Ce putea fi mai potrivit pentru postarea cu numărul 1500 a acestui blog?!

Nu a fost nimic premeditat, dar nici că se putea mai bine.Abia ce am ascultat acest cântec şi simt nevoia de a-l împărtăşi sperând ca el să pătrundă cât mai multe inimi. Ce alte cuvinte ar fi mai potrivite pentru cele 1500 de postări de pe acest blog, decât aceste cuvinte-rugăciune ale cântării:

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru gândul nesfinţit,
Pentru patimă-n privit,
Pentru vorba fără har,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar.

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru timpul meu trecut
Fără rodul ce l-ai vrut,
Fără dragostea cu jar,
Doamne iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru felul meu firesc
Printre oameni când păşesc,
Pentru traiu-mi în zadar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru nevegherea mea
De-a rămâne-n voia Ta,
Pentru tot ce-a fost murdar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Doar iertarea ce mi-o dai
Îmi păstrează-al păcii rai
Şi mă poartă iar şi iar,
Doamne,-n veşnicu-Ţi hotar!

O triplă emoţie pentru această zi de Înălţare!

inaltarea-domnuluiExistă în viața noastră cel puțin trei momente care ne intensifică bătăile inimii: durerea cu care ne despărțim de cei dragi, emoțiile cu care ne întoarcem acasă și nerăbdarea cu care așteptăm revederea prietenilor. Iar sărbătoarea de astăzi ne oferă tocmai acest cadru „tridimensional”, această triplă emoție.

În primul rând avem acest tabloul despărțirii lui Isus de ucenicii săi. Tristețea despărțirii de cel drag inimii lor, de Domnul și învățătorul lor, i-a copleșit cu siguranță. Însă durerea despărțirii este alinată de cuvintele mângâietoare ale lui Isus: „mergeți și convertiți popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățați-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor”. Faptul că cineva, la despărțire, îți încredințează o misiune atât de mare, faptul că are încredere totală în tine și mai ales că te asigură de prezența și ajutorul său, îți dă curaj și alină o parte din suferința despărțirii. Oare suntem noi cu adevărat triști atunci când, prin păcat, îl îndepărtăm pe Cristos din viața noastră?

Un alt punct de meditație poate fi „sentimentul” cu care Isus se întoarce acasă. Ne amintim cuvintele sale: „Mă duc să vă pregătesc un loc și, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu” (cf. In 14,2-3). Misiunea pe care Tatăl i-a încredințat-o a dus-o la îndeplinire și acum se întoarce acasă. S-a coborât din cer, a trăit în mijlocul oamenilor, a cunoscut sărăcia și truda muncii, iar în cele din urmă a fost condamnat de semenii săi la moarte. Însă acum, victorios asupra păcatului și a morții, se întoarce acasă, la Tatăl. Numai printr-o palidă analogie putem spune că Isus a simțit bucuria întoarcerii acasă așa cum o simțim și noi ori de câte ori refacem drumul spre locul pe care plini de emoție îl numim „acasă”.

Și nu în ultimul rând avem promisiunea reîntoarcerii: „Acest Isus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-ați văzut mergând în cer”. Orice om se poate analiza astăzi pentru a vedea dacă în viața sa există acest entuziasm, această nerăbdare în a aștepta întoarcerea Domnului: oare chiar așteptăm ziua întâlnirii cu Domnul? Oare chiar ne pregătim pentru această zi?

Reține

Înălțarea Domnului ne obligă să conștientizăm că, deși întors în casa Tatălui, el rămâne mereu în mijlocul nostru: ne privește și așteaptă să ne pregătim pentru momentul întoarcerii sale glorioase.

Joi, 29 mai 2014 

† ÎNALTAREA DOMNULUI
Sf. Maxim, ep.
Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

LECTURA I
Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11
1 Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început, 2 până în ziua în care s-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el. 3 După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”. 6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?” 7 Isus le-a răspuns: „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl şi numai el le are în stăpânire. 8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. 9 După aceste cuvinte ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe. 11 Aceştia au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)
R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
sau
Aleluia.
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,
înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,
el este împărat peste tot pământul. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.
Cântaţi-i o cântare aleasă.
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne.
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A
L-a făcut să şadă la dreapta sa, în ceruri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,17-23
Fraţilor, 17 Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii ca să-l cunoaşteţi pe deplin. 18 El să vă lumineze ochii inimii voastre ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa şi comorile de slavă, pe care voi le moşteniţi împreună cu cei credincioşi, 19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor. 20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos, când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri. 21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor, puterilor, tăriilor, stăpânirilor şi orice demnitate, oricare i-ar fi numele, atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare.22 Lui i-a supus toate şi, punându-l mai presus de toate, l-a orânduit capul Bisericii, 23 care este trupul lui şi plinătatea aceluia care desăvârşeşte toate în toţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 28,19-20
(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;
eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20
În acel timp, 16 cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: