De fiecare dată când am tăcut în fața răului am consimțit acestuia!

RabdareȘtim că nu este ușor să ne imaginăm o lume în care s-ar aplica imediat principiul: „După faptă, și răsplată!”. Dacă am fi taxați imediat pentru fiecare greșeală, am fi mult mai prudenți. Dacă s-ar aplica imediat principiul „după faptă și răsplată”, cred că am greși mai puțin. Însă faptul că multe din greșelile noastre rămân nepedepsite (cel puțin în aparență!), ne permitem să greșim din nou și din nou, până ajungem la viciu, la viața trăită în păcat și fără nici un fel de remușcări. Ce ar trebui să se întâmple ca să ne schimbăm viața? Ce „înger nimicitor” sau „bărbat având în mână o armă distrugătoare” ar trebui să ni se arate pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a renunța la păcat?

Când privim la miile de oameni care suferă nevinovați din cauza altora (copii abuzați, soții maltratate, soți rămași fără loc de muncă, familii lăsate în stradă) am vrea un Dumnezeu mai „taxativ” (nu știu dacă există cuvântul acesta, dar parcă nici taxator nu merge… poate am putea spune „un Dumnezeu mai înfocat” sau „un Dumnezeu mai iute de mânie”), așa ca în Vechiul Testament, un Dumnezeu care să nu mai fie atât de răbdător cu păcătoșii. Dar oare gândim la fel și atunci când e vorba de propriile greșeli? De câte ori nu am trecut nepăsători pe lângă toți acești oameni care suferă din cauza nedreptății sau a păcatelor „altora”? Dar oare nu suferă și din cauza indiferenței noastre? Oare nu și cu noi, indiferenții, Dumnezeu ar trebuie să fie mai „taxativ”, mai înfocat?!

Și nu doar că am fost indiferenți față de cei în suferință, dar mulți dintre ei au ajuns în această stare pentru că noi am tăcut, am fost lași și nu am luat atitudine în fața răutății și a abuzului de putere al celorlalți. Oare uităm că de fiecare dată când am tăcut în fața răului am consimțit acestuia? Oare nu cumva am uitat evanghelia: „Dacă fratele tău a săvârșit un păcat, du-te și mustră-l”?

Este bine pentru noi și pentru mântuirea noastră că Domnul este atât de răbdător cu noi, păcătoșii. Domnul nu e răbdător cu păcatul, ci cu noi, cei slabi, lipsiți de curaj, lipsiți de fidelitate și statornicie. Domnul este răbdător nu pentru că vrea ca răul să devină din ce în ce mai mare, ci pentru că vrea convertirea noastră, vrea ca noi să ne adunăm în numele lui și, avându-l în mijlocul nostru, să fim primii care contribuim la o lume mai bună. Iar această lume mai bună pe care ne-o dorim, o lume a dreptății, a iubirii, a adevărului, trebuie să înceapă astăzi. Și trebuie să înceapă cu inima noastră.

Reține

Domnul nu întârzie [împlinirea] promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire (2Pt 3,9).

Miercuri, 13 august 2014 

Miercuri din saptamâna a 19-a de peste an
Ss. Pontian, pp. m. si Hipolit, pr. m. *; Ioan Berchmans, student
Ez 9,1-7;10,18-22; Ps 112; Mt 18,15-20

LECTURA I
Însemnează cu o cruce frunţile celor care plâng cauza nelegiuirilor.
Citire din cartea profetului Ezechiel 9,1-7; 10,18-22
1 Domnul mi-a spus cu un glas puternic: 1 „Pedeapsa Ierusalimului este foarte aproape, fiecare ţine în mână arma sa nimicitoare”. 2 Atunci s-au apropiat şase bărbaţi venind dinspre poarta de sus, care se află în partea de nord a templului. Fiecare ţinea în mână arma sa distrugătoare. Între ei se afla un bărbat îmbrăcat în haine de in, care purta la brâu un obiect de scris. Ei au intrat şi s-au oprit în faţa altarului de bronz. 3 Slava Domnului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimilor, unde se afla, şi s-a îndreptat către pragul templului. Atunci Domnul l-a chemat pe bărbatul îmbrăcat în haine de in, care purta la brâu un obiect de scris, 4 şi i-a spus: „Treci prin mijlocul cetăţii Ierusalim şi însemnează cu o cruce frunţile tuturor acelora care suspină şi plâng din cauza nelegiuirilor săvârşite în cetate. 5 Apoi l-am auzit pe Domnul spunând celorlalţi: „Mergeţi după el prin cetate şi loviţi. Să nu aveţi pic de milă, nu cruţaţi pe nimeni: 6 bătrâni şi tineri, fete, copii şi femei, omorâţi-i, nimiciţi-i. Dar de cei care sunt însemnaţi pe frunte să nu vă atingeţi. Porniţi cu nimicirea de la sanctuarul meu!” Ei au început deci cu bătrânii care se închinau la idoli la intrarea în templu. 7 Domnul a adăugat: „Profanaţi templul şi umpleţi pridvorul cu cadavre, apoi ieşiţi!” Ei au ieşit deci şi au continuat nimicirea în cetate. 10,18Slava Domnului a părăsit pragul templului şi s-a aşezat deasupra heruvimilor. 19 Aceştia şi-au întins aripile şi au plecat înălţându-se de la pământ în văzul meu. Ei s-au oprit înaintea porţii de răsărit a templului şi slava Dumnezeului lui Israel era deasupra lor. 20 Erau fiinţele pe care le văzusem sub tronul Dumnezeului lui Israel lângă fluviul Chebar şi mi-am dat seama că erau heruvimi. 21 Fiecare avea patru feţe şi patru aripi şi ceva asemănător cu nişte mâini omeneşti sub aripile lor. 22 Feţele lor semănau cu feţele pe care le văzusem lângă fluviul Chebar; aveau exact aceeaşi înfăţişare. Fiecare mergea drept înainte.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6
R.: Te preamărim, Doamne, pentru slava ta cea mare!
sau
Aleluia.
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat,
de acum şi până în veac. R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui
fie numele Domnului binecuvântat!
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,
slava lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru
care locuieşte atât de sus?
6 Care îşi pleacă privirile să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

ALELUIA 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,
iar nouă ne-a încredinţat
misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori.17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: