Tu ești chemat să îmbraci suflete și să hrănești inimi!

Suflet neimpartitÎntr-o zi am întâlnit un bătrân care mi-a pătruns inima cu privirea sa limpede. M-a oprit și m-a întrebat: „Tinere, care era visul tău când erai mic? Ce-ți doreai să faci pentru cei din jurul tău?”. Atunci mi-am amintit frumusețea copilăriei și a bisericilor pline. Da, pline mai ales la începutul anilor ’90, când toți veneau să primească ajutoare. Și i-am spus: „Când eram mic visam să-mi cumpăr un camion cu care să aduc ajutoare din străinătate și să le împart săracilor. Visam să-i aduc pe toți la biserică și să-i îmbrac, să-i hrănesc. Îmi era milă de cei săraci, flămânzi. Acesta era visul meu: o biserică plină de lume care nu suferă, care are cu ce să se îmbrace și ce să mănânce. Apoi am crescut. Am renunțat la camion și mi-am cumpărat o Biblie. Am început să predic evanghelia. Am devenit preot și am început să celebrez Euharistia. Credeam că și așa se pot umple biserici și bucura oameni. Credeam că și așa oamenii vor simți cum Dumnezeu poartă de grijă poporului său, cum îl hrănește și îl îmbracă…”. Mi-a mângâiat chipul descurajat și mi-a spus: „Nu te mai strădui să-ți umpli biserica cu trupuri. Caută suflete! Tu ești chemat să îmbraci suflete și să hrănești inimi!”

Mustrarea Domnului vine asupra noastră în această duminică: „De ce vă irosiți banii pentru ceea ce nu vă hrănește și munca voastră pentru ceea ce nu vă satură?”. De ce ne zbatem pentru ceea ce este lipsit de valoare? Cum de uităm că singurul care poate hrăni omul, singurul care îi poate da „să mănânce și să se sature” este Domnul?! Doar ceea ce ne oferă el poate umple ființa noastră. Fără el mereu va fi un gol în noi. Fără dragostea sa, chiar dacă avem totul, ne simțim goi, flămânzi, rătăciți „ca o turmă fără păstor”. Să întipărim în inimă adevărul proclamat de sfântul Paul: dragostea lui Dumnezeu față de noi este mai mare decât „necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia”. Să ne rugăm astăzi pentru cei descurajați, pentru cei aflați în lipsuri materiale și spirituale. Plini de încredere să cântăm împreună cu psalmistul, invocând mila și ajutorul Domnului: „Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranță spre tine, Doamne; tu le dai hrană la vreme potrivită. Tu deschizi mâinile tale și saturi cu dărnicie orice vietate”. Domnul să îmbrace sufletele noastre și să ne hrănească inimile.

Reține

Ziua Domnului se cinstește nu doar purtându-ți trupul la biserică, ci mai ales lăsându-ți inima înveșmântată în cuvântul lui Dumnezeu, hrănită de Trupul lui Cristos și luminată de harul Duhului Sfânt.

Duminică, 3 august 2014 

† DUMINICA a 18-a de peste an
Sf. Martin, pustnic
Is 55,1-3; Ps 144; Rom 8,35.37-39; Mt 14,13-21

LECTURA I
Veniţi şi mâncaţi!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-3
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 144,8-9.15-16.17-18 (R.: cf. 16)
R.: Tu, Doamne, împarţi hrană tuturor vieţuitoarelor!
8 Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

15 Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranţă spre tine,
tu le dai hrană la vreme potrivită.
16 Tu deschizi mâinile tale
şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale,
milostiv în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,
alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

LECTURA A II-A
Nici o făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,35.37-39
Fraţilor, 35 cine ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,
dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Toţi au mâncat pe săturate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,13-21
În acel timp, 13 când Isus a auzit de moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat cu luntrea spre un ţinut nelocuit, ca să fie singur. Mulţimile au aflat şi, ieşind din cetăţile lor, l-au urmat mergând pe jos. 14Coborând din luntre, a văzut o mare mulţime de oameni şi a fost cuprins de milă faţă de ei, şi i-a vindecat pe cei bolnavi. 15 Spre seară au venit ucenicii şi i-au spus: „Ţinutul este nelocuit şi se face târziu; dă drumul deci mulţimii ca să meargă prin cetăţi ca să-şi cumpere de mâncare”. 16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să meargă; daţi-le voi să mănânce!” 17 Ei i-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti”. 18 Isus le-a zis: „Aduceţi-le aici!” 19 După ce a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi doi peşti şi, ridicându-şi ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulţimii. 20 Toţi au mâncat şi s-au săturat, iar din firimiturile care au rămas s-au strâns douăsprezece coşuri pline. 21 Cei care mâncaseră erau vreo cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: