Temeiul credinței, speranței și al iubirii nu trebuie să fie înțelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu!

Dumnezeu este iubireCât cunoaștem cu adevărat din iubirea pe care Dumnezeu ne-o poartă? Cât simțim cu adevărat din ceea ce Domnul pregătește zi de zi pentru noi? Oare bătăile inimii noastre nu devin mai accelerate atunci când auzim că el a pregătit celor care îl iubesc „ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns”?! Să citim cu atenție și să reținem: Dumnezeu însuși, nu omul, este cel care pregătește această „răsplată”. El, cel despre care știm că nu înșală și nici nu poate fi înșelat, privește cu drag la noi în fiecare zi și ne cere să ne umplem de speranța în fericirea pe care ne-o pregătește.

Dacă se întâmplă ca în fața unei promisiuni atât de înălțătoare să trăim totuși în suferință, este pentru că ne-am pus încrederea doar în oameni. Este bine să avem încredere în cei de lângă noi, este bine să nu fim suspicioși și bănuitori, este bine să cerem și să ne bizuim pe sprijinul lor, dar nu este suficient, mai ales în privința realităților spirituale, a celor care țin de mântuirea sufletului. Sprijinul adevărat ne este harul lui Dumnezeu. Dacă cei de lângă noi ne-au dezamăgit, nu ne-au purtat la fericire, este pentru că am cerut și am așteptat de la ei ceea ce numai Dumnezeu poate oferi.

Temeiul credinței, speranței și al iubirii nu trebuie să fie înțelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu (cf. 1Cor 2,5). Cu toate acestea, trebuie să privim și la cei din jur. Nu trebuie să facem din ei un fundament pentru viața noastră, dar putem afla în ei un sprijin. Cât de mult a influențat și a sprijinit prin viața sa sfântul Dominic oamenii pe care i-a întâlnit! Câte suflete a reînnoit prin predicile sale! Câte haruri au smuls cerului zeci de generații prin rugăciunea sfântului rozariu pe care el ne-a învățat-o. Câte inimii sunt pregătite și astăzi de frații dominicani – Ordinul predicatorilor, ordin călugăresc pe care el l-a înființat!

Și așa cum alții sunt pentru noi „sarea pământului și lumina lumii”, la rândul nostru suntem chemați să fim lumină. Nimeni nu trebuie să-și întemeieze viața spirituală și credința pe felul nostru de a trăi, însă toți trebuie să vadă în cuvintele și faptele noastre că „păzim cuvântul vieții”, că suntem ca niște făclii mereu aprinse în mijlocul acestei lumi asaltată de întuneric. Să ne ridicăm și să vestim fraților noștri înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în Isus Cristos și în Evanghelie.

Reține

Vestește celui de lângă tine lucrările minunate ale Domnului, vorbește despre Evanghelie! Fă din viața ta cea mai frumoasă și convingătoare predică!

Vineri, 8 august 2014 

Vineri din saptamâna a 18-a de peste an
Sf. Dominic, pr. **
1Cor 2,1-10a; Ps 95; Mt 5,13-16

LECTURA I
Noi vestim înţelepciunea tainei lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-10a
Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu. 6 Celor maturi în credinţă le propunem şi noi o înţelepciune, dar ea nu este înţelepciunea acestei lumi, nici înţelepciunea stăpânitorilor acestei lumi, care sunt muritori. 7 Dimpotrivă, noi vestim înţelepciunea lui Dumnezeu, înţelepciune ţinută ascunsă, dar rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor, ca să ne ducă la mărire. 8 Nimeni dintre stăpânitorii acestei lumi nu a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul măririi. 9 Noi vă vestim, după cum spune Scriptura: ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns, aceea a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. 10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, această înţelepciune.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)
R
.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.
3 Vestiţi neamurilor slava lui,
vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,
daţi Domnului slavă şi cinste!
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a aşezat pământul pe temelii solide
ca să nu se clatine.
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

ALELUIA Fil 2,15-16
(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,
ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: