Cine este acesta „care pe unde a trecut a făcut bine tuturor”?

Isus si femeia pacatoasaDe două mii de ani această întrebare continuă să răsune pentru fiecare inimă, creștină sau nu: cine este Cristos? Cine este acesta „care pe unde a trecut a făcut bine tuturor”? Cine este cel de care ascultă și vântul și marea? Cine este acesta care are puterea de a ierta păcatele și de a vindeca bolnavii? Cine e acesta care s-a lăsat dat la moarte din iubire pentru frații săi? Cine este acesta care „cu moartea pe moarte călcând” vine să ne dăruiască viața? Cine este acesta a cărui împărăție nu va avea sfârșit? Cine este Cristos pentru noi, pentru mine, pentru tine? Care este răspunsul tău în contextul acestor vremuri atât de controversate?

Despre nici un om nu s-a scris mai mult, pentru nimeni nu a fost atât de multă lume disponibilă să-și dea viața, nicio altă ființă nu a suscitat mai mult zel pentru o cauză așa cum a făcut el construind pe piatră Biserica sa pe care „puterea celui rău nu o va birui”. Dumnezeu adevărat și om adevărat, Creator și creatură, izvor de lumină și biruitor al întunericului, Principele păcii și Domnul oștirilor, tămăduitorul bolnavilor și viața celor morți, iubirea inimilor și mirele fecioarelor, capul Bisericii și Regele universului. Și am putea continua la nesfârșit, amintind lucrările sale minunate despre care vorbește Creația, Scriptura, Biserica. Însă care este răspunsul nostru?

De fapt, la această întrebare, nu se răspunde prin formularea unor enunțuri iscusite. Răspunsul la această întrebare vine din cercetarea cugetului. Să ne analizăm și să vedem din faptele noastre cine este Cristos pentru noi. Nu cumva l-am transformat într-un fel de talisman, un „duh” protector, care ne apără de „ceasul rău”? Nu cumva am făcut din el un fel de „asistent social” sau un „medic” sau un „psiholog” pentru momentele de criză, de suferință? Nu cumva l-am făcut „muza” speranțelor noastre, cel care ne-ar putea aduce profit material? Cine este Cristos pentru noi?

Să fim convinși că ceea ce am făcut și suntem dispuși să facem pentru el vorbește mai mult decât orice cuvânt. Felul nostru de a ne raporta la el, modul nostru de a ne închina (sau nu!) lui, dialogul nostru zilnic cu el… Toate acestea sunt răspunsul autentic. Restul enunțurilor care nu au acoperire în fapte, restul ideilor rămase neîntrupate, neconcretizate, sunt doar vorbe în vânt.

Reține

„În numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl” (Fil 2,10-11).

Duminică, 24 august 2014 

† DUMINICA a 21-a de peste an
Sf. Bartolomeu, ap.
Is 22,19-23; Ps 137; Rom 11,33-36; Mt 16,13-23

LECTURA I
Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.
Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23
Aşa vorbeşte Domnul împotriva lui Şebna, mai marele templului: 19 „Te voi îndepărta din funcţie, te voi înlătura din postul tău. 20 Şi în acea zi îl voi chema pe slujitorul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. 21 Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu eşarfa ta şi îi voi da lui funcţia ta; el va fi un tată pentru locuitorii din Ierusalim şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el nimeni nu va putea închide; când va închide el, nimeni nu va putea deschide. 23 Îl voi face stabil ca pe un stâlp pe care îl baţi într-un pământ tare. El va fi ca un turn de mărire pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc)
R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică; nu părăsi lucrarea mâinilor tale.
1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor,
2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi
şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi.
8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică;
nu părăsi lucrarea mâinilor tale. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt de la Dumnezeu, prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,33-36
33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? 35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 36Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie mărire în veci! Amin!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 16,18
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea
şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-23
În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Cristos. 21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi.22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: „Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!” 23 Dar Isus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Pleacă de la mine, Satano! Tu eşti o piedică în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: