Dumnezeu nu decide în locul nostru și nici nu face alegeri în locul nostru!

Vocatii„Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu”. Tatăl este cel care alege și trebuie preamărit pentru hotărârile pe care le-a luat de a (se) descoperi celor mici.

Și atunci, dacă așa stau lucrurile, noi ce trebuie să mai facem? Nu cumva suntem în fața unei predestinări iar noi nu ne putem bucura de libertatea noastră?! Nu cumva Dumnezeu decide totul iar noi suntem mici roboți care (ar trebui să) executăm întocmai planurile sale?

Pe cât de adevărat este că Dumnezeu alege, pe atât de adevărat este că omul are menirea, dar și libertatea, de a corespunde alegerilor pe care Dumnezeu le face, de a corespunde misiunilor pe care Domnul i le încredințează. Dumnezeu nu decide în locul nostru și nici nu face alegeri în locul nostru, pentru că dacă ar fi așa am trăi într-o lume perfectă: Dumnezeu ar face doar binele, ar spune doar adevărul, ar crea doar frumosul. Însă noi refuzăm „recomandările” sale și atunci apare răul, minciuna, urâtul! Noi ne opunem planurilor sale și devenim făuritori unei lumi pline de orgoliu. L-am respins pe Dumnezeu și ne-am făurit o „frumoasă” lume falsă, avidă de putere și bogăție.

Sfânta Clara a căutat să înțeleagă care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu ea și să găsească modul în care ar putea cel mai bine să corespundă alegerilor pe care Domnul i le recomanda. A ales calea sărăciei, a ascultării și a castității. A ales! Fericit este omul care alege ceea ce Dumnezeu îi inspiră că i se potrivește cel mai bine în drumul spre mântuire. Fericit este omul care cultivă în viața sa umilința, virtutea de a nu se împotrivi niciodată șoaptelor Duhului Sfânt.

Ce trebuie să facem noi în fața planurilor lui Dumnezeu? Cum să găsim și să împlinim ceea ce Dumnezeu a ales pentru noi? Altfel spus, cum să ne găsim vocația? Vocația nu înseamnă imitarea părinților sau a prietenilor. Vocația nu înseamnă împlinirea visului pe care ceilalți îl au cu privire la noi. Vocația înseamnă citirea semnelor cu care Dumnezeu a scris drumul vieții noastre. La fiecare pas există o șoaptă care ne spune în ce direcție trebuie să mergem. Însă această șoaptă se aude doar în tăcerea rugăciunii.

Reține

Dacă ceea ce faci te ajută să fii senin și te lasă să adormi în fiecare seară liniștit; dacă munca ta îi face fericiți pe cei din jur; dacă ți-e dragă lumina zilei și liniștea nopții, atunci ești pe drumul vocației tale. Ești fericit dacă ai ales ceea ce Dumnezeu ți-a propus!

Luni, 11 august 2014 

Luni din saptamâna a 19-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
1Cor 1,26-31; Ps 130; Mt 11,25-30

LECTURA I
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31
Fraţilor, 26 voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. 27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici. 28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, 29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus, care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. 31 De aceea, după cum este scris: „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: Mt 5,3)
R
.: Fericiţi cei săraci cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine,
ca un copil în braţele mamei sale. R.

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,
de acum şi până-n veci! R.

ALELUIA Cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi le-ai descoperit celor mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: