Modul nostru de a privi, de a atinge, de a vorbi spun oamenilor cum suntem mai mult decât orice CV sau carte de vizită!

PaceaFiecare om poartă prin faptele și cuvintele sale un mesaj către toți cei cu care se întâlnește. De prea multe ori ni se întâmplă să uităm că gesturile noastre (chiar și cele pe care le considerăm neînsemnate!) influențează viața celor din jur. Trupul nostru are un limbaj și un mesaj: modul nostru de a privi, de a atinge, de a vorbi spun oamenilor cum suntem mai mult decât orice CV sau carte de vizită. Cu atât mai mult cu cât suntem creștini, trebuie să fim mereu atenți la mesajul pe care îl transmitem, să fim atenți ce purtăm cu noi și ce oferim omului contemporan care, fie că ne place sau nu, este aproapele nostru, este cel împreună cu care (trebuie să) mergem spre mântuire și împreună cu care vom împărți veșnicia.

Cristos în evanghelie ne spune ce trebuie să purtăm și să dăruim celor pe care îi întâlnim: „În orice casă veți intra, spuneți mai întâi: «Pace acestei case!»”. Iar mandatul său rămâne neschimbat de veacuri. A purta mesajul evangheliei, a spune oamenilor că „Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi” înseamnă a le oferi pacea, liniștea interioară care vine din „obișnuința de a sta aproape de Domnul”. Acesta este mesajul pe care l-a purtat sfântul Bonifaciu – și pentru care și-a dat și viața – acesta este mesajul pe care suntem și noi chemați să îl transmitem într-o lume încercată din ce în mai mult de violență și neliniște: pace acestei case, pace acestei inimi, pace acestei țări.

Însă pentru a putea transmite pacea și a chema oamenii la „obișnuința de a sta aproape de Domnul”, trebuie să fim noi înșine cei care avem o astfel de viață. Cât de liniștită este inima noastră în aceste zile? Cât de aproape de Domnul am trăit noi în ultima săptămâna? Care este mesajul pe care l-au transmis faptele pe care le-am făcut în ultimul timp? Cât de mult ne-am interesat în aceste zile de mântuirea celuilalt?

Profetul Isaia ne asigură că „toți vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru”. Toți! Însă ceea ce trebuie să ne frământe pe noi în această zi este dacă noi vom contribui în vrun fel la această mântuire a celuilalt: ce fac eu pentru ca aproapele să vadă „mântuirea adusă de Domnul”? Suntem hotărâți să facem în această zi acele lucrări prin care „mântuirea” și „pacea” să intre în inima și în casele celor de lângă noi?

Reține

Darul cel mai important pe care îl putem oferi aproapelui nostru este pacea adusă prin apropierea de Domnul. Acesta să fie mesajul pe care îl vom transmite astăzi: „Pacea Domnului să fie pururi cu voi”.

Joi, 5 iunie 2014 

Joi din saptamâna a 7-a a Pastelui
Sf. Bonifaciu, ep. m. **
Is 52,7-10; Ps 95; Lc 10,1-9

 

LECTURA I
A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru.
Citire din cartea profetului Isaia 52,7-10
7 Cât de plăcut este să vezi peste munţi paşii celui care vesteşte pacea, ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: „Dumnezeul tău este împărat!” 8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; e un strigăt de bucurie; ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; de la un capăt la altul al pământului, toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)
R
.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.
3 Vestiţi neamurilor slava lui,
vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,
daţi Domnului slavă şi cinste!
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a aşezat pământul pe temelii solide
ca să nu se clatine.
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

ALELUIA Mt 28,19a.20b
(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;
eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: