Vechea problemă, probabil și veșnică, este statornicia, nu cucerirea idealurilor.

Ne intelegem din priviriExistă cuvinte care nu au nevoie de interpretare, după cum există și priviri care nu au nevoie să fie explicate. Pur și simplu te pătrund și simți cum inima își schimbă ritmul bătăilor. Unele cuvinte rămân în mintea noastră pentru totdeauna, după cum unele priviri nu încetează niciodată să ne urmărească. Această stare o putem simți și astăzi după ce lăsăm cuvântul lui Cristos să se așeze în inima noastră: „iubiți pe dușmanii voștri, rugați-vă pentru cei care vă prigonesc și vă vorbesc de rău”.

Chemarea o știm atât de bine, însă mult mai greu este să găsim calea de a o împlini. Nu e ușor, însă atâția și atâția oameni, de la Cristos încoace, ne arată că este greu, dar nu imposibil. Evanghelia e posibilă. Evanghelia a fost scrisă pentru a fi trăită nu de îngeri, ci de oameni. Evanghelia este grea, dar în sprijinul celor care vor să o trăiască vine harul celui care a adus-o pe pământ. Evanghelia este exigentă, dar cel care a dat-o a fost și primul care a trăit-o până la moartea pe cruce. Și pentru aceasta a fost înălțat mai presus decât orice alt nume și acum în numele lui se pleacă tot genunchiul în cer și pe pământ și în tot locul: el este Cristos, Dumnezeu ca și Tatăl și Duhul Sfânt.

Trăirea evangheliei și atingerea exigențelor ei aduce o mulțumire greu de imaginat. Aduce glorie lui Dumnezeu și omului pe care el l-a creat și edifică Biserica, o întărește. Mai trist și îngrijorător este că dificultatea nu vine din a ajunge la trăirea evangheliei (aceasta reușim măcar din când în când!), ci din a rămâne în această trăire, a fi statornici. Greu este nu să fii neprihănit o dată, ci să fi așa mereu, să fii neprihănit pe orice cale, în orice zi. Cred că acesta a fost și simțământul psalmistului atunci când a simțit nevoia să se roage și să strige: „O, de ar fi căile mele statornice în a păzi poruncile tale” (Ps 118,5). Vechea problemă, probabil și veșnică, este statornicia, nu cucerirea idealurilor. Toți ne pricepem să ajungem pe munte, dar puțin sunt cei care reușesc să supraviețuiască acolo. Puțini sunt cei care știu cum este să rămâi mereu sus, aproape de Dumnezeu, trăind zi de zi evanghelia. Aceasta e greu, dar nu imposibil: cel care ne-a chemat, ne dă și puterea de a îndeplini lucrarea sa.

Reține

Totul, în afară de păcat, este greu și cere efort.  Trăirea evangheliei este grea, dar tot ce are nevoie pentru a deveni viața noastră este mai mult timp oferit și mai multă energie canalizată spre ea.

Marţi, 17 iunie 2014 

Marti din saptamâna a 11-a de peste an
Ss. Nicandru si Marcian, m.
1Rg 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

 

LECTURA I
Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab pentru păcatul săvârşit.
Citire din cartea întâi a Regilor 21,17-29
După moartea lui Nabot, 17 Domnul i-a vorbit profetului Ilie din Tisbe: 18 „Ridică-te, mergi la Ahab, care domneşte peste Israel în Samaria; în acest moment se află în via lui Nabot, unde s-a dus ca s-o ia în stăpânire. 19 Spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul: ai ucis un om, ca să pui mâna pe averea lui! De aceea aşa vorbeşte Domnul: Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, câinii vor linge şi sângele tău!” 20 Ahab i-a spus lui Ilie: „Şi aici m-ai găsit, duşmanule!” Ilie i-a răspuns: „Da, te-am găsit! Deoarece ai îndrăznit să faci ceea ce este rău în ochii Domnului, 21 voi aduce nenorocire asupra ta, îi voi înlătura pe urmaşii tăi, voi nimici pe toţi cei de parte bărbătească din casa ta, fie robi, fie oameni liberi. 22 Voi face casei tale ceea ce i-am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baasa, fiul lui Ahia, înaintaşii tăi, căci tu mi-ai aprins mânia şi l-ai făcut pe Israel să păcătuiască”.23 Iar împotriva Isabelei, Domnul a spus: „Câinii o vor mânca pe Isabela lângă zidurile Israelului. 24Dacă cineva din familia lui Ahab va muri în cetate, va fi mâncat de câini, iar dacă va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului”. 25 De fapt, n-a mai fost nimeni care să îndrăznească să facă ceea ce este rău în ochii Domnului, cum a făcut Ahab la îndemnul soţiei sale, Isabela. 26 El a săvârşit multe nelegiuiri închinându-se la idoli, asemenea amoriţilor, pe care Domnul îi alungase din faţa fiilor lui Israel. 27 Când Ahab a auzit aceste cuvinte rostite de Ilie, şi-a sfâşiat hainele şi s-a îmbrăcat numai cu o haină de pocăinţă; postea, dormea îmbrăcat în haina de pocăinţă şi umbla abătut. 28 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie: 29 „Ai văzut cum s-a umilit Ahab în faţa mea? Pentru că s-a umilit în faţa mea, eu nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii sale, ci abia sub domnia fiului său voi aduce nenorocirea peste casa lui!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.11 şi 16 (R.: cf. 3a)
R.: Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit.
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate
şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă de toată vinovăţia mea
şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

5 Căci recunosc fărădelegea mea,
păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6a Numai împotriva ta am păcătuit,
şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R.

11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele,
şi şterge toate nelegiuirile mele.
16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu,
de vinovăţia vărsării de sânge,
şi limba mea va preamări îndurarea ta. R.

ALELUIA In 13,34
(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;
să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: