Omul – ființă schimbătoare!

Bucuria Domnului este puterea noastră!
Bucuria Domnului este puterea noastră!

Stă în firea omului să se răzgândească, să se schimbe. Zeci de decizii sunt amânate sau anulate. Motivele sunt diverse: nu mai corespund timpului, nu mai corespund stării sufletești, nu mai corespund necesităților etc. Printre multele definiții care i s-au atribuit omului este și aceasta: „ființă schimbătoare”. Unii se pare chiar au o predilecție spre „răzgândire” sau pentru schimbări, aceasta spre dezamăgirea sau disconfortul celor din jur.

În această privință se vede atât de bine diferența dintre noi și Dumnezeu. Pe noi până și „adierea vântului” ne face să ne răzgândim, în timp ce el rămâne neclintit chiar și în fața celor mai devastatoare „cutremure”. Altfel spus: Dumnezeu nu se schimbă. Domnul nu-și schimbă hotărârile sale. Și câtă consolare pentru viața noastră de credință primind astăzi garanția sfântului Paul: „Darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile”. Ceea ce Dumnezeu ne-a oferit este pentru totdeauna. Dumnezeu nu-și retrage niciodată oferta, nu-și schimbă planurile cu noi. Dumnezeu nu visează la o variantă mai bună și nici nu caută alternative. El este fidel, statornic.

Și acest lucru se verifică în toate vocațiile pe care el le rânduiește. Ceea ce a investit în noi pentru a deveni soți, preoți, persoane consacrate rămâne darul său pentru totdeauna. Investiția lui Dumnezeu nu are termen de garanție: nu expiră. Dar nici nu se poate înlocui după bunul plac al omului. Atunci când Domnul investește în noi are o singură așteptare: să producem roade. El caută și așteaptă roadele noastre. Și nici măcar în lipsa lor nu-și retrage darurile: dacă noi suntem infideli, el rămâne fidel (cf. 2Tim 2,13).

Iar atunci când viața devine grea, când lucrurile nu sunt așa cum le-am visat, atunci când singura poartă de salvare pare o schimbare, să cerem această schimbare de la Domnul. Să insistăm asemenea femeii din evanghelie. Să-i imităm curajul și alegerea. Să-i imităm credința. Vom simți că Dumnezeu nu dezamăgește, că generozitatea Domnului trece dincolo de limitele impuse de cultură, religie, naționalitate. Vom tresălta de bucurie atunci când vom simți că Dumnezeu nu se lasă închis în șabloanele noastre și nici nu poate fi purtat pe „aripile” schimbării.

Reține

Atunci când simți că nu mai poți respira, că trecutul te apasă, iar prezentul îți fură liniștea nopților, aleargă la Domnul și cere-i să producă în inima ta schimbarea de care ai nevoie. Nu orice schimbare ne face mai buni, ci doar cea pe care o face Domnul în noi.

Duminică, 17 august 2014 

† DUMINICA a 20-a de peste an
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, calug.
Is 56,1.6-7; Ps 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

LECTURA I
Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel sfânt…
Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)
R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,
să-şi îndrepte spre noi faţa senină;
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta la toate popoarele. R.
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să-ţi mulţumească.
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;
toate marginile pământului să-l cinstească. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu nu şi-a retras darurile şi chemarea lui, date poporului israelit pentru totdeauna.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32
Fraţilor, 13 vă spun vouă, care eraţi păgâni: în măsura în care eu sunt apostol al păgânilor, în acea măsură va fi gloria slujirii mele 14 să-i fac geloşi pe confraţii mei iudei şi să-i aduc la mântuire cel puţin pe unii dintre ei. 15 Dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii cu Dumnezeu, ce se va întâmpla atunci când vor fi reprimiţi? Va fi ca o înviere a morţilor. 29 Darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi.

Cuvântul Domnului.

ALELUIA Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu
şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Femeie, mare este credinţa ta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28
În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: