Arhiva pentru iulie 9th, 2014

Omul cu inima împărțită nu întâmpină dificultăți doar în ajungerea la mântuire, ci și în trăirea acestei vieți.

God Loves YouProfetul Osea ar putea umbla și pe străzile noastre strigând: „Pământul acesta era la început ca o vie mănoasă care făcea multe roade. Dar cu cât a făcut mai multe roade, cu cât și-a dezvoltat știința și tehnologia, cu atât au zidit mai multe altare și și-au împietrit inima. Cu cât oamenii au acumulat mai multe bogății, cu atât au ridicat în cinstea idolilor monumente mărețe. Ba chiar s-au considerat ei înșiși dumnezeu, că pot decide viața și moartea, binele și răul”. Bogăția şi avariția nu doar că au furat mintea unora, ci le-a luat și sufletul. Mulți s-au înstrăinat de Domnul pentru că au uitat că totul, absolut totul, este darul său. Dar aceasta nu înseamnă că toți bogații sunt destinați osândei și toți săracii vor lua cu asalt cerul. Nicidecum!

Atunci care sunt criteriile? Cum e mai bine să fim: săraci sau bogați?! În fața mântuirii și a unei vieți trăite după voința lui Dumnezeu ceea ce contează este inima cu care se privește spre bunurile acestui pământ. Mântuirea este posibilă și pentru cel bogat și pentru cel sărac, însă este atât de dificil de atins de cel cu inima împărțită, este atât de greu pentru cel infidel, pentru cel care nu știe să decidă și să fie statornic. Iată ce spune Domnul: „Inima lor era împărțită, de aceea își vor primi pedeapsa”. Ce viață poate fi mai dificil de trăit sau ce drum spre mântuire poate fi mai greu de parcurs decât acela în care lupți împotriva lui Dumnezeu, decât atunci când, prin comportamentul tău, ți l-ai făcut „dușman” pe Dumnezeu?

Omul cu inima împărțită nu întâmpină dificultăți doar în ajungerea la mântuire, ci și în trăirea acestei vieți. Câtă durere în familiile unde inima (iubirea) unui soț este împărțită? Câtă trudă și risipă de energie pentru omul care are inima împărțită între activitățile sale și crede că le poate face bine pe toate? Câtă suferință în viața celor care nu reușesc, din cauza împărțirii inimii, să ia o decizie definitivă și să o urmeze?

Cristos caută și astăzi să aleagă ucenici pe care să-i trimită să vestească apropierea împărăției cerurilor. El alege și astăzi oameni care să învețe: „întoarceți-vă la Dumnezeu și credeți în evanghelie”. Iar unul dintre criteriile alegerii sale este tocmai acesta: vrea oameni care nu au inima împărțită, vrea oameni deciși.

Reține

„Oameni cu inima împărțită, curățați-vă inimile! Gemeți din cauza mizeriei voastre, jeliți și plângeți… Umiliți-vă în fața Domnului și el vă va înălța (Iac 4,8-10).

Miercuri, 9 iulie 2014 

Miercuri din saptamâna a 14-a de peste an
Ss. Augustin Zhao Rong, pr. si 119 îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.
Os 10,1-3.7-8.12; Ps 104; Mt 10,1-7

 

LECTURA I
A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.
Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12
1 Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Dar cu cât avea mai multe roade, cu atât zidea mai multe altare; cu cât ţara devenea mai bogată, cu atât ridica în cinstea idolilor monumente mai frumoase. 2 Inima lor era împărţită, de aceea îşi vor primi pedeapsa. Domnul le va răsturna altarele, le va distruge idolii. 3 Atunci vor zice: „Nu mai avem rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul. Dar dacă am avea un rege, ce ar putea să facă el pentru noi?” 7 A dispărut Samaria cu regele ei, ca spuma de pe suprafaţa apei! 8 Sanctuarele nelegiuirii în care a păcătuit Israel vor fi pustiite; spini şi mărăcini vor acoperi altarele lor. Atunci vor zice munţilor: „Ascundeţi-ne!” şi colinelor: „Cădeţi peste noi!” 12 Semănaţi dreptate şi veţi secera îndurare; desţeleniţi un pământ nou, a venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul, până va veni să reverse asupra voastră mântuirea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b)
R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui!
Vorbiţi despre toate minunile sale!
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,
voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,
7 Domnul este Dumnezeul nostru;
hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ALELUIA Mc 1,15
(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;
întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7
În acel timp, 1 chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici, Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le: „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor. 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”.

Cuvântul Domnului

Sub ocrotirea ta…

20140709-091936-33576552.jpg
Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte oricând de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.