Arhiva pentru iulie 5th, 2014

Mila și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor îmbrățișa; adevărul va răsări din pământ și dreptatea va coborî din cer!

adevaratele intrebariNu există nicio zi în care să nu formulăm cel puțin o întrebare, după cum inexistente sunt și zilele în care să nu avem de răspuns la întrebări. Iar una dintre întrebările care deseori își caută răspuns este: „De ce să citim Sfânta Scriptură? La ce ne ajută? Nu cumva este o carte „depășită” iar citind-o riscăm să ne înstrăinăm de lumea reală în care trăim, de lumea celui de-al treilea mileniu?” Un răspuns la această întrebare a răsunat din gura unui bătrân: „Citesc Biblia și o voi citi mereu pentru că am nevoie de speranță și totodată am nevoie de cineva de la care să învăț, am nevoie de cineva care să-mi arate drumul și să-mi răspundă la întrebările mele. Și de la nimeni nu pot învață mai multe decât de la Dumnezeu”. Speranță, știință și răspunsuri la întrebările vieții, iată câteva din roadele Sfintei Scripturi.

Toți avem nevoie de speranță și cu această dorință ne apropiem mereu de Dumnezeu și de cuvântul său: să pună în inima noastră speranța. Și cât de mult ne dorim să simțim împlinindu-se această promisiune a Domnului exprimată prin psalmist: „Mila și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor îmbrățișa; adevărul va răsări din pământ și dreptatea va coborî din cer”. Câtă nevoie au zilele noastre și sufletul nostru de milă, adevăr, dreptate și pace! Câtă nevoie avem de cuvântul lui Dumnezeu care să ne țină mereu aprinsă flacăra speranței și fiecare zi să o începem plini de convingere că astăzi vom trăi în pace și în dreptate, că astăzi vom răspândi în jurul nostru doar ceea ce este frumos, bun și adevărat, că astăzi vom simți cum însuși Domnul ne sprijină, ne „ridică din nou locuința dărâmată… îi repară spărturile”. Avem nevoie de speranță și trebuie în același timp să răspândim speranță citind și meditând cuvintele Scripturii.

Totodată nu trebuie să lăsăm fără rod învățăturile pe care Domnul ni le oferă. Să îndrăznim mereu să ne apropiem de Domnul și să-i adresăm întrebările și frământările noastre, zecile „de ce”-uri care ne fură liniștea și somnul. El singur are „cuvintele vieții veșnice”, acele cuvinte care fac lumină în viața noastră. Să îndrăznim pentru că atunci când Dumnezeu a fost „întrebat” de oameni: „Doamne, tu cu ce îți ocupi mintea? La ce te gândești? Ce te preocupă? Ce este mereu în mintea ta?” el a răspuns: „Voi! Voi sunteți mereu în mintea mea! Voi, oamenii, sunteți preocuparea mea”.

Reține

Cuvântul lui Dumnezeu, citit și meditat cu atenție, oferă omului una dintre cele mai mari comori: speranța!

Sâmbăta, 5 iulie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 13-a de peste an
Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *
Am 9,11-15; Ps 84; Mt 9,14-17

 

LECTURA I
Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel şi îi voi planta pe pământul lor.
Citire din cartea profetului Amos 9,11-15
11 Aşa vorbeşte Domnul: „În ziua aceea, eu voi ridica din nou locuinţa dărâmată a lui David, îi voi repara spărturile, îi voi ridica din nou zidurile ruinate, o voi zidi din nou ca în zilele de odinioară, 12pentru ca locuitorii ei să ia în stăpânire rămăşiţa lui Edom şi toate popoarele peste care a fost invocat numele meu – aşa spune Domnul, care va împlini toate acestea. 13 Iată, vin zilele – spune Domnul – în care se vor succeda de aproape aratul şi seceratul, culesul viilor şi semănatul, mustul va izvorî din munţi şi va curge de pe toate dealurile. 14 Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel. Ei vor construi din nou cetăţile pustiite şi vor locui în ele. Vor planta vii şi vor bea din vinul lor, vor cultiva grădini şi vor mânca din roadele lor. 15 Îi voi planta în pământul lor şi niciodată nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o – aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9)
R.: Cine împlineşte cuvântul Domnului se bucură de multă pace.
9 Ascultă ce zice Domnul:
El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi,
celor care se întorc la el din toată inima. R.

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea
şi pământul va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

ALELUIA In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-17
În acel timp, 14 au venit la Isus ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori, iar ucenicii tăi nu postesc deloc?” 15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor şi atunci vor posti.16 Nimeni nu pune un petic de stofă nouă la o haină veche, căci peticul trage din haină şi face o ruptură şi mai mare. 17 Nici nu se pune vinul nou în burdufuri vechi, căci astfel burdufurile se sparg şi vinul se varsă, iar burdufurile se pierd; ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă”.

Cuvântul Domnului