Ce fac oamenii cu răspunsurile pe care le primesc?

adevaratele intrebariOamenii cei mai obositori sunt cei care mereu „știu” (pun!) multe (și doar) întrebări. Nu de puține ori noi înșine suntem cei care îi asaltăm pe cei din jurul nostru cu tot felul de întrebări, unele care nici măcar nu pot avea un răspuns. Mai nou vedem că există pe internet diferite site-uri care îți permit să intri „în direct” cu Dumnezeu, să-l întrebi și să îți răspundă (http://www.askgod.biz/, http://www.projectaskgod.com/). Sunt fel și fel de întrebări și „Dumnezeu” răspunde. Unii, probabil, iau întrebările și răspunsurile în serios, alții nu. Unii vor să știe numerele câștigătoare la loto săptămâna viitoare, alții „doar” ziua când vor muri.

Mult mai interesant decât să urmărim întrebările este să vedem ce fac oamenii cu răspunsurile: câți după ce îl întreabă pe Dumnezeu pun în practică răspunsul primit? Când Dumnezeu, în diferite feluri, răspunde întrebărilor noastre, ce urmează? Ascultăm de glasul său și ne schimbăm atitudinea, viața?

Isus ne spune astăzi că va veni o zi în care nu vom mai întreba nimic. Dar până atunci noi îl luăm la rost pe Dumnezeu. Zilnic ne prezentăm în fața sa cu o mulțime de probleme și întrebări. Facem aceasta deși știm că doar în rugăciune și în tăcere, doar citind și meditând Sfânta Scriptură, simțim răspunsul său. Însă ce facem cu răspunsul Domnului? Reușim noi să punem în practică ceea ce Domnul ne spune?

Nu este rău să intri în dialog cu Dumnezeu, să-l întrebi, să-i ceri răspunsuri, dar trebuie să te convingi să pui în practică soluția pe care el ți-o oferă. Mai înainte de a-l întreba pe Domnul, poate că ar fi bine să ne analizăm și să ne întrebăm pe noi înșine: ce am să fac cu răspunsul primit? Sunt dispus să urmez ceea ce el îmi va cere?

Să privim în această zi la sfânta Fecioară Maria. Putem spune că și ea „l-a luat” pe Dumnezeu la întrebări când a primit vestea arhanghelului: „Cum va fi aceasta?…” Dar edificatoare este atitudinea ei după ce a primit răspunsul, când s-a încredințat total în mâinile Tatălui: „Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău”. Maica Domnului să ne mijlocească și nouă puterea de a pune în practică răspunsurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Doar trăind cuvântul pe care Dumnezeu ni-l transmite se va împlini în viața noastră adevărul proclamat de Domnul: „Bucuria noastră nu o va mai lua nimeni de la noi”.

Reține

Isaia a zis: „Ascultați, casă a lui David! Este puțin lucru că îi obosiți pe oameni, că vreți să îl obosiți și pe Dumnezeul meu?” (Is 7,13).

Vineri, 30 mai 2014 

Vineri din saptamâna a 6-a a Pastelui
Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
Fap 18,9-18; Ps 46; In 16,20-23a

LECTURA I
În oraşul acesta am un popor numeros.
Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18
9 La Corint, într-o noapte, Paul a avut o viziune, în care Domnul i-a spus: „Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea. 10 Eu sunt cu tine şi nimeni nu va ridica mâna să-ţi facă vreun rău. Căci în oraşul acesta am un popor numeros”. 11 Paul a stat la Corint un an şi şase luni, învăţând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu. 12 În timpul lui Galion, proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus la tribunal, 13 acuzându-l că „acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, într-un mod potrivnic Legii”. 14 În momentul când Paul voia să ia cuvântul, Galion a declarat iudeilor: „Dacă ar fi vorba de un delict sau o încălcare gravă a Legii, o, iudeilor, v-aş asculta aşa cum se cuvine. 15 Însă, deoarece este vorba de o ceartă în privinţa învăţăturii, a numelor şi a Legii voastre, vă priveşte pe voi! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a dat afară din tribunal. 17 Atunci toţi grecii au pus mâna pe Sostene, mai marele sinagogii, şi l-au luat la bătaie în faţa tribunalului, fără ca Galion să ia vreo atitudine. 18 Paul, după ce a stat încă multe zile la Corint, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat cu corabia în Siria, împreună cu Priscila şi cu Acvila; la Cancreea şi-a tuns părul, căci făgăduinţa pe care o făcuse tocmai se terminase.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)
R.: Dumnezeu este împărat peste întreg universul.
sau
Aleluia.
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,
înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,
el este împărat peste tot pământul. R.

4 El ne supune popoarele
el aşază neamurile sub picioarele noastre.
5 El ne alege ca moştenire o ţară
care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ALELUIA Lc 24,46
(Aleluia) Cristos trebuia să pătimească şi să învie din morţi,
ca să intre în slava sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,20-23a
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 20 „Adevăr, adevăr zic vouă: Voi veţi plânge şi veţi suspina, în timp ce lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie. 21Femeia, când trebuie să nască, se întristează, fiindcă i-a sosit ceasul; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, de bucurie că s-a născut un om în lume. 22 Şi voi, acum, sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră; şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 23a În ziua aceea nu veţi mai întreba nimic”.

