„Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost înseamnă că s-a gândit deja pe cine să dea vina”…sau „Amintiri din Epoca învinuirii”!

degetul arata invinovatireAm auzit de atâtea ori spunându-se: „Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost înseamnă că s-a gândit deja pe cine să dea vina”. Trăim un soi de timp în care a da vina pe altul este una dintre cele mai răspândite boli. Frica și fuga de responsabilitate caracterizează atât de bine viața noastră. Să arăți cu degetul și să spui: „Din cauza lui/ei s-a întâmplat!” ne dă un confort la care nu vrem sub nicio formă să renunțăm. Este cel mai simplu așa! Am mers până acolo încât l-am acuzat și pe Dumnezeu pentru răul din viața noastră sau din jurul nostru. Ba chiar l-am condamnat la moarte pentru că ne incomodează existența noastră plină de falsitate și lașitate.

Tocmai într-un astfel de cadru cuvântul Domnului răsună astăzi: „Ajunge! Nu mai căuta vina în altă parte. Tu singur ești vinovat pentru ceea ce ți se întâmplă!”. Domnul ne spune astăzi: „Îl voi judeca pe fiecare după purtarea lui… Cine a greșit acela va suferi”. Dar mai presus de această stabilire a dreptății, cuvântul Domnului ne vorbește despre schimbarea pe care Domnul o așteaptă: „Vă voi judeca pe toți, pe fiecare după purtarea lui, casa lui Israel! Întoarceți-vă la mine, îndepărtați-vă de păcatele voastre, făuriți-vă o inimă nouă și un duh nou! De ce vreți să muriți, voi cei din casa lui Israel? Nu mă bucur de moartea nimănui, spune Domnul Dumnezeu, convertiți-vă și veți trăi!”. Să ne convertim și vom trăi. Să ne făurim o inimă nouă. Da, inima noua este necesară pentru a înceta această epocă a învinuirii, acest timp al „arătării cu degetul”.

Dacă lucrurile sunt rele în viața noastră, dacă în jurul nostru bântuie această umbră nocivă a păcatului, să nu mai căutăm soluții în afara noastră. Să intrăm în inima noastră. Să ne analizăm. Să descoperim răul din interiorul nostru. Însuși Domnul a spus: „din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile” (Mt 15,19). Iată ce trebuie să ne schimbăm: inima, interiorul, modul de a gândi, de a iubi. Trebuie să devenim asemenea unor copii care se apropie cu drag de Isus și pe care el îi primește asigurându-i că a lor este împărăția cerurilor. Să ne apropiem de Domnul cu inimi curate. Să ne apropiem unii de alții fără prefăcătorie. Să încetăm de a mai căuta alți vinovați pentru răul din viața noastră.

Reține

Sfântul Augustin ne învață: „Nu căuta în afară; întoarce-te către tine; adevărul sălășluiește în omul interior”. De aceea ne rugăm: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh drept înnoiește înăuntrul meu”.

Sâmbăta, 16 august 2014 

Sâmbata din saptamâna a 19-a de peste an
Ss. Stefan, rege *; Rochus, pelerin
Ez 18,1-10.13b.30-32; Ps 50; Mt 19,13-15

LECTURA I
Îl voi judeca pe fiecare după purtarea lui.
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,1-10.13b.30-32
1 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 2 „Cum de aţi ajuns că în ţara lui Israel repetaţi acest proverb: «Părinţii au mâncat aguridă şi fiilor li se strepezesc dinţii?». 3 Jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu, că nu veţi mai repeta acest proverb în Israel. 4 Iată, toţi oamenii sunt sub stăpânirea mea: atât tatăl, cât şi fiul, ei îmi aparţin. Cine a păcătuit acela va muri! 5 Dacă este cineva drept, face ce este drept şi iubeşte dreptatea, 6 nu ia parte la ospeţele idolilor pe înălţimi, nu-şi înalţă ochii către idolii casei lui Israel, nu necinsteşte femeia aproapelui său, 7 nu asupreşte pe nimeni, restituie ceea ce i-a fost lăsat zălog, nu înşală, împarte pâinea sa cu cel flămând şi îl îmbracă pe cel gol; 8 nu împrumută pentru dobândă şi nu ia camătă, se ţine departe de nedreptate, pronunţă o judecată dreaptă între doi potrivnici, 9 trăieşte după legile mele, observă poruncile mele şi le urmează cu fidelitate: acest om este drept cu adevărat şi va trăi”, spune Domnul Dumnezeu. 10 Însă dacă acest om are un fiu violent, care varsă sânge sau se face vinovat de alte păcate, 13b acest fiu nu va trăi, va muri, şi numai el va fi vinovat de propria-i moarte. 30 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu: „Vă voi judeca pe toţi, pe fiecare după purtarea lui, casa lui Israel! Întoarceţi-vă la mine, 31 îndepărtaţi-vă de păcatele voastre, făuriţi-vă o inimă nouă şi un duh nou! De ce vreţi să muriţi, voi cei din casa lui Israel? 32 Nu mă bucur de moartea nimănui, spune Domnul Dumnezeu, convertiţi-vă şi veţi trăi!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a)
R.: Zideşte în mine, Doamne, o inimă curată!
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.
13 Nu mă alunga din faţa ta
şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale
şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R.

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,
dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

ALELUIA Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Nu-i opriţi pe copii să vină la mine; căci a celor care li se aseamănă este împărăţia cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,13-15
În acel timp, 13 la Isus au fost aduşi copii, ca el să-şi pună mâinile asupra lor şi să se roage pentru ei. Însă ucenicii îi îndepărtau cu asprime. 14 Isus le-a zis: „Lăsaţi-i pe copii, nu-i opriţi să vină la mine, căci a acelora care li se aseamănă este împărăţia cerurilor!” 15 Apoi şi-a pus mâinile asupra lor şi a plecat mai departe.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: