Dumnezeu dă celor care cer din toată inima harurile de care au nevoie… însă trebuie să știi să-ți împreunezi mâinile, să-ți îndoi genunchii și să te rogi!

Sfanta Liturghie de hirotonire intru diaconat_invocarea tuturor sfintilorNu de puține ori ne este dat să auzim aceste cuvinte: „Eu nu am nicio vocație. Dumnezeu nu numai că nu mi-a adresat nicio chemare, ci, mai ales, nu mi-a dat nici un talant. Nu am nimic bun în mine pe care l-aș putea oferi celorlalți”. Aceasta era și vocea unui seminarist care i-a spus directorului său spiritual: „Eu nu am vocație. Îmi place preoția, mă văd preot, dar simt că Dumnezeu nu m-a chemat la o astfel de misiune. Cred că este mai bine pentru mine să plec din seminar și să-mi găsesc altceva de făcut, ceva potrivit pentru mine”. Iar răspunsul plin de inspirație și înțelepciune al părintelui a fost acesta: „Poate că nu ai vocație. Poate că Dumnezeu nu te-a chemat să fii preot. Dar dacă îți place să fii preot, dacă simți în inima ta că ai putea fi un preot bun, cere acest dar, cere de la Domnul să te cheme printre aleșii săi. Nu uita ceea ce Domnul ne-a învățat: cereți și vi se va da”.

De prea multe ori ne-am obișnuit să ne plângem despre ceea ce nu avem, despre „talanții” pe care nu i-am primit. Dar de câte ori ne-am oprit să îngenunchem și să cerem în rugăciune ceea ce am vrea să avem? De câte ori i-am cerut Domnului – plini de credință – să ne dăruiască acea vocație, acei talanți, la care poate visăm ziua și noaptea și despre care vorbim cu toți prietenii noștri, numai cu Domnul nu?

Este adevărat că pentru cei mai mulți vocația (nu doar la sfânta preoție) este un dar gratuit, nemeritat, necerut, nesperat etc. Însă la fel de adevărat este că Dumnezeu dă celor care cer din toată inima harurile de care au nevoie, vocația după care suspină, talanții cu care pot schimba viața lor și a celor din jur. Dar trebuie să știi să-ți împreunezi mâinile, să-ți îndoi genunchii și să te rogi.

Barnaba nu a fost de la început numărat printre apostoli, însă „pentru că era om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință”, s-a învrednicit să fie numit apostol. Poate că acum nu suntem încă ceea ce speram să fim, însă trebuie să avem în inima noastră convingerea că și noi, asemenea lui, suntem puși deoparte pentru misiunea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Toți suntem importanți în ochii lui și cu fiecare dintre noi are un plan. Noi trebuie să ne rugăm fără încetare ca să descoperim acest plan al Domnului și să avem curajul de a-l duce la îndeplinire prin harul său.

Reține

Arată-mi, Doamne, calea pe care mi-ai pregătit-o și ține pașii mei statornici pe cărările tale. Dă-mi harul să cunosc care este voința ta și puterea de a îndeplini ceea ce tu poruncești inimii mele.

Miercuri, 11 iunie 2014 

Miercuri din saptamâna a 10-a de peste an
Ss. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, calug.
Fap 11,21b-26;13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

 

LECTURA I
Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.
Citire din Faptele Apostolilor 11,21b-26; 13,1-3
În zilele acelea, 21b un mare număr de oameni au îmbrăţişat credinţa şi s-au întors la Domnul. 22Biserica din Ierusalim a auzit vorbindu-se despre acestea şi atunci Barnaba a fost trimis până la Antiohia. 23 Acesta, când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima. 24 Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni. 25 De aceea Barnaba a plecat la Tars ca să-l caute pe Saul, 26 şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Un an întreg ei au fost oaspeţii acestei Biserici şi au instruit foarte mult popor. Astfel că la Antiohia s-a dat ucenicilor, pentru întâia oară, numele de creştini. 13,1 În această Biserică din Antiohia erau nişte oameni care profeţeau şi învăţau: Barnaba şi Simeon, numit Negru, Luciu din Cirene, Manahen, cel care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, şi Saul. 2 Într-o zi, pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Păstraţi-mi pe Barnaba şi pe Saul pentru misiunea la care i-am chemat!” 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6
R
.: Voi vesti fraţilor mei mântuirea Domnului.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au adus biruinţă. R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,
izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

5 Cântaţi Domnului din harpă,
să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

ALELUIA Cf. Lc 4,18
(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;
să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerului este aproape.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-13
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. 9 Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă dacă este acolo un om vrednic şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: