Arhiva pentru februarie 2014

Fiecare faptă are un ecou

7 februarie 2014 alegereaTimpurile noastre pun față în față recunoștința și impertinența, cunoașterea și ignoranța, viața și moartea. Fiecăruia i se prezintă, ca într-un supermarket, o gamă variată de oferte și este chemat să aleagă: virtutea sau viciul, binele sau răul. Astăzi ce alegi? Cum ai vrea să îți fie ziua? Astăzi poți alege să fii ca David și Ioan Botezătorul, sau ca Irod și Irodiada. Iar ceea ce alegi să fii astăzi, bine sau rău, îți va influența și trăirile de mâine. Fiecare alegere, fiecare faptă are ecou în veșnicie și nimic nu rămâne fără consecințe.

Astăzi putem fi asemenea lui David dacă alegem binele, dacă facem doar acele fapte care preamăresc prezența lui Dumnezeu în lume. David este un model pentru cei care doresc ca viața lor să fie un cântec, un psalm al iubirii față de Dumnezeu. Astăzi putem fi Ioan Botezătorul dacă vom atrage atenția celui care greșește. Astăzi trebuie să avem curajul să spunem adevărul celui care îl neagă, să avem curajul să înfruntăm întunericul și să aprindem o lumină în viața celui care nu îndrăznește să-și părăsească păcatul. Altfel spus, așa cum notează evanghelistul, astăzi fiecare trebuie să fim ca Ioan: „om drept și sfânt”.

Însă aceste două modele necesită efort: clipă de clipă trebuie să ne străduim și să ne educăm înclinațiile noastre, purtându-ne pașii spre calea cea bună, spre lumină. Este greu să pleci din întuneric spre lumină și de aceea alegem mai ușor lașitatea lui Irod decât verticalitatea lui Ioan Botezătorul, preferăm măreției lui David, josnicia Irodiadei. Dacă astăzi primim cuvântului Domnului, dacă simțim chemarea sa spre adevăr și ne mulțumim doar să ascultăm și să rămânem „descumpăniți, neștiind ce să facem”, în cele din urmă vom face răul. Dacă nu alegem binele, în cele din urmă se va ivi și pentru noi un „prilejul bun” pentru a păcătui, ocazia de a închide vocea conștiinței care ne îndemnă spre bine. Aceasta și pentru că virtutea, atingerea binelui necesită alegere și efort, în timp ce viciul, practicarea răului nu are nevoie decât de indiferență și nehotărâre.

Noi suntem slabi, asta o simțim clipă de clipă, dar știm că Domnul este de partea noastră, știm că „Domnul ne dă mari izbânzi”, este stânca și mântuitorul nostru.

Reține

Bucuria Domnului este omul care iese din indiferență și alege viața, binele, omul care depune efort clipă de clipă pentru a păstra în sine imaginea Creatorului, „chipul și asemănarea” sa, învingând înclinațiile proprii, comoditatea și curentul din jur.

Vineri, 7 februarie 2014 

Vineri din saptamâna a 4-a de peste an Sf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, calug.
Sir 47,2-12; Ps 17; Mc 6,14-29

LECTURA I David a cântat din toată inima psalmi Domnului şi l-a iubit pe Dumnezeu.
Citire din cartea lui Ben Sirah 47,2-12
2 Precum grăsimea este separată de carne, tot aşa, David a fost pus la o parte dintre fiii lui Israel. 3 El s-a jucat cu leii, cum s-ar fi jucat cu iezii, şi cu urşii, cum s-ar fi jucat cu mieii. 4 În tinereţea sa, el l-a ucis pe uriaş şi a îndepărtat ocara poporului său, atunci când a aruncat piatra cu praştia şi a doborât aroganţa lui Goliat. 5 El l-a invocat pe Domnul Preaînalt care a pus în mâinile lui vigoarea, pentru a-l doborî pe puternicul luptător şi pentru a restabili forţele poporului său, 6 de aceea i-au acordat cinstea de a fi ucis zece mii de oameni: l-au sărbătorit, binecuvântându-l pe Domnul, atunci când i-au dat glorioasa coroană regală. 7 El a distrus pe duşmani de jur împrejurul ţării, i-a nimicit pe filisteni, vrăjmaşii săi, le-a distrus forţa, încât nu s-au mai ridicat nici până azi. 8 În tot ce a făcut, a înălţat cântări de laudă către Dumnezeu cel Preaînalt, proslăvindu-i măreţia. 9 Din toată inima el a cântat psalmi şi l-a iubit pe Creatorul său. 10 În faţa altarului el a pus cântăreţi şi glasurile lor făceau cântările mai duioase. El a dat strălucire sărbătorilor. 11 A fixat şi a înfrumuseţat zilele de sărbătoare din timpul anului, pentru ca numele Domnului să fie preamărit şi cântările să răsune de dimineaţă în sfântul lăcaş. 12 Domnul i-a iertat păcatele lui David şi i-a consolidat puterea pentru totdeauna, l-a făcut temelia alianţei sale cu regii, i-a înălţat tronul de glorie peste Israel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,31.47 şi 50.51 (R.: cf. 47b)
R.: Binecuvântat să fie Dumnezeu, mântuitorul meu.
47 Domnul este viu. Binecuvântată să fie stânca mea. Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu. 50 De aceea, Doamne, te voi preamări înaintea popoarelor, voi lăuda numele tău. R.

