„Nu-ți visa viața de creștin, ci trăiește-ți activ visul de credință!”

Edith SteinCine a avut posibilitatea să viziteze muzeul lagărului de concentrare de la Auschwitz, nu poate să nu simtă întrebările încolțind în inima sa: „Cât de departe poate merge răutatea, violența umană? Care sunt limitele răului ce se naște din interiorul omului?” Ceea ce s-a întâmplat acolo și în toate lagărele și închisorile regimurilor totalitariste ne vorbește despre „ura” care poate să pună stăpânire pe inima omului și să-l poartă la cele mai atroce acțiuni.

Însă nu trebuie să uităm că acele locuri macabre nu sunt doar memoria răului, ci și un adevărat memorial al binelui, al virtuții din atâtea suflete. Mii de oameni și-au mărturisit credința și iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele tocmai în acele locuri în care toți încercau să sufoce iubirea între oameni și credința în Dumnezeu. Acolo și-au mărturisit credința oameni desăvârșiți ca sfânta Tereza Benedicta a Crucii care a practicat ceea ce i-a învățat pe alții: „Nu-ți visa viața de creștin, ci trăiește-ți activ visul de credință!” În acele locuri rugăciunea Esterei s-a înălțat din inimi cuprinse de groaza morții și a răului din jur: „Adu-ți aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre! Dă-mi curaj, Doamne, regele tuturor dumnezeilor și stăpânitor al tuturor puterilor. Mâna ta să ne elibereze! Vino în ajutorul meu pentru că sunt singură și nu am pe nimeni în afară de tine, Doamne”.

Aceasta ar trebuie să fie astăzi și rugăciunea noastră. Împreună cu femeile sfinte pe care le laudă Scriptura și cu cele care au dat strălucire Bisericii, trebuie să devenim și noi „adevărați adoratori ai Tatălui”, oameni care „să se închine în duh și adevăr”, oameni dispuși să lepede „hainele de lux” și să îmbrace hainele de pocăință, oameni dispuși să-și dea viața pentru adevăr, pentru valorile umane și spirituale. În mijlocul acestei generații pline de controverse, în care mulți arată spre Cristos și creștinism ca responsabili ai răului, noi trebuie să rămânem martori și colaboratori ai adevărului: Cristos e iubire!

Încă de la începutul creștinismului s-a implementat acest adevăr: „Sângele martirilor este sămânța creștinilor”. Prin harul lui Cristos, noi și credința noastră suntem rodul martiriului celor din lagărele naziste și comuniste. Sacrificiul sfinților martiri nu a rămas fără rod. Să trăim în așa fel încât și viața noastră să aducă rod bogat. Privind la viețile sfinților, care este hotărârea mea pentru astăzi? 

Reține

Trăiește măcar o zi în care să-ți pui toate capacitățile în slujba credinței!

Sâmbăta, 9 august 2014 

Sâmbata din saptamâna a 18-a de peste an
SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroana a Europei
Est 4,17k-mrt; Ps 33; In 4,19-24

LECTURA I
Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre!
Citire din cartea Esterei 4,17k-m.r.t
În zilele acelea 17k regina Estera a alergat la Domnul, cuprinsă de groaza morţii şi dezbrăcându-se de hainele sale de lux, s-a îmbrăcat în haine de deznădejde şi de jale, iar în locul parfumurilor scumpe şi-a presărat pe cap cenuşă şi ţărână. Ea i-a adresat Domnului Dumnezeului lui Israel această rugăciune: 17l „Domnul meu, numai tu singur eşti regele nostru! Ajută-mă pe mine care sunt singură şi nu am alt ajutor decât pe tine, căci un mare pericol mă ameninţă. 17m Eu am auzit din copilăria mea, în familia tatălui meu, că tu, Doamne, l-ai ales pe Israel dintre toate neamurile şi pe părinţii noştri dintre toţi strămoşii ca să fie moştenirea ta veşnică şi ai făcut pentru ei tot ceea ce le-ai promis. 17r Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre! Dă-mi curaj, Doamne, regele tuturor dumnezeilor şi stăpânitor al tuturor puterilor. 17t Mâna ta să ne elibereze! Vino în ajutorul meu pentru că sunt singură şi nu am pe nimeni în afară de tine, Doamne”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)
R
.: Domnul mă eliberează de tot ce mă înspăimântă.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

ALELUIA Cf. In 4,24
(Aleluia) Tatăl îşi doreşte adoratori adevăraţi,
care să i se închine în duh şi adevăr. (Aleluia)

EVANGHELIA
Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,19-24
În acel timp, femeia samariteană i-a spus lui Isus: 19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 20Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, în care adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 24 Dumnezeu este duh şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: