Arhiva pentru iulie 10th, 2014

Domnul te lipește astăzi de obrazul său întocmai ca o mamă pe copilul ei.

providentaCitind și meditând în aceste zile Cartea profetului Osea, cu siguranță suntem copleșiți de emoții. În mod deosebit, fragmentul din această zi lasă urme puternice în inima noastră. Dacă recitim cu atenție suntem copleșiți de duioșia lui Dumnezeu. Este imposibil să nu simțim ce inimă duioasă de mamă are Dumnezeu Tatăl! Ce puternic bate inima lui Cristos! Ce foc mistuitor de inimi este Duhul Sfânt!

Fiecare putem relua fragmentul propus pentru sfânta Liturghie și să înlocuim numele lui Israel, cu numele nostru. Putem simți astfel cuvintele Domnului adresate direct inimii noastre: „L-am iubit pe „X” (adică pe mine, pe tine, pe fiecare) de când era copil, și din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Eu l-am învățat să meargă ținându-l cu mâinile mele, și el nu a înțeles că eu aveam grijă de el. L-am condus cu bunătate, cu legături de gingășie, l-am tratat ca un părinte care își ridică odorul la obraz, m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare”.

Noi suntem cei de care Domnul a avut și are grijă. Pe noi Domnul ne-a iubit dintotdeauna. Pe noi ne-a învățat să mergem în picioare și mai ales ne-a dat forța și curajul de a ne ridica atunci când am căzut sub povara vieții. Pe noi, același Domn, ne condus cu bunătate, cu gingășie, ne-a lipit de obrazul său, mai ales în momentele de suferință, de singurătate. Însă și noi, asemenea poporului ales, de multe ori nu am înțeles. Ne-am răzvrătit împotriva Domnului și ne-am considerat părăsiți de el. Ba chiar am strigat că avem dreptul de a trăi fără el, departe de el, chiar și împotriva lui. În toată această rătăcire a noastră am fost salvați (și suntem salvați!) doar din bunătatea și iubirea sa: „Inima mea se zvârcolește în mine și părerea de rău mă consumă. Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe X, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om”.

Pentru iubirea ce ne-o poartă el este cel care și astăzi trimite ucenicii săi ca să ne vestească împărăția cerurilor, să-i vindece pe cei bolnavi, să-i facă simțită prezența și iubirea în mijlocul nostru. Trebuie să ne întipărim în inimă acest adevăr: „Dumnezeu nu ne abandonează. El ne-a purtat de grijă și ne poartă, se îngrijește de noi așa cum o mamă are grijă de copiii săi”. Astăzi el pune în inima noastră pacea și iubirea sa. Să nu refuzăm prezența sa, binele său, cuvintele sale.

Reține

În această zi, fie că ești tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, sănătos sau bolnav, Dumnezeu te ține în brațe. Domnul te lipește astăzi de obrazul său întocmai ca o mamă pe copilul ei.

Joi, 10 iulie 2014 

Joi din saptamâna a 14-a de peste an
Sf. Victoria, m.
Os 11,1.3-4.8c-9; Ps 79; Mt 10,7-15

 

LECTURA I
Inima mea se zvârcoleşte în mine.
Citire din cartea profetului Osea 11,1.3-4.8c-9
1 Aşa vorbeşte Domnul: „L-am iubit pe Israel de când era copil, şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu.3 Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele, şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el. 4 L-am condus cu bunătate, cu legături de gingăşie, l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz, m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare. 8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine şi părerea de rău mă consumă. 9 Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Israel, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om. În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt şi nu voi veni să vă nimicesc”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2 şi 3b.15-16 (R.: 4b)
R.: Arată-ne faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
2 Ia aminte, păstor al lui Israel,
tu care-l povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă,
tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;
3b Arată-ţi puterea şi vino în ajutorul nostru. R.

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;
priveşte din cer şi vezi.
16 Cercetează via aceasta.
Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

ALELUIA Mc 1,15
(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;
întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Gratis aţi primit, gratis să daţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. 9 Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă va refuza cineva să vă primească şi să dea ascultare cuvintelor voastre, ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturând praful de pe picioarele voastre. 15 Vă spun adevărul: „În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cuvântul Domnului