51 El dă mari izbânzi împăratului său, arată îndurarea faţă de unsul său, David, şi faţă de urmaşii lui pe vecie. R.

ALELUIA cf. Lc 8,15
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă curată şi generoasă, şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia)

EVANGHELIA Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,14-29
În acel timp, 14 regele Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, căci numele lui devenise foarte cunoscut. Se spunea: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi; iată pentru ce are puterea de a face minuni”. 15 Unii spuneau: „Este profetul Ilie”. Alţii spuneau: „Este un profet, ca cei de odinioară”. 16 Irod auzea aceste zvonuri şi spunea: „Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi”. 17 Aceasta, pentru că regele Irod îl arestase pe Ioan şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său Filip, pe care o luase în căsătorie. 18 Căci Ioan îi spusese lui Irod: „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”. 19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan; îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea. De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă. Cu toate acestea îl asculta cu plăcere. 21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada, când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ, la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea. 22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ, a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult, încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!” 23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da, chiar şi jumătate din regatul meu”. 24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?” Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!” 25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus: „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”. 26 Atunci regele s-a întristat, dar n-a voit s-o refuze, din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor. 27 De aceea, a trimis imediat un soldat cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan. Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan. 28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt.

Cuvântul Domnului

Să nu uiți niciodată că cineva stă mereu lângă tine!

Bucuria Domnului este puterea noastră!

Bucuria Domnului este puterea noastră!

Este un mare har să-ți dai viața pentru Cristos, să poți îndura orice chin din dragoste pentru „cel care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi”. Martiriul este un har rezervat preaiubiților lui Dumnezeu. Nouă însă ne este dat alt har: acela de a trăi mereu în prezența Domnului. Fericit e omul care își trăiește întreaga viață plin de convingerea că Dumnezeu este mereu lângă el, că Isus face parte din existența lui în fiecare clipă. Ce dar divin ar fi să ne întipărim în inimă cuvintele lui Cristos: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii”. Oare cum de uităm, mai ales în clipele de încercare, că Isus este cu noi? În mijlocul durerilor el este prezent și ne spune: „Curaj! Cei care seamănă acum cu lacrimi, vor secera cu bucurie. Nu te teme! Eu sunt cu tine, îți voi umple inima de bucurie!”

Pentru toți creștinii ajunși la vârsta priceperii ar trebui propuse cursuri de „trăire în prezența lui Dumnezeu”. Acest adevăr al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor trebuie învățat, educat, ajutat să prindă rădăcini în suflet. Dacă oamenii sunt învățați cum să se comporte în fața superiorilor, a șefilor de state, a regilor, de ce nu ar fi învățați și cum să trăiască mereu în prezența Regelui regilor?!

Sunt zile în care, apăsați de suferința încercărilor, avem nevoie de un suflet care să se așeze lângă noi și să ne spună: „Am trecut și eu prin aceste momente dificile. Însă Domnul mi-a fost alături și m-a salvat. Curaj, Domnul este cu tine!”. Sunt zile în care ne lăsăm pradă ispitelor și alergăm după păcate, surzi la glasul conștiinței. Atunci ar fi o binecuvântare prezența unui suflet care să vină și să ne trezească: „Lângă tine, chiar și atunci când păcătuiești, stă Domnul și te privește. Cel care te-a iubit până la moarte, stă mereu lângă tine, te vede și te vrea viu, bun, cu sufletul curat. Nu mai păcătui, căci întristezi prezența Domnului care te privește plin de iubire”. Sunt zile în care, dezamăgiți de căderile repetate, descurajați în fața vieții și părăsiți de prieteni, nu mai avem puterea de a ne ridica. Credem că nu mai merităm nimic, nici măcar iubirea lui Dumnezeu. Atunci este un balsam mângâietor prezența unui om care să ne învețe: „Curaj! Domnul este aici. El vrea să te vindece. Nu te teme, ridică-te și trăiește mereu în prezența Domnului”.

Reține

Astăzi Dumnezeu te ține în brațele sale și îți tămăduiește toate rănile. Astăzi trăiește și bucură-te de prezența lui Dumnezeu în viața ta.

Joi, 6 februarie 2014 

Joi din saptamâna a 4-a de peste an
Ss. Paul Miki si îns., m. **; Doroteea si Teofil, m.
Gal 2,19-20; Ps 125; Mt 28,16-20

LECTURA I Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci în mine trăieşte Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,19-20
Fraţilor, 19 prin Legea lui Moise, am încetat să mai trăiesc pentru Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 20 Am fost răstignit împreună cu Cristos pe cruce. Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Această viaţă, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)
R
.: Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu bucurie.

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie ni se părea că visăm. 2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie şi buzele de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea între neamuri: „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; ne e plină inima de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, robia noastră după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu veselie. R.

6 Cel care merge plângând când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii. R.

ALELUIA Mt 28,19a.20b
(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA Mergeţi, învăţaţi toate popoarele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20
În acel timp, cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului

Nu de învăţaţi ducem lipsă, ci de mărturisitori!

5 februarie 2014 marturiaAtunci când vrem să fim credibili apelăm la martori. Indiferent cât de mult se va dezvolta tehnologia, mărturia oamenilor va conta, va fi baza multor sentințe. Există și riscul mărturiei false, însă acest risc nu diminuează eficacitatea apelării la martori. Martorii vor fi mereu căutați, chemați, cumpărați. O mărturie te poate salva de la închisoare sau te poate condamna pe viață.

Există un fragment in Vechiul Testament, preluat și de Isus: „orice hotărâre să fie întemeiată pe declarația a doi sau trei martori” (Mt 18,16; cf. Dt 19,15). Deși pare să nu fie suficient un singur martor, evanghelia zilei vorbește despre un martor a cărui declarație nu are nevoie de vreo altă mărturie. Ceea ce Cristos va spune despre noi va fi suficient pentru a ni se hotărî veșnicia. El dă mărturie autentică și autorizată pentru că vede ce facem, știe cum și cine suntem, cunoaște profunzimea ființei noastre. Mărturia sa are caracteristicile unui verdict pentru că el vorbește despre inima noastre: Domnul nu judecă după înfățișare, ci după inima omului, după ceea ce vede în interiorul său. Or Cristos știe cel mai bine ce este în inima noastră.

Acest gând al cunoașterii profunde pe care Cristos o are despre noi – și faptul că într-o zi va da mărturie pentru sau împotriva noastră – trebuie să ne trezească din lâncezeala spirituală, din indiferență, din necredință, din disprețul față de ceilalți sau față de lucrurile sfinte. Ba mai mult, citind evanghelia ar trebui să ne dăm seama de obligațiile pe care le avem: să fim martorii lui Cristos în lume, mărturisitorii săi.

Sfânta Agata ne amintește că a-l mărturisi pe Cristos și a vorbi despre el nu înseamnă să-l slujești orbește, ci înseamnă să-l iubești, să răspunzi la iubirea lui, să dai mărturie despre el. Astăzi Domnul are nevoie de martori, de mărturisitori. Să nu uităm cuvintele repetate de pontifii romani: astăzi Dumnezeu nu are nevoie atât de mult de învățați (care să-l explice), cât mai ales are nevoie de mărturisitori (care să-l arate). Are nevoie de mărturisitori pentru ca oamenii să perceapă că nu s-a retras din această lume, că nu și-a părăsit creația, că nu e indiferent, că nu este mort… că nu e nici măcar muribund. E viu. E atotputernic. E aici. Ne privește. Și privindu-ne își construiește propria mărturie pe care o va da despre noi în ziua judecății, după mărturia pe care o dăm noi despre el astăzi, aici, pe pământ.

Reține

Însuși Domnul îți privește fiecare faptă, îți ascultă fiecare cuvânt și așteaptă mărturia ta.

Miercuri, 5 februarie 2014 

Miercuri din saptamâna a 4-a de peste an
Sf. Agata, fc. m. **
2Cor 10,17-11,2; Ps 123; Mt 10,28-33

LECTURA I Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,17-11,2
Fraţilor, 17 cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, ci trebuie să-l recomande Domnul. 11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! Dar, desigur, voi mă suportaţi. 2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un singur mire; voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)
R.: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului.
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au năpustit oamenii peste noi, 3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii în focul mâniei lor. R.

4 Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 5 ar fi trecut peste sufletul nostru valuri năprasnice. R.

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul şi pământul. R.

ALELUIA Mt 10,32
(Aleluia) Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Aleluia)

EVANGHELIA Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,28-33
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 28 „Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: