Una dintre cele mai îndrăgite femei din istoria omenirii

Ave MariaEste greu de stabilit care sunt cele mai repetate fragmente din Scriptură. Însă cu siguranță cuvintele Elisabetei și ale sfintei Fecioare Maria, din evanghelia zilei, pot fi considerate printre cele mai întâlnite și rostite cuvinte din viața unui creștin. Pe de o parte avem cuvintele Elisabetei care au fost preluate în rugăciunea „Salutarea îngerească” (Bucură-te, Marie…), iar oricine spune, de exemplu, sfântul Rozariu repetă de cel puțin 50 de ori aceste cuvinte: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău”. Iar răspunsul Mariei la salutul Elisabetei a devenit rugăciunea de fiecare seară a tuturor celor care se roagă breviarul, dar și rugăciunea de mulțumire a celor care vor să-l preamărească pe Dumnezeu pentru dragostea și fidelitatea sa prin cântarea Magnificat.

Însă dincolo de cele mai rostite cuvinte, sărbătoarea de astăzi ne pune în fața uneia dintre cele mai îndrăgite persoane din istoria omenirii: sfânta fecioară Maria, maica lui Cristos și a oamenilor, ajutorul creștinilor și maica bunului sfat, scăparea păcătoșilor și tămăduitoarea bolnavilor. Cine nu se simte în sărbătoare astăzi privind la Maria? Cine nu găsește cel puțin un motiv pentru a se apropia de Maria?

Cele mai multe biserici și sanctuare îi sunt dedicate ei. Este Femeia care în fiecare an pune în mișcare milioane de oameni spre marile sanctuare ale omenirii. Este Mama care consacră mii de inimi și convertește, prin harul Fiului, zeci de mii de suflete. Este Fecioară care repetă fiecărei inimi descurajate cuvintele îngerului Gabriel: „Nu te teme! La Dumnezeu nimic nu este cu neputință!” Cu siguranță putem vorbi despre ea ca fiind „prima Doamnă” a omenirii. Cât de adevărate sunt cuvintele „De Maria numquam satis” pentru că niciodată nu vom putea vorbi suficient despre ea, niciodată nu vom putea să-i mulțumim îndeajuns pentru ploaia de haruri ce o mijlocește neîncetat pentru noi, niciodată nu vom putea trăi fără să apelăm la ajutorul și sprijinul ei.

Spre ea se îndreaptă rugăciunea noastră: „Bună Mamă și Fecioară, privește spre noi, sărmanii păcătoși. Fii astăzi mângâierea sufletelor și trupurilor noastre. Alină orice inimă și șterge orice lacrimă din ochii noștri. Pune pe chipul nostru seninătatea privirii tale și speranța mântuirii pe care o așteptăm de la Fiul tău și Mântuitorul nostru, Cristos Domnul”. Amin!

Reține

Nimeni nu trebuie să se simtă singur pe acest pământ și nimeni nu trebuie să fie trist în această zi: este o zi dedicată Mamei noastre cerești, Doamna încununată cu stele, Regina Universului și Stăpâna inimii și a familiilor noastre.

Vineri, 15 august 2014 

Vineri din saptamâna a 19-a de peste an
† ADORMIREA MAICII DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, calug.
Ap 11,19a;12.1.3-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56

 

LECTURA I
Un semn mare s-a arătat în cer.
Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 11,19a; 12,1.3-6a.10ab
11,19a Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer, iar în templu a apărut chivotul legământului său. 12,1Un semn mare s-a arătat atunci în cer: o femeie, înveşmântată cu soarele, având luna sub picioarele ei, iar pe cap purtând o coroană de douăsprezece stele. 3 S-a mai arătat şi un alt semn în cer: un balaur uriaş, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne; pe fiecare cap purta o coroană regească. 4 Coada lui târa o treime din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul stătea în faţa femeii, care trebuia să nască, gata să-i înghită copilul, după ce îl va naşte. 5 Şi iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Acesta avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. Copilul a fost răpit şi dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său 6a iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. 10ab Şi am auzit în cer un glas puternic, zicând: „Acum a venit mântuirea, tăria şi domnia Dumnezeului nostru şi puterea unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,10ab.11-12ab.16 (R.: cf. 10b)
R
.: Regina stă la dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită.

10ab Printre preaiubitele tale sunt fiice de împăraţi,
Regina stă la dreapta ta, împodobită în aur de Ofir. R.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea;
uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.
12ab Împăratul râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

16 Prietenele ei sunt aduse la tine
cu strigăte de bucurie şi veselie;
ele intră în palatul împăratului. R.

LECTURA A II-A
Mai întâi a înviat Cristos, apoi vor învia cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,20-27
Fraţilor, 20 Cristos a înviat din morţi, fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 21 Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos. 23 Dar fiecare la rândul lui: la început Cristos, apoi cei care vor fi ai lui Cristos, când el va veni din nou. 24 Când Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus toate puterile răului, atunci totul va fi împlinit. 25 Căci el trebuie să stăpânească, până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. 26 Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. 27 Dumnezeu într-adevăr „a pus totul sub picioarele lui”. Dar când zice că totul i-a fost supus se înţelege că toate în afară de cel care i-a supus toate.

Cuvântul Domnului

ALELUIA
(Aleluia) Maria a fost înălţată la cer,
corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic: el îi înalţă pe cei smeriţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-56
În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt. 50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. 51 El arată puterea braţului său; risipeşte pe cei mândri în inima lor.52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 54 A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; apoi s-a întors acasă.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: