaţa, şi moartea, şi prezentul, şi viitorul: toate sunt ale voastre; 23 voi însă sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 1In 2,5 (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA Iubiţi pe duşmanii voştri! Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-48 În acel timp, 38 Isus a spus ucenicilor săi: „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: