Arhiva pentru iulie 20th, 2014

Noi suntem cei care decidem dacă la final de pe ogorul inimii noastre se va secera grâu sau neghină! Tu decizi!

sperantaCâtă culoare și ce balsam plăcut pentru sufletul nostru în această duminică prin cuvântul pe care Domnul ni-l oferă. Cum să nu prinzi curaj și să faci binele (mai ales, să devii bun!) când simți acest adevăr în inima ta: „Tu, Doamne, care ești stăpânul a toată puterea, judeci cu blândețe și ne conduci cu multă îngăduință, căci tu dispui de putere oricând vrei. Prin acest exemplu tu ai învățat poporul tău că cel drept trebuie să se poarte cu omenie și ai sădit în fiii tăi speranța că celor păcătoși le dai posibilitatea să se întoarcă la tine”.

Noi suntem cei păcătoși, cei cărora Domnul le acordă încă o zi, această zi, pentru a se întoarce la el. Noi suntem acel ogor în care a fost pusă sămânță bună, însă, trăind clipe de neatenție, dușmanul nostru, Diavolul, a semănat neghină. Dacă privim în inima noastră, la faptele și gândurile noastre, vedem cu ușurință că noi înșine suntem un amestec de grâu și de neghină. Iar Dumnezeu ne îngăduie, ne rabdă tocmai în vederea unei purificări, în speranța că binele din noi va dospi și va triumfa asupra răului, că acel mic sâmbure de bunătate pe care îl purtăm în noi va rodi și va deveni mai mare decât orice altceva se află în inima noastră. Noi suntem cei care decidem dacă la final de pe ogorul inimii noastre se va secera grâu sau neghină. Faptele noastre irigă fie grâul, fie neghina! Să ne decidem!

Cu siguranță nu este aceasta prima zi în care cuvântul Domnului ajunge în inima noastră și ne sensibilizează. Au mai fost duminici în care am luat hotărârea de a ne schimba, de a ne întoarce la el, izvorul oricărui bine, dar dușmanul ne-a înăbușit de fiecare dată elanul prin neghina sa strecurată în sufletul nostru. Astăzi însă nu ne mai bizuim pe forțele noastre atât de firave, ci, după îndemnul apostolului, îl chemăm pe Duhul Sfânt în ajutorul slăbiciunilor noastre. Ceea ce nu am reușit singuri, vom reuși prin prezența și ajutorul Duhului Sfânt care „intervine pentru noi cu suspine negrăite”.

Să-l binecuvântăm pe Domnul pentru îndelunga sa răbdare cu noi, păcătoșii. Să-i mulțumim pentru că pune în inima noastră speranța și posibilitatea de a ne întoarce la el. Să ne angajăm în această întoarcere cu toată ființa și, sprijiniți de prezența și ajutorul Duhului Sfânt, vom ajunge ziua în care, purificați prin sacramentul spovezii, „vom străluci ca soarele în împărăția Tatălui”.

Reține

Nu nesocoti îndelunga răbdare pe care Domnul o are cu tine. Veghează asupra vieții tale pentru ca să fii aflat printre grâul cel bun purtat de îngeri în hambarul Domnului.

Duminică, 20 iulie 2014 

† DUMINICA a 16-a de peste an
Ss. Apolinar, ep. m.; Ilie, profet; Aurel, ep.
Înt 12,13.16-19; Ps 85; Rom 8,26-27; Mt 13,24-43 (Mt 13,24-30)

 

LECTURA I
Doamne, tu dai celor păcătoşi posibilitatea să se întoarcă la tine.
Citire din cartea Înţelepciunii 12,13.16-19
13 Nu există nici un Dumnezeu afară de tine, Doamne, care ai grijă de toate şi dovedeşti că judecăţile tale nu sunt nedrepte. 16 Tăria ta este temelia dreptăţii tale şi, pentru că eşti stăpân peste toate, te arăţi îngăduitor faţă de toţi. 17 Omul a cărui putere nu este recunoscută îşi dovedeşte tăria şi pe cei care i se împotrivesc cu bună ştiinţă îi înfrânge fără milă. 18 În timp ce tu, Doamne, care eşti stăpânul a toată puterea, judeci cu blândeţe şi ne conduci cu multă îngăduinţă, căci tu dispui de putere oricând vrei. 19 Prin acest exemplu tu ai învăţat poporul tău că cel drept trebuie să se poarte cu omenie şi ai sădit în fiii tăi speranţa că celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,5-6.9-10.15-16a (R.: 5a)
R.: Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare!
5 Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare,
pentru toţi care te cheamă.
6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea;
ia aminte la glasul plângerilor mele. R.

9 Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni şi te vor adora
şi vor preamări numele tău, Doamne,
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate.
Tu singur eşti Dumnezeu! R.

15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi bun,
îndelung răbdător şi plin de dragoste
şi îţi ţii cuvântul.
16a Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine;
dă slujitorului tău putere
şi ajută-l pe fiul slujitoarei tale. R.

LECTURA A II-A
Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine negrăite.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-27
Fraţilor, 26 Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, 27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor cunoaşte gândurile Duhului Sfânt: el ştie că, intervenind pentru credincioşi, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-43
În acel timp, Isus a spus mulţimii această parabolă: 24 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. 25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. 26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina. 27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» 28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» 29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul. 30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunaţi-l în hambarul meu». 31 Isus le-a mai spus o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar pe care un om l-a semănat în ogorul său. 32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”. 33 Le-a mai spus şi o altă parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină, ca să dospească tot aluatul”. 34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole, 35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”. 36 Apoi, părăsind mulţimea a venit acasă. Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-ne parabola neghinei din ogor”. 37El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea; sămânţa bună sunt fiii împărăţiei; neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat şi pe cei care săvârşesc răul 42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi să audă!”

Cuvântul Domnului