Arhiva pentru iulie 29th, 2014

Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia!

Prietenul meuPrintre zecile de frământări care ne iau cu asalt viața, Dumnezeu strecoară în fiecare zi picături de fericire și de liniște. Una dintre cele mai plăcute mângâieri de care se poate bucura inima omului este prietenia. Prietenia adevărată se atinge greu, unii spun că mult mai greu decât iubirea, mai ales dacă ne gândim la „iubirile” care vin și pleacă, aceasta în timp ce prietenii adevărați rămân pentru totdeauna alături de tine și în inima ta. Să ne amintim în această zi de prietenii noștri, să refacem istoria prieteniilor noastre: cum i-am cunoscut, cum le-am fost și ne-au fost alături. Cine este prietenul nostru cel mai bun?

Chiar dacă Isus nu a vorbit mult despre prietenie, prin viața și parabolele sale (cf. Lc 11,5-8) a lăsat să se vadă valoarea acestei „virtuți”. Cei care l-au înconjurat au devenit prietenii săi și s-a adresat ucenicilor numindu-i prieteni: „Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute” (In 15,14-15; cf. Lc 12,4). Însă dincolo de discursurile despre prietenie și de legătura sa puternică cu apostolii, suntem chemați să privim spre prietenia dintre Isus și sfinții zilei: Marta, Maria și Lazăr. Să încercăm să pătrundem în profunzimea legăturii dintre Isus și această „familie”, să vedem forța prieteniei și să aprofundăm valoarea ei și în viața noastră.

Suntem încercați de emoții când întrezărim mărturia lui Isus despre valoarea prieteniei pe care evanghelistul Ioan o redă în capitolul 11. Ce har să te simți prietenul lui Dumnezeu, să apelezi la el cu încredere, „în caz de boală, ca și în timp de sănătate”, să te simți atât de apropiat de el ca o mireasă, ca un mire de alesul inimii sale. Dar în același timp câtă binecuvântare să știi că Dumnezeu te privește ca pe un prieten, că ești cel în care el își găsește bucuria, cel căruia îi calcă cu drag pragul casei, cel care se lasă atins de tine și în același timp stă la masă cu tine.

Dumnezeu are prieteni. Dumnezeu își caută prieteni. El vrea ca fiecare om să fie prietenul său, el vrea ca fiecare inimă „să aleagă partea cea mai bună care nu i se va lua”. Omul este cel care alege sau respinge prietenia cu Dumnezeu. Tu cum ești în relația cu Domnul? Te simți cu adevărat prietenul său? Simți că Dumnezeu vine cu plăcere în inima ta, în familia ta, în casa ta?

Reține

„Prietenul iubește în orice timp, se naște ca un frate în strâmtorare” (Prov 17,17).

Marţi, 29 iulie 2014 

Marti din saptamâna a 17-a de peste an
Ss. Marta **; Lazar si Maria, frati
Prov 31,10-13. 19-20.30-31; Ps 14; In 11,19-27 (Lc 10,38-42)

LECTURA I
Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă.
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31
10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.
2 Cel care duce o viaţă curată
săvârşeşte ceea ce este drept,
el spune adevărul din inima sa
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

3bc El nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,
dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care se poartă astfel
nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA In 8,12b
(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,
cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,19-27
În acel timp, 19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. 21 Marta i-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a răspuns: „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

ALELUIA Lc 11,28
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu
şi îl păzesc. (Aleluia)

EVANGHELIA
Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului