Suntem atât de fragili, încât doar o mână nevăzută ne ține să nu ne aruncăm în golul deznădejdii!

ProvidentaViața noastră este plină de încercările pe care le-am făcut pentru a ne schimba, pentru a fi mai buni. De multe ori începem foarte hotărâți lupta împotriva slăbiciunilor noastre, însă după puțin timp renunțăm. Cădem cu atât de multă ușurință în vechile păcate încât stăm mereu pe malul prăpastiei descurajării. Suntem atât de fragili, încât doar o mână nevăzută ne ține să nu ne aruncăm în golul deznădejdii. Oare de ce nu reușim în hotărârile noastre bune? Oare de ce nu reușim pe termen lung să fim mai buni, să luptăm cu mai multă determinare împotriva păcatului intrat în lume prin Adam? De ce nu suntem statornici și perseverenți?

Sunt mulți care spun că am fi mai buni și viața noastră ar fi mai strălucitoare dacă am avea mereu scrise în fața ochilor (și mai ales în inimă) aceste cuvinte ale lui Isus: „Nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală și nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut”. Aceste cuvinte, dacă nu le-am uita și ne-am însemna în fiecare clipă cu ele, ne-ar ajuta să stăm departe de tot ceea ce știm că este rău. De ce nu conștientizăm în fiecare clipă că totul, absolut totul, chiar și gândurile noastre cele mai ascunse, chiar și faptele noastre cele mai bine tăinuite, vor deveni cunoscute tuturor? Nimic nu va rămâne ascuns. Oare nu ne cutremurăm la acest gând? Oare nu ar trebuie să avem mereu prezent acest adevăr și el să ne fie imbold doar spre bine, spre virtute? Nu ar trebui să găsim și aici forța pentru a persevera și a fi statornici în bine, renunțând la tot ceea ce este rău?

Se povestește despre un tată că atunci când și-a îmbrățișat fiul de care urma să se despartă pentru un timp îndelungat, i-a spus aceste cuvinte: „Fiule, să nu faci niciodată vreo faptă de care te-ai rușina să o faci atunci când sunt eu de față și să nu gândești niciodată ceva ce nu ai avea curajul să rostești de față cu mine”.

Drumul nostru spre o viață care să fie în totalitate o „mărturie despre Fiul înaintea oamenilor” trece prin conștientizarea acestui adevăr: totul va fi scos la iveală. Totul. Dar mai ales, trece prin conștientizarea unei prezențe mereu alături de noi: Dumnezeu. Tatăl ne stă mereu alături, ne privește faptele, ne ascultă cuvintele, ne citește gândurile, bune sau rele. Și în pofida răutății și a slăbiciunilor noastre, noi rămânem prețioși în ochii săi, mai prețioși decât toate vrăbiile din lume.

Reține

Schimbarea în bine nu trebuie să se concentreze pe îndepărtarea păcatului (nu fă răul!), ci pe apropierea de Dumnezeu (fă binele!). Când Dumnezeu se apropie, păcatul fuge!

Duminică, 22 iunie 2014 

† DUMINICA a 12-a de peste an
Ss. Paulin de Nola, ep.; Ioan Fisher, ep. si Thomas Morus, m.; Niceta de Remeisana, ep.
Ier 20,10-13; Ps 68; Rom 5,12-15; Mt 10,26-33

 

LECTURA I
Domnul eliberează sufletul celui sărman din mâna celor răi.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13
10 Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului: „Învinuiţi-l, strigă ei; haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!” Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”. 11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic; de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine; o veşnică ruşine care nu se va uita! 12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor, care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor! Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea. 13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c)
R.: În marea ta bunătate, ajută-mă, Doamne!
8 Pentru tine sufăr batjocură
şi ocara îmi acoperă faţa.
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei,
un necunoscut pentru fiii mamei mele;
10 căci râvna pentru casa ta m-a mistuit,
ocările celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

14 Către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.
În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,
tu care mă poţi mântui cu adevărat.
17 Ascultă-mă, Doamne; iubirea ta este plină de bunătate;
în îndurarea ta cea mare întoarce-ţi privirea spre mine. R.

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu uită de cei care sunt în închisoare.
35 Să-l laude cerurile şi pământul,
mările şi tot ce mişună în ele. R.

LECTURA A II-A
Harul adus de Cristos nu este la fel cu greşeala lui Adam.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12-15
12 Fraţilor, printr-un singur om, păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea; astfel, moartea a trecut la toţi oamenii, căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om. 13 De aceea păcatul era în lume şi înainte de Legea lui Moise, cu toate că păcatul nu poate fi socotit ca atare câtă vreme nu este o lege. 14 Totuşi de la Adam până la Moise moartea a domnit şi peste cei ce nu păcătuiseră printr-o neascultare, aşa cum făcuse Adam, care este icoana celui care avea să vină (adică a lui Cristos). 15 Dar harul nu este la fel cu greşeala. Căci dacă prin greşeala unuia toţi au fost loviţi cu moartea, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul lui au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui singur om, Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,26b.27a
(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul; de asemenea veţi da şi voi mărturie despre mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,26-33
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Nu vă temeţi de oameni, căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri. 28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: