„Noaptea mea nu cunoaște întuneric, ci toate sunt scăldate în lumină”!

20140708-200106-72066507.jpgAcum este perioada în care oamenii privesc cu ardoare spre înălțimi în timpul nopții pentru a surprinde dârele luminoase cu care se brăzdează cerul. Oamenii de știință spun că ploaia de stele este un fenomen care se datorează dezintegrării în atmosfera Pământului a resturilor de materie provenite de la o cometă. Acestea intră în atmosferă cu o viteză de până la 220000 km/ora, producând o dâră de lumină în momentul dezintegrării. Însă tot aceasta este perioada în care „cerul” bogat al Bisericii este brăzdat de sfinți. Zi de zi, oameni deosebiți ne îndeamnă să le privim exemplul și să le imităm credința.

Sfântul Laurențiu, diacon și martir, spunea: „Noaptea mea nu cunoaște întuneric, ci toate sunt scăldate în lumină”. Risipirea întunericului și liniștirea inimii este rodul unei vieți în care locuiește Dumnezeu. Cel care îl întâlnește pe Dumnezeu simte „dulcea adiere de vânt” care alungă orice tulburare și neliniște. În această duminică Domnul ni se înfățișează și ne cheamă la el: „Vino!” Chiar dacă în viața noastră și în jurul nostru este noapte și furtună, Domnul ne cheamă spre el. „Ai încredere. Curaj. Nu te teme! Atât timp cât vii spre mine, cât ești cu mine, cât crezi în mine, nimic rău nu ți se va întâmpla, chiar dacă va trebui să pășești pe deasupra apelor învolburate. Nu te teme!”.

Privim la sfinți, privim la cei care și-au dat viața pentru Cristos, privim la cei care au îndrăznit să coboare din „siguranța” bărcii și să meargă pe ape și ne întrebăm: credința noastră până unde este dispusă să meargă? Care este ultimul act de credință pe care l-am făcut, dincolo de cuvintele mărețe pe care le rostim cu ușurință? În mod concret, la ce aș fi dispus să renunț pentru Cristos și pentru împărăția cerurilor? Ba mai mult: pentru că viața de credință nu înseamnă doar renunțare, ci înseamnă devenire, ce sunt dispus să devin pentru Cristos? Poate unul va deveni preot, altul persoană consacrată, altul un soț iubitor și fidel, altul o mamă plină de gingășie și responsabilitate, altul un tânăr virtuos sau un copil ascultător etc. Pentru fiecare Cristos este o provocare de a se transforma, de a deveni „lumină”. Este important la ce renunți pentru Cristos, dar și mai important este ceea ce devii pentru Cristos!

Reține

Vocația creștinului nu este doar de a renunța la întuneric, ci de a străluci, de a deveni lumină. Viața noastră trebuie să devină o stea care să lumineze până și în cea mai întunecată noapte. De fapt, nu noi luminăm, ci Cristos care locuiește în noi.

Duminică, 10 august 2014 

† DUMINICA a 19-a de peste an
Sf. Laurentiu, diacon m.
1Rg 19,9a.11-13a; Ps 84; Rom 9,1-5; Mt 14,22-33

LECTURA I
Stai pe munte în calea Domnului!
Citire din cartea întâi a Regilor 19,9a.11-13a
În zilele acelea, când profetul Ilie a ajuns la muntele Horeb, 9a a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo. 11 Domnul i s-a adresat spunându-i: „Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului”. Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă, încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, dar Domnul nu era în furtună. După furtună a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în cutremur. 12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt. 13a Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!
9ab Ascultă ce zice Domnul:
El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aş dori chiar să fiu blestemat pentru fraţii mei.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 9,1-5
Fraţilor, 1 vă spun adevărul în Cristos: nu mint, conştiinţa mea dă mărturie despre acest lucru în Duhul Sfânt: 2 Am în inima mea o mare întristare, o durere continuă. 3 Pentru iudei, fraţii mei de acelaşi neam, aş dori chiar să fiu blestemat, despărţit de Cristos: 4 căci ei sunt israeliţi, a lor este înfierea şi mărirea şi legămintele şi Legea şi cultul şi promisiunile lui Dumnezeu; 5 ai lor sunt patriarhii şi din ei s-a născut Cristos după trup, el care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Ps 129,5
(Aleluia) Speranţa mea este în Domnul;
eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Porunceşte-mi să vin la tine pe apă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 14,22-33
22 Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. Între timp avea să dea drumul mulţimii. 23 După ce a dat drumul mulţimii, el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur.24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era împotrivă. 25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, deoarece credeau că e o stafie şi au început să strige de frică. 27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” 28 Petru i-a zis atunci: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 29 Isus i-a zis: „Vino!” Petru a coborât din luntre şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica şi, fiindcă a început să se scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?” 32După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 33 Atunci cei care erau în luntre, s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: