Sfântul minunilor și omul care ne învaţă să trăim pentru alții şi să ieșim din egoism…

Sfantul_AntonMBA Sfantul AntonMBAAtunci când multă lume iese deodată în stradă, pentru vreo „acțiune” (nu neapărat de protest!), de obicei se adună și mass-media ca să afle ce se întâmplă. E posibil ca după terminarea unor sfinte liturghii solemne, mai ales dacă sunt însoțite și de procesiune, la ieșirea din biserică să apară jurnaliștii și să întrebe: „De ce ați venit aici? Ce-i cu atâta lume adunată? Cine-i acest „sfânt Anton de Padova” despre care se tot vorbește?” Unii se vor gândi la răspunsuri posibile, în timp ce alții se vor gândi cum să facă să evite jurnaliștii. Dar înainte de a ne întreba jurnaliștii sau alții, putem să ne întrebăm noi înșine: de ce mergem la biserică? Ce ne adună sau ce anume ne-a îndemnat să lăsăm totul și timp de o oră, două, să stăm aici, în biserică, mai ales astăzi?
Răspunsul îl găsim chiar la începutul sfintei Liturghii. Ne-am însemnat cu Sfânta Cruce și am spus: „În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”. Sfânta Treime este prezența pe care o căutăm. Apoi, imediat au răsunat cuvintele „Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți”. Mergem la biserică pentru că avem nevoie de harul, dragostea și comuniunea lui Dumnezeu. Vrem să trăim în comuniune cu Dumnezeu, cu sfinții și cu oamenii. Și nu în ultimul rând, astăzi mergem la biserică în cinstea sfântului Anton.
Despre sfântul Anton fiecare știm multe. Este unul dintre cei mai populari sfinți. Sunt puține bisericile în care să nu fie cel puțin o icoană cu sfântul Anton. Deși a trăit doar 36 de ani a lăsat o urmă de neșters în istoria Bisericii. Cunoscut drept mare făcător de minuni, timp de sute de ani oamenii au apelat la mijlocirea sa puternică. A murit în 1231, iar în 1232 a fost canonizat și pe drept merită să i se spună „Sfântul”. Este sfânt prin iubirea față de Domnul, prin cunoașterea și trăirea Evangheliei, și prin dragostea față de aproapele.
Cel mai important la sfântul Anton poate fi considerat faptul că el ne învață să trăim pentru alții, să ieșim din egoism. Ferice de noi dacă putem spune mereu: „Eu am învățat să trăiesc pentru alții, nu pentru mine. Da, eu sunt astăzi fac aceasta pentru alții, pentru celălalt, pentru aproapele”. Prezența noastră în biserică și meditarea Bibliei să ne smulgă din orice egoism și să fim dispuși asemenea sfântului Anton să trăim pentru alții.

Reține

Dumnezeu îndreaptă toate spre binele celor care îl iubesc pe el și de dragul lor înfăptuiește orice minune. Nimic nu este imposibil pentru cel care crede.

PS. O rugăciunea, o urare de bine şi un gând de preţuire pentru toţi cei care poartă numele sfântului Anton.

Vineri, 13 iunie 2014 

Vineri din saptamâna a 10-a de peste an
Sf. Anton de Padova, pr. înv. **
Is 61,1-3a; Ps 18; Lc 10,1-9

 

LECTURA I
Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună.
Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a
1 Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; 2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11
R
.: Legea ta, Doamne, este mereu în inima mea.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Frica de Domnul este curată;
rămâne în veacul veacului;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul
şi decât toate pietrele scumpe,
mai dulci decât fagurele
şi decât mierea. R.

ALELUIA Cf. Lc 4,18
(Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia;
să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: