Să ne rugăm pentru pace… Să cerem pacea de la Principele păcii și de la Ragina păcii!

Post si rugaciune pentru paceCâtă mângâiere pot așeza în inima noastră cuvintele profetului Isaia în această zi de sărbătoare: „Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ținutul întunecat a strălucit o lumină. Tu ai mărit bucuria poporului tău și ai sporit veselia lui”. Noi suntem poporul Domnului. Noi suntem cei care umblam în întuneric și rătăceam. Însă Domnul ne-a smuls de pe căile greșite și ne-a pus sub cârmuirea unei Regine. Suntem apărați de mantia ocrotitoare a Reginei păcii. Suntem călăuziți de Maica bunului sfat. Suntem în brațele celei care a devenit Cauza bucuriei noastre. Suntem conștienți de necesitatea prezenței și a ocrotirii Reginei universului?

Omenirea întreagă are nevoie de prezența celei care, ascultând și crezând celor spuse ei de Domnul, l-a dăruit lumii pe Mântuitorul. Avem nevoie ca în mijlocul nostru să fie adus din nou Cristos, cel numit de profetul Isaia „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veșnic, Principe al păcii”. Vrem ca Doamna și stăpâna noastră să-l poarte pe Principele păcii în toate acele colțuri încercate de violență, de ură, de război. Sunt prea multe inimii care suferă pe nedrept. Sunt prea multe popoare și familii care suspină de dorul păcii. Sunt prea multe inimi care au nevoie de o Regină a Păcii, de sfânta Născătoare de Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru pace. Mâinile noastre să se înalțe în această zi spre cer, spre tronul măririi de unde așteptăm mântuirea, ziua judecății și a dreptății. Prin mijlocirea Reginei universului implorăm și așteptăm domnia Principelui păcii convinși fiind împreună cu Isaia că „stăpânirea lui va crește, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David și peste împărăția lui; el își va întări împărăția întemeind-o pe judecată și dreptate, de acum și până în veac. Acestea le va face Domnul oștirilor în iubirea sa fără margini”. Omenirea are nevoie de pacea care poate fi asigurată doar de o Regina „binecuvântată între femei”, de o Regină plină de umilință, de o Regină care în fața Domnului nu ezită să-și mărturisească iubirea, credința și ascultarea: „Iată, slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău”. Această Regină, înveșmântată în strălucirea umilinței, îl poartă astăzi în mijlocul nostru pe Principele păcii și ne îndeamnă spre mântuirea și bucuria noastră: „Faceți tot ce vă va spune” (In 2,5).

Reține

„Tu ești slava Ierusalimului, tu ești bucuria lui Israel, tu ești cinstea neamului nostru”, fecioară Marie, Regina cerului și a pământului, regina inimilor noastre.

Vineri, 22 august 2014 

Vineri din saptamâna a 20-a de peste an
Sf. Fc. Maria, Regina **
Is 9,2-4.6-7; Ps Idt 13,23bc-24a.25abc; Lc 1,39-47

LECTURA I
Un fiu ne-a fost dat.
Citire din cartea profetului Isaia 9,2-4.6-7
2 Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. 3 Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, cum se veselesc la împărţirea prăzilor. 4 Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul celui care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat ca în ziua victoriei asupra lui Madian. 6 Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; semnul puterii este pe umerii lui. Numele lui este: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. 7 Stăpânirea lui va creşte, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, de acum şi până în veac. Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42)
R.: Binecuvântată eşti tu, Marie, binecuvântată între femei.
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt,
mai mult decât toate femeile de pe pământ;
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,
care a creat cerul şi pământul. R.

25abc Curajul care te-a susţinut
nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor:
ei îşi vor aduce aminte întotdeauna
de puterea lui Dumnezeu. R.

ALELUIA
(Aleluia) Bucură-te, Regina cerului;
tu care l-ai purtat în sânul tău pe Mântuitorul,
mijloceşte pentru noi, Fecioară smerită şi glorioasă.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Fericită eşti tu care ai crezut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-47
În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: