Aș vrea să-ți colorez viața cu splendoarea și perfecțiunea curcubeului!

farmecul curcubeuluiAtât de mult am vrea ca la fiecare colț de stradă să răsune cuvintele psalmistului și toată lumea să cânte: „Cât de plăcute sunt cuvintele tale, Doamne!”. Am vrea să-i învățăm pe cei săraci și pe toți aflați în fața unui viitor nesigur să cânte: „Când urmez învățăturile tale, Doamne, mă bucur de toate bogățiile”. Tuturor celor care se află în fața unor decizii și nu știu încotro să meargă și ce să facă, am vrea să le facem inima să intoneze acest adevăr aducător de liniște: „Domnul meu și Dumnezeul meu, dispozițiile tale sunt desfătarea mea, ele sunt sfătuitorii mei”. Oamenilor asaltați de oferte pline de compromisuri și imoralitate, celor tentați de un câștig necinstit, trebuie să le oferim sprijinul nostru și cuvintele psalmistului astfel încât să poate refuza orice ofertă murdară strigând către înălțimi: „Doamne, pentru mine mai mult prețuiește Legea ta, decât mii de lucruri de aur și argint”.

Am vrea să colorăm viața noastră și a celor din jur cu splendoarea și perfecțiunea curcubeului, folosindu-ne mereu doar de cuvântul Domnului, trăind ceea ce Domnul ne propune prin cuvântul său. Atunci cu siguranță în inima noastră și în jurul nostru ar răsuna aceste cuvinte: „Dumnezeule, cât de plăcute sunt cuvintele tale, ele sunt mai dulci decât mierea”. Cât de plăcut ar fi ca în orice inimă să se înrădăcineze și să aducă rod aceste cuvinte, singurele care ne pot ține pașii pe calea vieții: „Învățăturile tale, Doamne, sunt moștenirea mea de veci, ele sunt bucuria inimii mele”.

Însă cel mai adesea putem cânta doar aceste cuvinte: „Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, sunt însetat de poruncile tale”. Suntem însetați de ceea ce ne lipsește, de ceea ce am uitat să împlinim, de ceea ce, deși este important pentru viața noastră, am neglijat sau am refuzat. Astăzi trebuie să ne angajăm mai mult pentru o lume care să iubească învățătura Domnului, care să nu vadă în legea Domnului o piedică spre fericire, ci dimpotrivă în cuvântul Domnului să-și găsească bucuria inimii. Trebuie să ne angajăm mai mult în această misiune de a predica Evanghelia pentru că Tatăl nu vrea să se piardă niciunul. Iar Dumnezeu contează și pe noi, pe mica noastră contribuție. Să facem din dispozițiile Domnului „desfătarea și sfătuitorii noștri” și ne vom umple inima de bucurie și vom lumina viața celor din jurul nostru.

Reține

Dumnezeu nu e împotriva fericirii! Domnul nu vrea să ducem o viață amară și nici nu are o predilecție pentru chipurile acre. El vrea să ne găsim bucuria în ceea ce îndulcește cel mai mult viața: virtutea!

Marţi, 12 august 2014 

Marti din saptamâna a 19-a de peste an
Sf. Ioana Francisca de Chantal, calug. *
Ez 2,8-3,4; Ps 118; Mt 18,1-5.10.12-14

LECTURA I
Când am mâncat acea carte, în gura mea era dulce ca mierea.
Citire din cartea profetului Ezechiel 2,8-3,4
8 Domnul mi-a spus: „Fiul omului, ascultă ce-ţi spun şi nu fi îndărătnic ca acest neam de îndărătnici. Deschide gura şi mănâncă ce-ţi dau!” 9 Atunci am văzut o mână întinsă spre mine. Ea ţinea o carte înfăşurată, în formă de cilindru, 10 pe care a desfăşurat-o în faţa mea. Era scrisă pe o parte şi pe alta şi conţinea cântări de doliu, plângeri şi ameninţări. 3,1 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce este în faţa ta. Mănâncă această carte, apoi du-te şi vorbeşte casei lui Israel!” 2 Eu am deschis gura şi el mi-a dat cartea s-o mănânc 3 şi mi-a zis: „Fiul omului, satură-ţi trupul şi umple lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau!” Când am mâncat-o, în gura mea, era dulce ca mierea. 4 Apoi el mi-a zis: „Fiul omului, ridică-te! Du-te la poporul lui Israel şi spune-le cuvintele mele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,14.24.72.103.111.131 (R.: 103a)
R.: Cât de plăcute sunt cuvintele tale, Doamne.
14 Când urmez învăţăturile tale,
mă bucur de toate bogăţiile. R.

24 Dispoziţiile tale sunt desfătarea mea,
ele sunt sfătuitorii mei. R.

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta,
decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale,
ele sunt mai dulci decât mierea. R.

111 Învăţăturile tale sunt moştenirea mea de veci,
ele sunt bucuria inimii mele. R.

131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete,
sunt însetat de poruncile tale. R.

ALELUIA Mt 11,29ab
(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,
căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10.12-14
1 În ceasul acela, ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 12 Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, vă spun adevărul: se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa şi Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă nici unul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: