Arhiva pentru iulie 7th, 2014

Dorinţa papei

Teologia „în genunchi”. Senină, iubeşte Biserica

Maica BisericiiAdevărata teologie este aceea „făcută în genunchi”. Expresia aparţine teologului elveţian Hans Urs von Balthasar, care fixează contrastul între o teologie făcută la măsuţă şi una întocmai, făcută în genunchi („Teologie şi sfinţenie”, 1968). A sta în genunchi nu face referinţă la nicio manifestare pietistă sau devoţională, care înlocuiesc rigoarea ştiinţifică, necesară şi rod al studiului şi al cercetării, ci pune accentul pe poziţia interioară a teologului care este analogă cu aceea a sfântului Paul pe drumul Damascului: cuprins de o rază a gloriei lui Cristos, este aruncat în genunchi pentru a adora. Aceasta este imagine vie a teologului sau, cel puţin, punctul de la care trebuie plecat pentru a face teologie şi locul în care trebuie rămas.

Astăzi expresia este reluată frecvent de Papa Francisc cu nuanţe diferite. În cursul recentului Consistoriu, după conferinţa introductivă a cardinalului Wlater Kasper despre teologia căsătoriei, a mulţumit puternic cardinalului spunând că a găsit „o gândire senină în teologie. Este plăcut să citeşti teologie senină. Şi am găsit şi ceea ce sfântul Ignaţiu ne spunea, acel sensus Ecclesiae, iubirea faţă de Maica Biserică (…) mi-a făcut bine şi mi-a venit o idee – scuzaţi-mă, Eminenţă, dacă vă fac să vă ruşinaţi – dar ideea este că asta se numeşte a face teologie în genunchi”. Din rugăciune şi din adoraţie provin, aşadar, o teologie senină şi plină de iubire faţă de Biserică.

Teologia, dar şi predica şi cateheza sunt senine atunci când, de exemplu, se are grijă de modul lor de prezentare; în acest sens este important nu numai „ceea” ce se spune, ci şi „cum” se spune, din moment ce modul face parte din conţinut şi nu este o simplă circumstanţă externă (Juan Carlos Scannone). Astfel, atunci când „se face în genunchi” în atitudine de rugăciune şi de adoraţie şi pentru slujirea Domnului, comunicarea senină a credinţei se revelează din tonul vocii, din trăsăturile feţei, din gesturi şi, în cazul unei scrieri, din figurile retorice, din interjecţii şi chiar din punctuaţie.

Când, recent, Papa a vorbit profesorilor şi studenţilor de la Universitatea Pontificală Gregoriană, a invitat să se realizeze filozofia şi teologia „cu minte deschisă şi în genunchi”. Iată un alt element: atitudinea adoratoare a teologului are ca rod capacitatea de a rămâne mereu deschis spre acel „mai mult”, spre măreţia adevărului lui Dumnezeu. În acest sens, discursul teologic are mereu un soi de neterminare constitutivă. Dimpotrivă, teologul, dar şi predicatorul sau catehetul, care se complace cu propria gândire, cu propria viziune, pe care o consideră completă, este un mediocru. Uneori, se închide în propriile poziţii de teama de noutate, care provine din cunoaşterea profundă a misterului lui Dumnezeu, din aceea care provine din întâlnirea cu celălalt şi cu istoria. Adesea, frica de noutate conduce şi la atacarea celuilalt. şi se uită că adevărul trebuie să fie mereu exprimat în caritate.

În sfârşit, primind la 28 iunie delegaţia Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, Papa a urat ca „lucrarea Comisiei mixte internaţionale să poată fi expresie a acestei înţelegeri profunde, a acestei teologii făcute în genunchi”. Drumul spre unitatea deplină trece prin dialogul teologic, care se naşte şi creşte în contemplarea feţei lui Dumnezeu, a privirii pe care el o are faţă de cei care cred. Privirea spre Dumnezeu, hrănită din credinţă, speranţă şi caritate, generează o reflecţie teologică autentică, capabilă să-i apropie pe unii de alţii, deşi porneşte de la poziţii diferite.

(De Marco Doldi,
După agenţia SIR, luni 7 iulie 2014)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Ai încredere, credința ta te va salva de tot ce te neliniștește la acest început de săptămână!

Simbolul credinteiCu câtă detașare de probleme și de stresul cotidian ne-am începe această săptămână dacă am lua în serios cuvintele Sfintei Scripturi și am înțelege (mai ales, am crede!) că ele ne sunt adresate direct nouă. Evanghelia pe care o medităm vorbește inimii și vieții noastre: „Ai încredere, credința ta te va salva de tot ce te neliniștește la acest început de săptămână”. Ai încredere! Însă în loc de încredere, de cele mai multe ori râdem de orice fir de speranță care încearcă să încolțească în inima noastră. Ne-am pierdut încrederea în noi înșine, în cei din jur și uneori chiar și în Domnul. Ne simțim ca în „Valea Nenorocirii” și nu vedem clipa în care vom fi transformați în „Poarta Speranței”.

Astăzi cuvântul Domnul își caută loc în viața noastră. La început de săptămână putem să-l simțim pe Dumnezeu cum se apropie de noi (în casă, la birou, la școală, la locul de muncă, pe patul suferinței etc.) și ne „vorbește la inimă”: „Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate și judecată, în iubire și îndurare. Astăzi și în tot restul zilelor tale eu, Atotputernicul, voi fi „mirele tău”. Voi face totul pentru tine, așa cum un mire face pentru mireasa pe care o iubește”. Simțim noi această prezență plină de iubire? Îl simțim pe Domnul cum intră astăzi în inima noastră pentru a ne reda viața, pentru a ne reda speranța, pentru a ne reda fericirea, curajul, tot harul de care avem nevoie?

Această săptămână nu o începem singuri. Să nu ne temem. Domnul este lângă noi. Ne vorbește, ne lasă să-l atingem. Să începem această săptămână plini de convingerea psalmistului, indiferent de starea noastră: „Domnul este iubire și îndurare, el este îndelung răbdător și plin de dragoste; Domnul este bun față de toți, el își arată bunătatea față de orice făptură”. El își va arăta în această săptămână și bunătatea față de noi. Iar dacă simțim în viața noastră prezența vindecătoare a Domnului, să nu uităm să-i mulțumim. Totodată, psalmistul ne amintește că împreună cu mulțumirea se cuvine să vorbim și altora despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi, să amintim și altora (în special celor descurajați și suferinzi) prezența și puterea Domnului: „Vor descrie slava măririi tale, Doamne, și vor reaminti lucrările tale minunate. Vor arăta puterea ta admirabilă și vor vorbi despre măreția ta; își vor aminti de bunătatea ta nesfârșită și vor preamări dreptatea ta”.

Reține

Domnul este cel care prin prezența sa dă vieții noastre o nouă strălucire, dă vieții noastre speranța.

Luni, 7 iulie 2014 

Luni din saptamâna a 14-a de peste an
Fer. Benedict al XI-lea, pp.
Os 2,16-18,21-22; Ps 144; Mt 9,18-26

 

LECTURA I
Te voi logodi cu mine pentru totdeauna.
Citire din cartea profetului Osea 2,16-18.21-22
Aşa vorbeşte Domnul: 16 „Pe poporul meu, Israel, pe mireasa mea infidelă o voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă; acolo îi voi da înapoi viile şi din Valea Nenorocirii voi face Poarta Speranţei. 17 Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului”.18 Aşa spune Domnul: „Iată ce se va întâmpla în acea zi: tu mă vei numi «mirele meu» şi nu-mi vei mai spune «stăpânul meu»”. 21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare; 22 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)
R.: Domnul este iubire şi îndurare.
2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi
şi voi lăuda numele tău în veacul veacului;
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă
şi măreţia lui este fără margini. R.

4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale
şi se vor istorisi minunile tale.
5 Vor descrie slava măririi tale
şi vor reaminti lucrările tale minunate. R.

6 Vor arăta puterea ta admirabilă
şi vor vorbi despre măreţia ta;
7 îşi vor aminti de bunătatea ta nesfârşită
şi vor preamări dreptatea ta. R.

8 Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

ALELUIA 2Tim 1,10b
(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiica mea a murit chiar acum, dar vino şi va trăi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,18-26
18 În timp ce Isus vorbea, s-a apropiat de el un şef de sinagogă şi s-a prosternat în faţa lui, spunându-i: „Fiica mea chiar acum a murit; dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!” 19 Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu ucenicii săi. 20 Atunci s-a apropiat de el, pe la spate, o femeie care de doisprezece ani suferea de hemoragie şi i-a atins poala hainei, 21 căci îşi zicea în sine: „Dacă mă voi atinge cel puţin de haina lui, voi fi vindecată”. 22 Isus s-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Ai încredere, fiică, credinţa ta te-a vindecat”. Şi femeia s-a vindecat în ceasul acela. 23 Când Isus a ajuns la casa şefului de sinagogă, văzând cântătorii din fluier şi agitaţia mulţimii, 24 a zis: „Retrageţi-vă, copila n-a murit, ci doarme!” Dar ei au început să râdă de el. 25 După ce a dat afară mulţimea, Isus a prins-o pe copilă de mână şi ea s-a sculat. 26 Şi vestea aceasta s-a răspândit în tot ţinutul.

Cuvântul Domnului