Cuvântul Domnului

Ce putea fi mai potrivit pentru postarea cu numărul 1500 a acestui blog?!

Nu a fost nimic premeditat, dar nici că se putea mai bine.Abia ce am ascultat acest cântec şi simt nevoia de a-l împărtăşi sperând ca el să pătrundă cât mai multe inimi. Ce alte cuvinte ar fi mai potrivite pentru cele 1500 de postări de pe acest blog, decât aceste cuvinte-rugăciune ale cântării:

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru gândul nesfinţit,
Pentru patimă-n privit,
Pentru vorba fără har,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar.

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru timpul meu trecut
Fără rodul ce l-ai vrut,
Fără dragostea cu jar,
Doamne iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru felul meu firesc
Printre oameni când păşesc,
Pentru traiu-mi în zadar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Pentru nevegherea mea
De-a rămâne-n voia Ta,
Pentru tot ce-a fost murdar,
Doamne, iartă-mă, Tu, iar!

Iartă-mă, iartă-mă,
Iartă-mă, Dumnezeul meu!
Doar iertarea ce mi-o dai
Îmi păstrează-al păcii rai
Şi mă poartă iar şi iar,
Doamne,-n veşnicu-Ţi hotar!

O triplă emoţie pentru această zi de Înălţare!

inaltarea-domnuluiExistă în viața noastră cel puțin trei momente care ne intensifică bătăile inimii: durerea cu care ne despărțim de cei dragi, emoțiile cu care ne întoarcem acasă și nerăbdarea cu care așteptăm revederea prietenilor. Iar sărbătoarea de astăzi ne oferă tocmai acest cadru „tridimensional”, această triplă emoție.

În primul rând avem acest tabloul despărțirii lui Isus de ucenicii săi. Tristețea despărțirii de cel drag inimii lor, de Domnul și învățătorul lor, i-a copleșit cu siguranță. Însă durerea despărțirii este alinată de cuvintele mângâietoare ale lui Isus: „mergeți și convertiți popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățați-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor”. Faptul că cineva, la despărțire, îți încredințează o misiune atât de mare, faptul că are încredere totală în tine și mai ales că te asigură de prezența și ajutorul său, îți dă curaj și alină o parte din suferința despărțirii. Oare suntem noi cu adevărat triști atunci când, prin păcat, îl îndepărtăm pe Cristos din viața noastră?

Un alt punct de meditație poate fi „sentimentul” cu care Isus se întoarce acasă. Ne amintim cuvintele sale: „Mă duc să vă pregătesc un loc și, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi acolo unde sunt eu” (cf. In 14,2-3). Misiunea pe care Tatăl i-a încredințat-o a dus-o la îndeplinire și acum se întoarce acasă. S-a coborât din cer, a trăit în mijlocul oamenilor, a cunoscut sărăcia și truda muncii, iar în cele din urmă a fost condamnat de semenii săi la moarte. Însă acum, victorios asupra păcatului și a morții, se întoarce acasă, la Tatăl. Numai printr-o palidă analogie putem spune că Isus a simțit bucuria întoarcerii acasă așa cum o simțim și noi ori de câte ori refacem drumul spre locul pe care plini de emoție îl numim „acasă”.

Și nu în ultimul rând avem promisiunea reîntoarcerii: „Acest Isus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-ați văzut mergând în cer”. Orice om se poate analiza astăzi pentru a vedea dacă în viața sa există acest entuziasm, această nerăbdare în a aștepta întoarcerea Domnului: oare chiar așteptăm ziua întâlnirii cu Domnul? Oare chiar ne pregătim pentru această zi?

Reține

Înălțarea Domnului ne obligă să conștientizăm că, deși întors în casa Tatălui, el rămâne mereu în mijlocul nostru: ne privește și așteaptă să ne pregătim pentru momentul întoarcerii sale glorioase.

Joi, 29 mai 2014 

† ÎNALTAREA DOMNULUI
Sf. Maxim, ep.
Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

LECTURA I
Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11
1 Dragul meu Teofil, în prima carte a mea am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început, 2 până în ziua în care s-a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el. 3 După pătimirea sa, el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când stătea odată la masă cu ei, le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl. „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”. 6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat: „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?” 7 Isus le-a răspuns: „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul. Toate acestea le-a rânduit Tatăl şi numai el le are în stăpânire. 8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi. Atunci îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. 9 După aceste cuvinte ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor. 10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, unde se îndrepta Isus, iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe. 11 Aceştia au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru, tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)
R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
sau
Aleluia.
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,
înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,
el este împărat peste tot pământul. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul.
Cântaţi-i o cântare aleasă.
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne.
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

LECTURA A II-A
L-a făcut să şadă la dreapta sa, în ceruri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,17-23
Fraţilor, 17 Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei, să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii ca să-l cunoaşteţi pe deplin. 18 El să vă lumineze ochii inimii voastre ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa şi comorile de slavă, pe care voi le moşteniţi împreună cu cei credincioşi, 19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor. 20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos, când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri. 21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor, puterilor, tăriilor, stăpânirilor şi orice demnitate, oricare i-ar fi numele, atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare.22 Lui i-a supus toate şi, punându-l mai presus de toate, l-a orânduit capul Bisericii, 23 care este trupul lui şi plinătatea aceluia care desăvârşeşte toate în toţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 28,19-20
(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;
eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20
În acel timp, 16 cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: